Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Hırvatça ve Sırpça Tercüman

ACUNMEDYA

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık

Başvuru Sayısı

475 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

475 başvuru

Departman

Mütercim Tercümanlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Acun Medya projelerinde görevlendirilmek üzere ; 

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

- Tercümanlık tecrübesi olan,

- Hırvatça ve Sırpça dillerini, anadil seviyesinde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,

- İyi seviyede İngilizce ve Türkçe bilen,

- Seyahat engeli bulunmayan, 

Hırvatça ve Sırpça Tercüman aramaktayız.


 ***Hırvatça ve Sırpça dil bilgisi olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) Sırpça(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri) Hırvatça(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Tercüman / Çevirmen pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tercüman / Çevirmen Tercüman / Çevirmen Maaşları Tercüman / Çevirmen Nasıl Olunur? Tercüman / Çevirmen Nedir? Tercüman / Çevirmen İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN KİŞİSEL VERİLERE DAİR BİLGİLENDİRMEİşbu bilgilendirme metninde KANUN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu; ŞİRKET, Levent Mah. Hayat Sok. No: 4, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizm. A.Ş.’yı; GRUP ŞİRKETLERİ, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya eş kontrol hakkına sahip olunan tüzel kişileri; Kişisel Veri, staj başvurusunda bulunan kişilerin her türlü kişisel verisini ve özel nitelikli kişisel verisini ifade eder.ŞİRKET, Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır.Amacımız; KANUN’un 10. maddesi gereğince Kişisel Verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.a) VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ HAKKINDA AYDINLATMA:Kariyer.net üzerinden toplanan tarafınıza ait olan Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞİRKET tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir:b) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI KONUSUNDA AYDINLATMA:Kariyer.net üzerinden toplanan Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; staj başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde staj ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ŞİRKET’imizin ve ŞİRKET’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini, ŞİRKET’imizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ŞİRKET’imizin uyguladığı staj ve işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi maçlarıyla KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.c) KİŞİSEL VEİRLERİN KİMLERE NE NE AMAÇLA AKTARILACAĞI KONUSUNDA AYDINLATMA: Kariyer.net üzerinden toplanan Kişisel Verileriniz; staj başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde staj ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ŞİRKET’imizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, staj ve iş başvurularının uygunluğuna dair gerekli test ve değerlendirmelerin yapılabilmesi amaclarıyla Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizm. A.Ş. ve/veya GRUP ŞİRKETLERİ’ne, iş ortaklarımıza, işbirliği içinde bulunduğumuz çözüm ortaklarımıza ve bu kapsamda faaliyet gösteren anlaşmalı olduğumuz üçüncü taraflara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, KANUN’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin aktarım şartları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.ç) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ HAKKINDA AYDINLATMA Kişisel Verileriniz ŞİRKET’imiz tarafından kariyer.net üzerinden farklı hukuki sebeplere dayanılarak, ŞİRKET’imizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve staj/işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan Kişisel Verileriniz, iş ve staj başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair internet siteleri üzerinden staj başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, ŞİRKET’imiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe ve staja alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla staj başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan Kişisel Verileriniz KANUN’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında bu Bilgilendirme Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.d) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERİ HAKKINDA AYDINLATMA: Kişisel verileriniz, işleme amacı kapsamında 2 yıl boyunca saklanmaktadır. Belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.e) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI HAKKINDA AYDINLATMA:Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.Veri Sahjbinin Hakları: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmeKişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, Adınızı, soyadınızı ve başvuru yazılı ise imzanızı,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızı, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı,Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı, talep konunuzu, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeleride ekleyerek, Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Levent Mah. Hayat Sok. No: 4, Beşiktaş / İSTANBUL adresine göndererek, Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ŞIRKET’e bizzat başvurarak,  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle acunmedya@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@acunmedya.com adresine e-posta göndererek, İlgili Kişi tarafından ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@acunmedya.com adresimize göndererek,iletebilirsiniz.*Açık Rıza Metni – Grup ŞirketlerDetaylı BilgiBaşvuru bilgilerin, bu gruptaki diğer şirketlerin de erişebildiği, ortak bir sisteme yüklenecektir.1. ACUN MEDYA PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.2. ACUN MEDYA HOLDİNG A.Ş.3. AF SEYAHAT ORGANIZASYON TICARET ANONIM SIRKETI4. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.5. MNG REKLAM PAZARLAMA VE PROD.A.Ş.6. MNG MEDYA VE TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ7. EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş 8. ACUN GLOBAL SERVİS HİZ.A.Ş. (ESKİ UNVANI: SOLİS PRODÜKSİYON A.Ş.)9. ACUNN İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Detaylı Bilgi

Tercüman / Çevirmen pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tercüman / Çevirmen Tercüman / Çevirmen Maaşları Tercüman / Çevirmen Nasıl Olunur? Tercüman / Çevirmen Nedir? Tercüman / Çevirmen İş İlanları