Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Sancaktepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

91 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

91 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1998 yılında kurulan Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. asansör kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri imalatını ve sektörde ihtiyaç duyulan diğer elektronik cihazların tasarımını yapmaktadır. Arkel Ar-Ge çalışmalarını, müşteri istekleri doğrultusunda modern teknolojinin olanaklarını kullanarak uzman mühendis kadrosu ile sürdürmektedir.

Satış ve Pazarlama Bölümü, Yurtiçi Satış Ekibimizde görev alacak,  Yurtiçi Satış Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik veya Makine Mühendisliği) mezun,
 • Teknoloji, Elektrik-Elektronik, Mekanik üzerine faaliyet gösteren firmaların satış bölümlerinde en az 2 yıl deneyimli,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,
 • Analitik ve çözüm odaklı,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen,
 • Sürücü Belgesi sahibi, aktif olarak araç kullanabilen,
 • Tercihen asansör sektöründe deneyim sahibi,
 • Tercihen erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.


İŞ TANIMI

 • Şirket satış stratejileri dahilinde müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek
 • Mevcut portföye yeni müşteriler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
 • Yapılan ziyaretleri raporlamak ve proje takibi yapmak
 • Müşteriler için fiyat teklifleri hazırlamak ve sunmak
 • Müşteri taleplerinin üretim ve arge birimleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Tekliflerin siparişe dönüşme sürecinin takibi,
 • Rekabet ve ürünler konusunda pazar bilgileri toplamak
 • Fuarlara katılım sağlanması

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Yapılmadı, Muaf
B sınıfı

Yurtiçi Satış Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yurtiçi Satış Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1998 yılında kurulan, ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. asansör kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri imalatını ve sektörde ihtiyaç duyulan diğer elektronik cihazların tasarımını yapmaktadır. ARKEL AR-GE çalışmalarını müşteri istekleri doğrultusunda, modern teknolojinin olanaklarını kullanarak kendi bünyesindeki personeli ile sürdürmektedir. Genç bir firma olmasına rağmen ARKEL kısa sürede sektörde tercih edilen marka olabilmeyi başarmış, yurtiçindeki pazar payını  müşteri memnuniyetini birinci hedef olarak seçmesi, yaptığı işlerdeki özeni, tecrübesi, teknolojik ilerlemeleri takibi, uygun fiyat politikası, müşteriye özel çözümler üretmedeki becerisi, taahhüt edilen sürelerde iş teslim etmesi ile gün geçtikçe arttırmıştır. Sektörde söz sahibi müşteri portföyü ile uzmanlığını paylaşarak günümüz dünyasında ciddi önem arzeden bu sektörde ilerlemeye, yenilenmeye, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam edecektir. Founded in 1998 ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.. manufactures lift control cards, control panels, emergency rescue systems, inspection and alarm sets and designs other electronic equipments needed in sector. ARKEL continues R&D works with its own staff  on customers’ demands using modern technologies means. Despite being a young company, ARKEL accomplished to be a preferred brand in sector in a short time, increased national market share day by day by selecting customers satisfaciton as first mark, care in job, experience, following the developments in technology, reasonable  price policy, ability to create customized solutions, delivery in time. By sharing its specialized experience with the qualified customers, that are authority in sector, keeps on improving, renewing and developing product range continously in this sector which has a great importance in todays world.

ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 1998 yılında kurulan, ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. asansör kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri imalatını ve sektörde ihtiyaç duyulan diğer elektronik cihazların tasarımını yapmaktadır. ARKEL AR-GE çalışmalarını müşteri istekleri doğrultusunda, modern teknolojinin olanaklarını kullanarak kendi bünyesindeki personeli ile sürdürmektedir. Genç bir firma olmasına rağmen ARKEL kısa sürede sektörde tercih edilen marka olabilmeyi başarmış, yurtiçindeki pazar payını  müşteri memnuniyetini birinci hedef olarak seçmesi, yaptığı işlerdeki özeni, tecrübesi, teknolojik ilerlemeleri takibi, uygun fiyat politikası, müşteriye özel çözümler üretmedeki becerisi, taahhüt edilen sürelerde iş teslim etmesi ile gün geçtikçe arttırmıştır. Sektörde söz sahibi müşteri portföyü ile uzmanlığını paylaşarak günümüz dünyasında ciddi önem arzeden bu sektörde ilerlemeye, yenilenmeye, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam edecektir. Founded in 1998 ARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.. manufactures lift control cards, control panels, emergency rescue systems, inspection and alarm sets and designs other electronic equipments needed in sector. ARKEL continues R&D works with its own staff  on customers’ demands using modern technologies means. Despite being a young company, ARKEL accomplished to be a preferred brand in sector in a short time, increased national market share day by day by selecting customers satisfaciton as first mark, care in job, experience, following the developments in technology, reasonable  price policy, ability to create customized solutions, delivery in time. By sharing its specialized experience with the qualified customers, that are authority in sector, keeps on improving, renewing and developing product range continously in this sector which has a great importance in todays world.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir: 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğiVeri sorumlusu; Eyüp Sultan Mahallesi Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 386628 sicil numarası ile kayıtlı, 0079036943500028 MERSIS numaralı Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğiİş Başvuru Formu’nda belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel veriler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz’in İnsan Kaynakları Politikasının uygulanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile işlenmektedir.3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğiİş Başvuru Formu’nda ilettiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. Ancak kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebiİş Başvuru Formu ile elde edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, (iii) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve açık rızanız hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir.5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:“(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” dir.Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda ik@arkel.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Yurtiçi Satış Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yurtiçi Satış Sorumlusu İş İlanları