Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Material and Production Planning Engineer

AKZO NOBEL KEMİPOL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Department

Planning

Planning

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

No experience preference

Application Count

999+ application

Department

Planning

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We’re a leading global producer of paints and coatings. Our innovative products might be on your white goods, on the buildings that you admire, on your furniture or on the cars that you travel in. 

 What makes working at AkzoNobel Kemipol so special?

We work with the most advanced technologies known in the world regards to paint technologies.

Our most essential source is our employees to keep our customer-oriented perspective at the highest level.

We are aware that each person is a value. In this sense, it is very important for us to process human resources, which is one of the most essential assets, in an accurate manner.

 What awaits you in this role?

 • Taking active role in the preparation of sales and production plans in line with the Company's strategy and objectives
 • To carry out material management systems, to analyze the movements that affect stocks negatively, to develop methods to prevent repetition
 • To carry out change engineering studies with an innovative and dynamic perspective
 • Participate in sales and operation planning meetings, ensure that limited resources are progressed according to customer demands

 Which key requirements do we expect for this role?

 • Bachelors degree in Industrial Engineering or Management Engineering from a reputable university
 • Min. 2-3 years of experience (preferably in an industrial establishment) 
 • Very good command of English
 • Proficiency in MS Office applications (especially in MS Excel)
 • Experience in SAP usage is an asset
 • Self-motivated and ambitious with excellent verbal/written/presentation and negotiation skills
 • Able to work within a dynamic environment
 • Result-oriented personality and ability to work under pressure
 • Completed military service (for male candidates)

 Apply and find out more by joining us on a tour through the world of AkzoNobel Kemipol.

 

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Planlama Mühendisi Planlama Mühendisi Maaşları Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Planlama Mühendisi Nedir? Planlama Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AKZONOBEL KEMİPOL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKARİYER.NET ÇALIŞAN ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİKariyer.net platformu üzerinden şirketimize ilettiğiniz iş başvuru formunda ve özgeçmişinizde şirketimizle aşağıda belirtilen kişisel verileri paylaşmaktasınız. Bu kişisel verileriniz şirketimiz tarafından bu bilgilendirme metninde belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz sizi tanımamıza ve iş başvurunuzun sahip olduğunuz özelliklerinize göre şirketimizde açık olan pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve bazı durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Bu bilgilendirme metni bu amaçla hazırlanmıştır.1. İş Başvurunuz Kapsamında Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz:a. Genel Nitelikli Kişisel Veriler:• Kimlik bilgileri : Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, bekarlık soyadı, medeni hal, cinsiyet,uyruk gibi nüfuz cüzdanı, askerlik durumu belgesi, sürücü belgesi gibi belgelerdebulunan kimlik bilgileri, imza vb.• İletişim bilgileri : Telefon / gsm numarası, e –posta adresi, adres / ikametgah.• Özlük bilgileri : Özgeçmiş bilgileri, referans bilgileri, daha önce çalıştığınız şirket bilgileri vb.• Mesleki deneyim bilgileri : Okul / üniversite bilgileri, sertifika, diploma, eğitim bilgileri, iş başvuru süreçlerikapsamında şirketimizin yaptığı sınavların belgesi / sonuçları, unvan vb. • Finansal bilgiler : Ücret / maaş (teklifi) vb. • Görsel ve işitsel kayıtlar : Fotoğraf, online iş görüşmelerinde yapılan görüntü / video ve ses kayıtları.• Diğer bilgiler : Sigara kullanım bilgisi.b. Özel Nitelikli Kişisel Veriler:• Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri : Adli sicil kayıtları. • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar : Kimlik belgisinde bulunması durumunda, din bilgileri.• Sağlık bilgisi : Kimlik belgesinde bulunması durumunda, kan grubu. (Din ve kan grubu bilginiz, içerisinde din ve kan grubu bilginiz bulunan kimlik belgenizin / fotokopisinin bilgilendirme metninde belirtilen bazı faaliyetler kapsamında işlenmek mecburiyetinde olduğundan kayıtlara girmektedir.2. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli ölçüde işlenmektedir.a. İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizde açık olan pozisyonlara uygun adaylarının bulunması için çalışan adaylarının başvuru ile çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bu kapsamda kişisel verilerinizin kayıt altına alınması, iş başvurunuzun, özgeçmişinizin, eğitim, tecrübe ve donanım özelliklerinizin değerlendirilmesi (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”, adli sicil kayıtların işlenmesinin hukuki sebebi: “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”),b. Sizinle yüz yüze veya online iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, online iş görüşmelerinin görüntü / video kayıtlarının yapılması ve bu kayıtların saklanması (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, online iş görüşmelerinin görüntü / video kayıtlarının yapılmasının / işlenmesinin hukuki sebebi : “Veri sahibinin açık rızası”),c. Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarınızın kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi (hukuki sebep:”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası),d. Ücret politikasının ve çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi kapsamında seçtiğimiz çalışan adaylarının eğitim, tecrübe, donanım özelliklerine ve sınav sonuçlarına göre ücret / maaş ve yan haklar ile ilgili teklif çalışmalarının yapılması ve çalışan adaylara sunulması (hukuki sebep:”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),e. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması kapsamında kişisel verilerinizin (online iş görüşmelerinde yapılan görüntü / video kayıtları dahil) ileride şirketimizde veya Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinde çalışan adayın özelliklerine uygun bir pozisyonun açılması ihtimaline karşı 2 yıllık süreyle saklanması, başvurunuzun yeniden değerlendirilmesi ve bu süre içerisinde uygun bir pozisyonun açılması durumunda sizinle telefon, sms veya e-mail yoluyla iletişime geçilmesi (hukuki sebep:”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin ve online iş görüşmelerinde yapılan görüntü / video kayıtlarının işlenmesinin / saklanmasının hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”),f. Bizimle yüz yüze yapacağınız iş görüşmeleri için gerektiğinde, organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında adınıza seyahat organizasyonun, konaklama rezervasyonun yapılması, uçak/tren/otobüs biletlerin alınması (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”),g. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında bu bilgilendirme metninde belirtilen faaliyetler ve süreçlerle ilgili gerektiğinde sizinle telefon, sms veya e-mail yoluyla iletişim kurulabilmesi ve tarafınıza bilgi verilmesi (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),h. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında şirketimizdeki bilgi teknoloji ve bilgi işlem, iş faaliyetlerin ve şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli uygulamaların / programların / sistemlerin kullanılması, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması için gerekli işlemlerin yapılması (hukuki sebep: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”).3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi:Yukarıda sayılan amaçlarla ve yukarıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplerle kişisel verileriniz otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kariyer.net insan kaynakları platformu aracılığıyla ya da bizzat tarafınızdan sizinle yapılan telefon görüşmeleri, mail yazışmaları, yüz yüze ya da online iş görüşmeleri veya başkaca bir şekilde şirketimizle iletişime geçmeniz halinde sözlü, yazılı ve elektronik yöntemlerle toplanmaktadır ve işlenmektedir.4. Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarıldığı:Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yurtiçinde gerekli olduğu ölçüde aşağıda belirttiğimiz hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere ve özel hukuk tüzel kişiler / şirketlere aktarılmaktadır;a. Bizimle yüz yüze yapacağınız iş görüşmeleri için gerektiğinde, organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında adınıza seyahat organizasyonun, konaklama rezervasyonun yapılması, uçak/tren/otobüs biletlerin alınması amacıyla kişisel verileriniz seyahat ile vize acentesi, otel, organizasyon / danışmanlık şirketi gibi ilgili hizmet sağlayıcılara aktarılmatadır (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin / aktarılmasının hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”).b. Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi amacıyla, sınav süreçlerinde kişisel verileriniz şirketimizin işbirliği yaptığı eğitmenlere / eğitim kuruluşlarına ve sınavlar için online eğitim / sınav uygulamalarının / programların kullanılması amacıyla bu online uygulamaları / programları ile ilgili hizmetleri aldığımız ilgili hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, sınav süreçlerinde din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin / eğitmenlere ve eğitim kuruluşlara aktarılmasının hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası).c. Şirketimiz ile Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Kansai Altan) şirketlerinin ortaklarındaki kesişmeler nedeniyle, bazı iş faaliyetleri ve süreçleri, örneğin insan kaynakları yönetimi süreçleri, bilgi teknoloji ve bilgi işlem süreçleri, iki şirket adına ortak departmanlar tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimizde iş başvurunuza uygun pozisyonunun bulunmaması durumunda, iş başvurunuz Kansai Altan şirketi nezdinde de değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle iş başvurunuz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz zorunlu olarak Kansai Altan şirketine de aktarılmaktadır (hukuki sebep: “Veri sahibinin açık rızası”).5. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Hangi Amaçlarla Kimlere / Nerelere Aktarıldığı:Kişisel verileriniz KVKK’nın 9/1 maddesi gereğince “açık rızanız” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda sayılan amaçlarla yurtdışına belirtilen hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere ve özel hukuk tüzel kişiler / şirketlere aktarılmaktadır:a. Şirketimizin bilgi teknoloji ve bilgi işlem süreçlerinin, bilgi güvenliği süreçlerinin, şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullandığı Microsoft Office365 gibi uygulamalar kapsamında açık rızanıza binaen bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kişisel verileriniz yurtdışına Microsoft’a aktarılmakta olup, Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır.b. Sizinle online iş görüşmelerinin yapılması amacıyla kullandığımız uygulamalar kapsamında da görüntü / video ile ses kayıtlarınız ve diğer kişisel verileriniz online görüşmeleri için kullandığımız Microsoft uygulamaları (örneğin Skype, MS Teams) nedeniyle yurtdışına Microsoft’a aktarılmakta olup, Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır.c. Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi, bunun için online eğitim / sınav uygulamalarının / programların kullanılması amacıyla bu uygulamalar / programlar ile ilgili hizmetleri aldığımız yurtdışında Hollanda’da bulunan ilgili hizmet sağlayıcısına / tedarikçiye ad, soyad gibi kimlik bilgileriniz, sınav sonuçları gibi mesleki deneyim bilgileriniz aktarılmaktadır, bu kişisel verileriniz hizmet sağlayıcının / tedarikçinin kişisel verilerini depoladığı Amazon Web Services bulut tabanlarında ve hizmet sağlayıcının / tedarikçinin Almanya’da bulunan serverlerinde depolanmaktadır.d. Şirketimizin personel özlük işlerinin ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında çalışan adaylarının bilgilerinin kayıt edilmesi, özlük bilgilerinin tutulması ve görevlendirme süreçleri gibi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız personel özlük işleri ve insan Kaynakları IT / yazılım programı / uygulaması nedeniyle bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kişisel verileriniz bilgi teknoloji / IT / yazılım hizmetleri aldığımız Avrupa’da bulunan SAP şirketine aktarılmakta olup, SAP şirketinin Avrupa’da bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır. 6. KVKK Kapsamındaki Haklarınız:KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak Kemalpaşa OSB Mah İzmir ankara yolu(Ansızca) Küme Evleri No 287 /Kemalpaşa İzmir açık adresine, akzonobel@hs01.kep.tr e-posta adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.7. Veri Sorumlusu Olarak Şirketimizin Bilgileri:Unvan : AkzoNobel Kemipol Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim ŞirketiAdres : Kemalpaşa OSB Mah. İzmir ankara yolu(Ansızca) Küme Evleri No 287 Kemalpaşa İzmirTicaret Sicil Müd. : İzmir Ticaret Sicili MüdürlüğüTicaret Sicil No. : 340-K-2097Telefon : 90 (232) 877 0030E-mail : akzonobel@hs01.kep.tr“Akzonobel Kemipol Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metnini” okudum.

Detaylı Bilgi

Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Planlama Mühendisi Planlama Mühendisi Maaşları Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Planlama Mühendisi Nedir? Planlama Mühendisi İş İlanları