Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

547 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

547 başvuru

Departman

Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·         Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Tercihen İletişim, Halkla İlişkiler mezunu)
·         Benzer pozisyonda etkinlik ve organizasyon  konularında en az 5 yıl deneyimli,
·         Ms Office programlarını kullanabilen ve raporlama konusunda deneyimli,
·         Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen,
·         Organizasyon, aktivite ve duyuru süreçleri konusunda tecrübeli,
·         Basın yayın organları ile iletişimi kuvvetli,
·         CRM konusunda uzman, iletişim becerileri yüksek,
·         Problem çözme yeteneği kuvvetli,
·         Pazar ve sektör odaklı çalışan,
·         Dinamik ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen,
·         Diksiyonu düzgün ve prezantabl,
·         Anadolu yakasında ikamet eden.

İŞ TANIM

·         Toplam cironun belirlenen KPI’ ler doğrultusunda arttırmaya yönelik somut ve yaratıcı projeler üretmek, bu projeleri uygulamak ve sonuçlarını üst yönetime raporlamak,
·         Marka bilinirliğini arttıracak stratejiyi belirlemek bu stratejiyi uygulamak,
·         Pazar araştırması, rakip analizi, konumlandırma ve algı yönetimi süreçlerini kurgulayıp yönetmek,
·         Müşteri ve marka karmasını sürekli olarak gözden geçirerek Alışveriş Merkezi’ nin değeri ve cirosunu maksimize edecek projeler üretmek,
·         Etkinlik ve organizasyonları koordine etmek ve bu organizasyonları yazılı ve görsel medyada lanse etmek,
·         Markaların, tutundurma ve barter kampanyalarının,
          Yönetim ile koordinasyonunu sağlayarak, etkinliğini arttırmak,
·         Etkinliklerin ve organizasyonların planlanması, bütçelenmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
·         Kurumsal kimlik çalışmalarını oluşturmak, geliştirmek ve uygulatmak,
·         Tüm stand ve reklam alanlarını yönetmek,
·         Kiracı İlişkileri ile ilgili tüm planlama, bütçeleme, organizasyonu sağlama, yürütme, kontrol etme ve verimliliği ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
·         Sosyal medya, web ve diğer dijital platformlarda bilgi yönetimi yapmak, kampanyalar düzenleyerek, düzenli raporlamalar yapmak.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Pazarlama Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Müdürü Pazarlama Müdürü Maaşları Pazarlama Müdürü Nasıl Olunur? Pazarlama Müdürü Nedir? Pazarlama Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma MetniBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup İşletmemiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:Veri sorumlusu CANPARK.GAY.YAT.TUR.TAH.A.Ş.’dir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:İşletmemiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;· İşletmemizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,· Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,· Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,· Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,· İletişimin sağlanması,· İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,· Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,· İşletmemiz İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işletmemize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;· Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,· Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz işletmemize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;· İşletmemize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,· İşletmemizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,· Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile işletmemiz tarafından yapılan araştırmalar,· Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formlarıaracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.e) Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla işletmemize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; canparkgayrimenkul@hs01.kep.tr KEP adresi, İşletmemiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak işletmemize iletebilirsiniz

Detaylı Bilgi

Pazarlama Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Pazarlama Müdürü Pazarlama Müdürü Maaşları Pazarlama Müdürü Nasıl Olunur? Pazarlama Müdürü Nedir? Pazarlama Müdürü İş İlanları