Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

Uzaktan / Remote

Uzaktan / Remote

18 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

620 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

620 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sigorta endüstrisindeki lider müşterilerimize yardımcı olacak ASP.Net Yazılım Geliştiricileri arıyoruz

  • Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Programcılığı veya ilgili herhangi bir alanda lisans derecesi
  • Nesneye Yönelik Programlama Bilgisi
  • Asp.Net, C# kullanarak web uygulamaları geliştirme deneyimi
  • Oracle PL/SQL geliştirmede en az 2 yıl deneyim
  • Tercihen jQuery, HTML ve CSS bilgisine sahip 
  • Motivasyonu yüksek bir ekipte işbirliği içinde çalışabilme becerisi
  • İyi dokümantasyon becerileri
  • Yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip
  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl ertelemiş olmak

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı, Tecilli

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Insurtech endüstrisine odaklanarak dijital sigortacılık yazılım çözümleri sunan Agito, 1997'den beri sigorta şirketleri için tüm branşlarda hizmet vermektedir. Elementer, Hayat ve Emeklilik ve Sağlık ürünleri ile sektörün tüm branşlarına hizmet sağlayan tek çözüm şirketi olan Agito yazılım mühendisleri, iş analistleri ve proje yöneticilerinden oluşan 200 ‘ün üzerinde çalışanı ile ürün ve hizmetlerinde müşterilerine en iyi kaliteyi sunmak için çalışmaktadır. 23 yıllık sektörel tecrübenin yanı sıra kurumsal bilgi sistemleri mimarisi ve yazılım geliştirme süreçlerindeki birikimini, proje yönetim yetkinlikleri ile de birleştirerek 50 ‘den fazla projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirmiş, üretmiş olduğu çözümler ile sigorta sektörüne pek çok "artı değer" kazandırmayı başarmıştır. Bu doğrultuda Agito, bugün itibariyle tüm sigortacılık branşlarında 30’un üzerinde referansa ulaşmıştır. Agito, kaydettiği büyüme ile sadece en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin girebildiği Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye listesinde son yıllarda sürekli yer alarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer alma başarısını göstermiştir. Bilgi teknoloji ürünleri üzerinde sektörel olarak uzman analistleri ile dünya genelinde danışmanlık hizmetleri sunan Gartner tarafından oluşturulan araştırma sonucunda, Agito Gartner Magic Quadrant for Life Insurance PAS 2018 & 2019 raporunda yer alan ilk ve tek Türk Sigortacılık Yazılımı şirketi olma başarısını göstermiştir. Agito şirket içi kurumsal girişimcilik kültürünü geliştirmek ve özellikle InsurTech alanında ekosistemi büyütmek için İTÜ Çekirdek Önkuluçka Merkezi’nde eğitim alan girişimcilere yönetim kadroları ile düzenli mentorluk hizmeti verilerek inovasyon alanında yapılan çalışmalara da aktif destek sağlamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AGITO Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “AGITO” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“6698 sayılı Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’a ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:Bu kapsamda iş başvurusunda bulunmanız suretiyle temin edilen kişisel verileriniz,AGITO bünyesinde bulunan insan kaynakları platformumuz (Peoplebox) sistemi üzerine başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun adayın belirlenmesi, iş imkânı oluşturmak amacıyla, insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesindeki “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-f maddesi doğrultusunda “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIAGITO, kişisel verilerinizi yukarıda bahsi geçen amaçlar ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşacaktır. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİAGITO, kişisel verilerinizi, insan kaynakları platformları kanallarıyla (yöntemleriyle), e-posta, telefon ve video konferans kanalarıyla iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla elektronik ortamlardan toplamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZİlgili kişi olarak AGITO’ya başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.İlgili kişi olarak AGITO’ya başvurarak; 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak AGITO’ya iletmeniz durumunda AGITO talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AGITO Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.Detaylı bilgi için web sitemiz üzerinden Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları