Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Technics

Technics

Application Count

281 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

281 application

Department

Technics

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Join Akwel and be part of our adventure in a family-run, independent group with a long-term vision. A first-class automotive equipment and systems manufacturer specialising in fluid management and mechanisms, Akwel offers state-of-the-art industrial and technological expertise in applying and processing materials (plastics, rubber, metal) and mechatronic integration.

Our culture of industrial performance, efficiency, results and customer satisfaction is what drives the progress of our group. To respond to our clients’ needs, our employees are free to be pragmatic in order to come up with the perfect solution for every problem in the spirit of creativity and agility.

Want to push yourself? Interested in stepping up to the challenge of working in an industrial and technological environment at the cutting edge, making your day-to-day work extremely worthwhile and enriching?

Join Akwel and our 12,000 employees in more than 20 different countries!

We' re currently seeking a Process Engineer;

Main responsibilities and duties :

·        The Process Engineer conducts the products industrialization « Plant » according to standards and specifications in compliance with Quality, Costs and Delivery objectives.  

·        Product Design and Industrialization Process

·        Is member of the Project team since launching,  

·        Takes part in product design to ensure the product’s feasibility (FMEA product, plan review,…),

·        Leads the industrialization plant, he/she conducts the tasks provided for in the project Quality Plan based on the current standards (Synoptic of manufacturing, FMEA process, control plan, specifications, manufacturing file, process validation, probationary series,…) 

·        Ensures the industrialization planning, the allocated budget, the coherence of process design compared to the specifications; this is performed in cooperation with the Project Manager, and/or Product Line Industrialization Manager, 

·        Participates in the technical meetings and the project reviews, 

·        May be required to participate in the FMEA tools, 

·        Leads the action plan of product/process development and validates the technical choices, 

·        Responsible for maintaining the technical data of the process, 

·        Takes an active part in the suppliers’ choices of production resources, in the monitoring of their execution and validates their approval, 

·        May be required to support improvements or changes on a process during the product’s series production, 

·        Takes an active role in building on technical knowledge and developing expertise within the assigned area of responsibility,

·        May be required to lead a team of Process Technicians and/or carry out a part of their missions according to the complexity of assigned projects,

·        Reports to the Project Manager and his/her direct line manager.

Requirements :

Qualifications and Experience:

·        Bachelor's degree in Mechanical/Industrial/Metallurgical and Materials Engineering or related discipline,

·        Min 3 years of related experience in industry, particularly in Engineering, Production or Development field gained within the industrial environment.

 

Professional abilities:

·        Organizational skills, ability to work in a multi-disciplinary team, decision-making ability, analytical and synthetic thinking, rigor,respect for confidentiality, sense of initiative,

·        Communication skills, ability to coordinate project meetings, decisive regarding the targets (QCD), ability to lead feedback plans in case of a drift,

               ·         Command of office automation systems and MS Office (Portal, PDM, Word, Excel, PowerPoint…),

·       Command of English.

 

Technical knowledge:

·       Command of Engineering and Quality tools.

Preferred Candidate

More than 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)
Class B

Süreç / Proses Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Süreç / Proses Mühendisi Süreç / Proses Mühendisi Maaşları Süreç / Proses Mühendisi Nasıl Olunur? Süreç / Proses Mühendisi Nedir? Süreç / Proses Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİVNilüfer Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamız Metal Pres, Kaynak, PlastikEnjeksiyon, Şişirme, Montaj birimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Fabrikamız 13.500 m2 kapalı 18.500 m2 açık alan üzerine kuruludur. MGICOUTIER SA (Fransa) Grup'un Türkiye fabrikası olarak çalışmalarına devametmektedir. Otomotiv sektörünün öncü firmalarının Türkiye ve Dünyaüzerindeki fabrikalarına hizmet vermektedir.Personel Sayısı ; 330İÇ & DIŞ MÜŞTERİLERİMİZ . OYAK RENAULT. TOYOTA. FORD OTOSAN. HONDA. BOSCH. TOFAŞ. AUTOMOBILE DACIA - ROMANYA. GENERAL MOTORS - INGILTERE - ISPANYA. RENAULT-NISSAN - ISPANYA - FRANSA. FORD UK. PEUGEOT - CITROEN - FRANSA - ISPANYA. TOYOTA - UK & JP / FR. TPCA (TOYOTA PEUGEOT CITROEN OTOMOBİL) ÇEK CUMHURİYETİ. MAGNAKALİTE BELGELERİ. TS EN ISO 9001. ISO / TS 16949 . ISO 14001. Q1 BELGESİ

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI, TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİ1. Kişisel Bilgilerin KorunmasıAKWEL Bursa Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (“AKWEL Turkey” olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermektedir. AKWEL Turkey, çalışan adayları da dahil olmak üzere, AKWEL Turkey ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlendiğini ve saklandığını taahhüt eder.Çalışan adayları başvurularını yaparken kişisel bilgilerini AKWEL Turkey’e iletmek durumundadırlar. Bu doğrultuda AKWEL Turkey ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle KVKK’ya uygun olarak muhafaza edilmekte ve hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir.2. GizlilikAKWEL Turkey, çalışan adayları tarafından verilen kişisel verilerin gizliliğini sağlamak ve korumak için gerekli tüm idari ve teknik önlemleri almayı taahhüt eder. Bu gizlilik hükmü gereğince işe alım sürecinde, dolaylı veya dolaysız bir şekilde, üçüncü şahıslar, çalışan adaylarının AKWEL Turkey ile paylaşmış olduğu kişisel verilerine erişemezler.3. Veri Toplama AmacıAKWEL Turkey, işe başvuru sırasında toplanan ve saklanan bilgilerin sadece işe alım süreciyle ilgili işlemlerde kullanılacağını taahhüt eder. AKWEL Turkey adına ya da yerine, üçüncü şahısların iş başvurularını değerlendirme süreçlerine dâhil olması halinde, üçüncü şahıslar ile birlikte aşağıdakileri taahhüt edecek şekilde bir Gizlilik Sözleşmesi imzalanır:• Kişisel verileri KVKK’ya uygun işlemek • Kişisel Verilerin gizliliğini korumak;• Kişisel Verileri sadece işe alım amacıyla kullanmak4. Toplanan Kişisel VerilerBaşvuru sırasında istenen Kişisel Veriler, iş başvuru sahiplerinin kimliğine dair ve kendileri ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir ve aşağıdaki Kişisel verileri içerir:• İsim- Soyisim• İletişim Adresi• Telefon veya Faks numaraları• Elektronik posta adresleri• Ve/veya adayların kimliklerini tanımlayan diğer bilgiler. AKWEL Turkey, adayların kendisi tarafından sağlanan bilgi ve özgeçmişlerinin yanı sıra, adaylardan sadece iş başvurusu ile ilgili kişisel bilgi toplayabilir. Bu bağlamda çalışan adayları, kişisel verilerini AKWEL Turkey ile paylaşıp paylaşmamakta özgürdürler. Ancak, kişisel veri paylaşmama durumunda, şayet bahsi geçen veri, iş ile ilgili talebin gerçekleştirilmesinde kritik önem taşımaktaysa, çalışan adaylarının iş başvuru talepleri değerlendirilemeyebilir.5. Kişisel Veri Saklama SüresiAKWEL Turkey, veri toplama amacı ile uyumlu olarak, toplanan kişisel bilgilerin belirli bir süre boyunca saklanacağını taahhüt eder. Başvuru sahipleri tarafından sağlanan kişisel veriler, herhalde en fazla 6 (altı) ay boyunca saklanır.6. Başvuru Sahiplerinin Kişisel Verilerinin AKWEL Grubu İçerisinde PaylaşılmasıAKWEL Turkey olarak, tarafınızca fiziken iletilenler ile mail yolu ve internet üzerinden iş başvuru platformları aracılığı ile topladığımız kişisel verileriniz, iş başvurunuzun açık pozisyonlar bakımından değerlendirilebilmesi amacı ile AKWEL Turkey’in dünyadaki diğer grup şirketleri ve iştirakleri (“AKWEL Grup Şirketleri”) bünyesinde açık rızanız kapsamında paylaşılabilir.7. Kişisel Verilerinizin Göstermiş Olduğunuz Referanslar İle PaylaşılmasıAKWEL Turkey’e başvuru yaparken iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi, referans olarak göstermiş olduğunu kişilerle teyitleşmek amacı ile paylaşabiliyoruz.8. Kişisel Verilerinize İlişkin HaklarınızBaşvuru sahipleri, kişisel verilere erişim, kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi haklarını kullanmak adına AKWEL Turkey’den talepte bulunabilirler. KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir;a) Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,b) Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemef) KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı şirketimizin Minareliçavuş Osb Mh. Nosab Ceviz Cd. No:17 Nilüfer / BURSA adresine yapacağınız başvurular ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.DISCLOSURE STATEMENT FOR PERSONAL DATA COLLECTION, PROCESSING AND PROTECTION FOR EMPLOYEE CANDIDATES 1. Protection of Personal Data AKWEL Bursa Turkey Otomotiv Anonim Şirketi (“AKWEL Turkey”) gives priority to the confidentiality and security of your personal data. AKWEL Turkey commits that all personal data of individuals in relation with AKWEL Turkey including the employee candidates are processed in conformity with Personal Data Protection Law No.6698 (“PDPL”) The employee candidates are required to provide personal information to AKWEL Turkey. Accordingly, the personal data that you share with AKWEL Turkey are kept and legally processed in line with PDPL by taking all necessary administrative and technical measures.2. Confidentiality AKWEL Turkey commits to take all necessary administrative and technical measures to ensure and maintain the confidentiality of the personal data provided by candidates. In line with such confidentiality provision, third parties cannot access the personal date of the employee candidates shared by AKWEL Turkey.3. Purposes for Data Collection AKWEL Turkey commits that the information gathered and stored during application is only to be used for hiring process.In case third parties are involved in the evaluation process by or on behalf of AKWEL Turkey, the following commitments are obtained from such third parties through execution of a Confidentiality Agreement:• To process the personal data in conformity with the PDPL, • To ensure the confidentiality of the personal data, • To use the personal data only for the hiring process. 4. Personal Data Collected The personal data requested during application is the information of the applicant and the information for contacting the applicant and contains the following:• Name- Last Name • Contact Address • Telephone or fax number • E-mail addresses • And/or other information regarding identification of the applicant. AKWEL Turkey can gather personal information regarding the candidates only for the purposes of the job application along with the information provided by the applicant directly and their CV’s. Accordingly, the candidates are free to whether share such personal data with AKWEL Turkey or not. However, if the personal data that is withheld is critical with regards to the application to the position the application of the candidate may not be evaluated.5. Period of Retention for Personal Data AKWEL Turkey commits that the personal data provided will be kept for a limited time. The applicant personal data is kept only for a maximum period of six (6) months.6. Sharing of Personal Data of Employee Candidates with AKWEL GroupAs AKWEL Turkey, your personal data, which are physically transmitted by you and collected via e-mail and the job application platform on the website, can be shared within the body of AKWEL Turkey 's other group companies and affiliates ("AKWEL Group Companies") in order to evaluate your job application in terms of open positions within the scope of your explicit consent.7. Sharing Your Personal Data With ReferencesWe can share your personal information that you submitted when applying to AKWEL Turkey in order to confirm with the people that you have shown as a reference8. Your Rights Regarding Personal DataApplicants may inquire AKWEL Turkey to access, amend or termination on of their personal data. According to Article 11 of the LPPD, personal data owners have a right to;a) Learn whether her/his personal data is being processed;b) Request information as to the possibility of processing of his/her data,c) Learn the purposes of such processing of personal data and whether processed data is being used in accordance with these purposes,d) Learn whether his/her personal data is being transferred within the country or to abroad,e) Request amendment in case his/her personal data processed is incomplete or inaccurate and request that the process carried out in this context to be notified to the third parties to whom the personal data is transferred,f) Pursuant to Article 7 of the LPPD, request the deletion or termination of his/her personal data in the event that the reasons for its processing are no longer present, despite having been processed in accordance with the provisions of the LPPD and other related laws, and request that the process carried out in this context to be notified to the third parties to whom the personal data is transferred,g) Request that the parties to whom his/her data is transferred are informed of the transactions carried out as per paragraphs (d) and (e),h) Object to the occurrence of a result to the detriment of the person himself/herself, by means of analysing the processed data exclusively through automated systems,i) Request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful processing of his/her personal data.You are required to exercise your rights within the scope of the LPPD by making an application to the address of Minareliçavuş Osb Mh. Nosab Ceviz Cd. No:17 Nilüfer / BURSA in writing. Your inquiries noted in your application shall be evaluated within the shortest time and within thirty (30) days at the latest.

Detaylı Bilgi

Süreç / Proses Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Süreç / Proses Mühendisi Süreç / Proses Mühendisi Maaşları Süreç / Proses Mühendisi Nasıl Olunur? Süreç / Proses Mühendisi Nedir? Süreç / Proses Mühendisi İş İlanları