Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Balıkesir

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

New starter

Department

Purchasing 

Purchasing 

Application Count

167 application

Job Type

Full-Time

Position Level

New starter

Application Count

167 application

Department

Purchasing 

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

General Qualifications

BEST Transformer, founded in 1966 in Balıkesir, produces oil immersed distribution transformers, power transformers, cast resin transformers, reactors, and mechanical components in its newly built and modernized -design, production, and testing departments.

BEST, with its ever-increasing customer portfolio and new references keeps growing to be a preferred brand in electromechanical sector for domestic and international markets.

We search for “Purchasing Engineer” to enrich our growing team. The candidate will be responsible for reporting.

 • University degree in Industrial, Electrical, Mechanical, or Material Engineering
 • Excellent command of written and spoken English
 • Excellent command of MS Office tools
 • No obligation for military service (for male candidates)
 • Having Driver License B
 • Living in or willing to relocate to Balıkesir

Job Description

 • Conducting research and finding alternative suppliers, markets, products regarding the products to be supplied and reporting the results
 • Examining and controlling the ability of existing and new suppliers to provide materials/services in accordance with company quality standards and to supply them in the desired quantity and time
 • In order to ensure the supply of materials in the stipulated time and quality, research, receiving proposals, order creation and approval, coordination with relevant units and payment follow-up
 •  Working with banks, customs officers and shipper companies to import materials that require import in accordance with procedures and legislation
 •  Preparation of shipping, import, bank documents and forwarding them to the relevant units for the completion of the import process
 • In order to ensure the supply of materials in the stipulated time and quality, research, receiving proposals, order creation and approval, coordination with relevant units and payment follow-up

Preferred Candidate

No experience preference
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Master’s(Student)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

BEST Transformer, founded in 1966 in Balıkesir, produces oil immersed distribution transformers, power transformers, cast resin transformers, reactors and mechanical components in its newly-built and modernised -design, production and testing departments. BEST, with its ever increasing customer portfolio and new references keeps growing to be a preferred brand in electromechanical sector for domestic and international markets. Number of employees: 1260

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

YIRCALI HOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİİŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARININ ve ÇALIŞAN ADAYLARINA REFERANS OLAN KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ1. Veri SorumlusuKişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla YIRCALI Holding ve Grup Şirketleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu İşe Alım Süreci Kapsamında Çalışan Adaylarının ve Çalışan Adaylarına Referans Olan Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan iş başvuru ilişkiniz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, aşağıda yer verilen ilgili şirketimize ait internet sitelerimizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.Ünvan : Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.Adres : 7. Cadde No. 1 10100 Altıeylül - Balıkesir / TürkiyeKVKK Adresi : kvkk@besttransformer.com Ünvan : Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.Adres : Kepsut yolu, 18. Km. 10660 Balıkesir / TürkiyeKVKK Adresi : kvkk@yersa.com.tr Ünvan : Balıkesir Yem Sanayi A.Ş.Adres : İzmir Yolu Yeni İzmir Cad.No:302/A P. K.104 Altıeylül/BALIKESİRKVKK Adresi : kvkk@balyem.com.tr 2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimizin internet sitesinde yer alan iş başvuru formları, mülakatlar, e-posta ve diğer iletişim araçları, muhtelif kariyer portalları, istihdam için profesyonel olarak aracılık eden insan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri ile kamu kurumları vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifası ile meşru menfaat kişisel veri işleme hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır.3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında iş başvurularının alınması, değerlendirilmesi, işe uygunluk testleri ile mülakatların yapılması ve iş başvurunuzun sonuçlandırılması ile açık rızanızın bulunması halinde Şirketimizde mevcut veya ileride oluşabilecek diğer pozisyonlar bakımından özgeçmişinizin değerlendirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.Çalışan Adaylarının Dikkatine: Şirketimize yukarıdaki kanallardan ileteceğiniz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilere yer verilmemesini rica ederiz.Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme AmaçlarıKimlik Verisi • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesiİletişim Verisi • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiÖzlük Verisi • Çalışan Adayı/Stajyer/öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin YürütülmesiMesleki Deneyim Verisi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• İnsan Kaynakları Süreçlerinin PlanlanmasıFiziksel Mekan Güvenliği • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi• İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin TeminiGörsel ve İşitsel Veri • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak:• çalışan adayı profillerinin Şirketimize ve Şirketimiz tarafından açılan pozisyonlara uygunluğunun değerlendirilmesi ile verilerin barındırılması hizmetlerinin temini amaçlarıyla tedarikçilerimize ve çalışanlarına (örn. insan kaynakları, sosyal güvenlik ve hukuk danışmanları),• referans kontrolünün yapılması amacıyla referans olarak belirttiğiniz kişilere, ve• Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi, istihdam teşviki ve sair haklardan yararlanma ve yararlandırma ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilereaktarılabilecektir. 5. Kişisel Verilerinizin İşlenme SüresiŞirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. İstihdam edilmeniz halinde iş başvurunuz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş akdi süresince ve takip eden yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecek olup; istihdam edilmemeniz halinde ise açık rızanızın bulunmadığı hallerde pozisyonun kapanması ile imha edilmektedir. Ancak, açık rızanızın bulunması halinde özgeçmiş bilgileriniz, Şirketimizin mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonları bakımından değerlendirilmeniz amacıyla özgeçmiş bilgilerinizin tarafımız ile paylaşılmasını takiben 2 (iki) yıl boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.6. KVKK Kapsamında HaklarınızKişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) internet sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.Çalışan Adayı olarak yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okuyup kabul ettiğinize dair ilgili firmamızın yukarıda yazılı KVKK mail adresine mail göndermenizi rica ederiz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane, Yakacak, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Giyim Yardımı, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları