Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Bakım / Onarım

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Merkezi İstanbul, Türkiye olan Bıçakcılar, insan hayatını kurtarmak üzerine inşa edilen en güvenli ve erişilebilir tıbbi cihazları Ar-Ge, İnovasyon ve uzman üretimi yoluyla ve çoğunlukla cerrahi alana hizmet verecek tek kullanımlık, terapi ve ekipman tasarlayan ve üreten küresel bir biyomedikal teknoloji şirketidir.

Firmamızın Esenyurt-Kıraç'ta bulunan fabrikamızda görevlendirilmek üzere, aşağıdaki niteliklere sahip "Elektrik Bakım Teknisyeni" arayışımız bulunmaktadır.

  • M.Y.O veya Meslek Liselerinin Elektrik veya Elektronik bölümlerinden mezun
  • Üretim yapan firmalarda en az 5 yıl Fabrika Elektrik Bakım tecrübesi olan
  • Elektrik kumanda şeması okuyabilen ve şema üzerinde arıza tespiti yapabilen
  • Elektrik ve Elektronik malzeme bilgisine sahip
  • Tercihen enjeksiyon, ekstrüzyon ve ambalaj makineleri bakımlarında görev almış, aktif arıza tespiti ve bakımlarını yapabilecek 
  • Motor sürücüleri, servo motor ve PLC arıza bakım tecrübesi olan
  • Vardiyalı çalışma düzeninde görev alabilecek
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış  

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Elektrik Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Teknisyeni Elektrik Bakım Teknisyeni Maaşları Elektrik Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Teknisyeni Nedir? Elektrik Bakım Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin önde gelen tıbbi cihaz imalatçısı, ithalatçısı ve dağıtıcısı olan Bıçakcılar 1959 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet vermektedir. Bıçakcılar kalite güvence sisteminin EN ISO 9001, EN ISO 13485 standartlarına uygunluğu TÜV NORD ve TÜV THÜRINGEN tarafından onaylanmıştır. Bıçakcılar ürünleri Türkiye’de ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde üretim ve serbest dolaşım izni olan CE markası kullanım yetkisine sahiptir. Yurtiçinde ve yurtdışında 120'den fazla ülkede sağlık sektörüne hizmet veren Bıçakcılar, yüksek teknolojili cihazlarla donatılmış Esenyurt Üretim Tesisleri’nde, Altunizade Merkezi ofisinde, Ankara, İzmir ve Adana Satış Şubeleri’nde 1000'i aşkın çalışanı ile mükemmeliyet ve tam müşteri memnuniyeti hedefleyerek, 63 yıldır bu doğrultuda ödün vermeden çalışmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi Ticaret A.Ş. (“ Bıçakçılar ” veya “ Şirket ”), olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’ Kanun ” veya “ KVKK ’’) 10. maddesi uyarınca sizi, tarafımızca işe alım süreçleri kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Bıçakçılar olarak “ Veri Sorumlusu ” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yapmış olduğunuz iş başvurunuz, Linkedin/Kariyer.net de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın çeşirtli sosyal mecralardan, özgeçmişinizde yer alan bilgilerinizden referanslarınızın iletmiş olduğu bilgilerden ve sair dokümanlardan yararlanmak suretiyle ve işe alım süreçlerindeki mülakatlar aşamasında sözlü veya yazılı yollarla toplamakta ve KVKK ’ nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninin (“ Aydınlatma Metni ”) 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlemekteyiz. “ İşleme ” terimi ile KVKK’ da düzenlenenler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, kontrol edilebilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kast edilmektedir. Kişisel verilerinize yalnızca Şirket içinde yetkilendirilmiş personel erişebilecek ve işleyebilecektir.Bıçakçılar ile aranızda iş ilişkisi kurulması durumunda, sizlere 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 75. maddesi uyarınca her çalışan için kimlik bilgilerini ve sair mevzuat hükümleri ile zorunlu tutulmuş çeşitli diğer bilgileri içeren bir “ Özlük Dosyası ” tutma yükümlülüğümüz ve sair mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerimiz bulunduğunu hatırlatmak isteriz.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amaçları Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Bıçakçılar’ ın işe alım süreçleri de dahil olmak üzere, Bıçakçılar’ ın İnsan Kaynakları politikaları süreçlerinin planlanması, başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, iş süreçleri için stratejilerin icra edilmesi ve gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmekte, işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta ve Şirket politikalarının gerektirdiği şekilde aşağıda belirtilen üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bıçakçılar tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.Bıçakçılar olarak “ Veri Sorumlusu ” sıfatı ile Şirketimizin internet sitesi, Linkedin, Kariyer.net de dahil olmak üzere ve sair sosyal medya mecraları üzerinden onayınız ya da Kanun’un 5 (2), 6 (3) maddeleri kapsamında hukuka uygunluk sebebi çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz işlenebilir, elde edilebilir, kaydedilebilir, aktarılabilir, düzenlenebilir, saklanabilir, depolanabilir, açıklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir, yeniden düzenlenebilir, elde kullanımını engellenebilir, işlendiği amaç ya da kanundaki süre uyarınca muhafaza edilebilir, işbu Aydınlatma Metni’ nin 3. maddesinde belirtilen kişilere aktarılabilir ve paylaşılabilir.Kişisel verileriniz, dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık, meşru amaçlarlar çerçevesinde amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü işlenmekte olup KVKK’ da aksi belirtilmediği sürece kişisel verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devam etmesi süresince işlenecek, kişisel verinin işlenmesine ilişkin sebep ve amaç ortadan kalktığında silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.Kişisel verilerinizin Bıçakçılar tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, şirket web sayfasından, Bıçakçılar Saklama ve İmha Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ; KVKK ’nın 5 (2) ve 6 (3) maddeleri kapsamında hukuka uygunluk sebebi dahilinde, ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ve öngörülen temel ilkelere uygun olarak Bıçakçılar Global Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ Bıçakçılar Global ”) de dahil olmak üzere doğrudan/dolaylı tüm iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, şubelerimize, bayilerimize, distribütörlerimize, Şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, aracılık veya acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, Ekonomi Bakanlığı’ na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na, Sağlık Bakanlığı’ na, diğer gerekli olabilecek Bakanlıklara ve sair ilgili mevzuat uyarınca izin verilen tüm yetkili kurum ve özel kuruluşlara, yasal merci ve idari birimlere, İl Sağlık Müdürlüğü’ ne, İş Kur’ a, Sosyal Güvenlik Kurumu’ na, eğitim ve danışmanlık firmalarına, kişilik analizi amacıyla paylaşılan kurumlara ve her türlü insan kaynakları işleyişi ve performans değerlendirmesi kuruluşları ile ve bunun dışında operasyonel gereklilikler sebebiyle sigorta şirketleri başta olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara iş ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükler, başvurmuş olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi, iş stratejilerinin planlanması, Bıçakçılar’ ın işe alım süreçleri ilgili olarak ve gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla Kanun’un 8. ve 9. maddesi kapsamında aktarılmakta ve söz konusu kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.Buna ek olarak, (i) çalışma alanı ve ofislerde, fabrikada, ve benzeri diğer yerlerde güvenlik kameraları ile sürekli izleme yapıldığını; (ii) bu izlemenin ilgili mevzuat gereğince yapılıp kayıtların yetkili kurumlarla paylaşıldığını; (iii) iş başvurunuz esnasında ilettiğiniz e-maillerin ve benzeri platformlar üzerindeki işlemlerinizin kayıt altına alındığını ve gerekli hallerde bunlar üzerinde inceleme yapılabileceğini belirtiriz.4. İşlenen Kişisel Verileriniz Bıçakçılar, “ Veri Sorumlusu ” olarak aşağıdaki verilerinizi 2 yıl süre ile toplamakta ve işlemektedir:Kişisel Verilerim aşağıdakileri kapsamaktadır:1. Kişisel Kimlik Bilgileri 2. Fotoğraf3. Aile Bilgileri4. Eğitim Bilgisi5. Lisans Bilgisi6. İş Deneyimi7. İşle İlgili Eğitim Bilgileri ve Geliştirme Planları8. Mesleki Yeterlilik Bilgisi9. Yabancı Dilde Uzmanlık Bilgisi10. Askerlik Hizmeti Bilgileri11. Diğer ( Medeni durum, boy, kilo, hobiler vs. )12. Hassas Bilgiler, Engellilik Bilgileri13. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Sabıka Kaydı5. KVKK’ nın 11. Maddesi Gereği Veri Sahibi Olarak Haklarınız Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde dolduracağınız, Bıçakçılar’ dan veya firmamızın internet sayfası üzerinden temin edebileceğiniz Başvuru Formu ile “ Kısıklı Mah. Aydınoğlu Sok. No:23/1 Üsküdar 34692 İstanbul ” adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, başvurunuz Bıçakçılar tarafından değerlendirilerek KVKK’ nın 13 (2) maddesi kapsamında, başvurunun niteliğine göre, Bıçakçılar’ a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Bıçakçılar’ ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. KVKK’ nın “ İstisnalar ” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız şunlardır:a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Haklarınızı kullanmak isterseniz Bıçakçılar İnsan Kaynakları Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Bıçakçılar yönetiminin iletişim bilgileri aşağıdadır. İlgili talepleriniz Bıçakçılar tarafından yerine getirilecektir.Her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerine iletebilirsiniz:Unvan: Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.Mersis Numarası: Telefon Numarası: Fax: Posta Adresi: E-Posta Adresi:Kısıklı Mah. Aydınoğlu Sok. No:23/1 Üsküdar 34692 İstanbul, Turkey +90 (212) 210 85 85İşbu Aydınlatma Metni ’ ni okudum, anladım. Aydınlatıldığımı kabul ediyorum.Çalışan Adayı Adı Soyadı:İmza:Tarih:

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane.

Elektrik Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Teknisyeni Elektrik Bakım Teknisyeni Maaşları Elektrik Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Teknisyeni Nedir? Elektrik Bakım Teknisyeni İş İlanları