Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Software Developer

ACT Havayolları A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Pendik)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

IT

IT

Application Count

196 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

196 application

Department

IT

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Job Description

• Developing software according to design, requirements and build functions,

• To produce software projects in the planned time and as requested,

• Working collaboratively with other developers for new functions and modifications and developing software accordingly.

• Explore new technologies to help the company achieve goals.

• Preparing and following technical documentation along with the code.

 General Qualifications

• Preferably having bachelor degree

• Having good command of written and spoken English 

• Proven 3 years of experience in software development

• Strong understanding of fundamentals in object-oriented programming

• Experience in front end web development  (HTML5, CSS3, JavaScript) and back end development (PHP, .net C#)

• Strong understanding of MVC pattern

• Familiarity with UI libraries and frameworks (Bootstrap, jQuery)

• Experience in developing windows applications (.net C#)

• Experience in databases (MsSQL)

• Understanding of computer architecture, operating systems, data structures, network connections, virtualizations.

• Strong problem solving and analytical skills

• No restriction for travelling abroad

 

 

Preferred Candidate

More than 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate)

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

2004 yılında kurulan İstanbul merkezli ACT Havayolları (AIRACT), filosunda bulunan 5 adet Boeing B747-400 kargo uçağı ile bölgenin en hızlı büyüyen havayolu ile kargo taşıyan şirketidir.

2004 yılında kurulan İstanbul merkezli ACT Havayolları (AIRACT), filosunda bulunan 5 adet Boeing B747-400 kargo uçağı ile bölgenin en hızlı büyüyen havayolu ile kargo taşıyan şirketidir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: İnternet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlayan ACT Havayolları A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir? : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ACT Havayolları A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla doldurmuş olduğunuz İş Başvuru Formu ve özgeçmişiniz aracılığıyla şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, aşağıdaki koşullarda olmak üzere tarafımızdan yapılacaktır.Kişisel verilerinizin işlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir? : ACT Havayolları A.Ş.’ye iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, ACT Havayolları A.Ş. ACT Havayolları’nın doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler ve bağlı şirketleri ile iştirakleri bünyesinde açılmış veya açılabilecek pozisyonlara ilişkin personel alımı yapılması halinde değerlendirilmek amacıyla kullanılacaktır. Vermiş olduğunuz bilgiler, iş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş hukukunu düzenleyen diğer ilgili mevzuatlar uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun hükümlerine uygun şekilde işlenecektir. Kişisel verileriniz güvenli elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme: Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar, resmi merci ve kurumlar, ACT Havayolları A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, doğrudan/dolaylı yurt içi /yurt dışı iştiraklerimizdir.Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; A) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, B) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, C) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, D) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, E) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, F) Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, G) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, H) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, l) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası.

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları