Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenyurt)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

458 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

458 başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • GENEL NİTELİKLER

 • Tercihen Ağız ve Diş Sağlığı MYO mezunu,
 • Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen,
 • Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen,
 • Asistanlık süreçlerine hakim,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, pozitif düşünebilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın

Diş Hekimi Asistanı aranmaktadır.       İŞ TANIMI

Hasta ve hasta yakınlarına yüksek standartlarda kaliteli hizmet verilmesini ilke edinen hastanemizde,

 • Hasta-hekim iletişiminin koordine edilmesi,
 • Hasta karşılama, bilgilendirme, randevu verme, yönlendirme gibi tedavi süreçlerinde aktif rol alınması,
 • Dolgu (simanlar) ve protetik ölçü maddelerinin laboratuvara ulaştırılmasının takibi,
 • Dolgu aşamalarında hekimin asiste edilmesi,
 • Unit içi malzeme tespitinin ve temininin yapılmasından sorumlu olacak

Diş Hekimi Asistanı adaylarının başvuruları değerlendirilecektir.

 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Diş Hekimi Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Diş Hekimi Asistanı Diş Hekimi Asistanı Maaşları Diş Hekimi Asistanı Nasıl Olunur? Diş Hekimi Asistanı Nedir? Diş Hekimi Asistanı İş İlanları
Hakkımızda

Vizyon & MisyonVizyonumuzTıbbi hizmetlerde, bakım hizmetlerinde ve hasta memnuniyetinde farklılığımızı ortaya koyan uygulamalar en önemli unsurumuzdur. Yarattığımız farklı, öncü ve çağdaş sağlık komplekslerimizle ve sunduğumuz hizmetlerle Türkiye’de model olmak.MisyonumuzEtik değerlerden ödün vermeden, hasta haklarını ön planda tutarak, sağlığı geliştirmek ve tedavi hizmetlerini en üst kalitede, mükemmeliyetçilik bilinciyle ve eşit düzeyde halka arz etmektir.

Vizyon & MisyonVizyonumuzTıbbi hizmetlerde, bakım hizmetlerinde ve hasta memnuniyetinde farklılığımızı ortaya koyan uygulamalar en önemli unsurumuzdur. Yarattığımız farklı, öncü ve çağdaş sağlık komplekslerimizle ve sunduğumuz hizmetlerle Türkiye’de model olmak.MisyonumuzEtik değerlerden ödün vermeden, hasta haklarını ön planda tutarak, sağlığı geliştirmek ve tedavi hizmetlerini en üst kalitede, mükemmeliyetçilik bilinciyle ve eşit düzeyde halka arz etmektir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Şirketimiz siz değerli aday çalışma arkadaşlarımızın bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. İşbu Muvafakatname’ de kullanılan; “Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere paylaşılan her türlü bilgiyi,“Özel nitelikli kişisel veri” kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik verileri, “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen/ kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,“Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek/ tüzel kişiyi ifade etmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İş başvurusu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, başvurunuz değerlendirilme amacıyla ve başarılı bulunduğu takdirde de iş ilişkiniz kapsamında işlenebilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; doğrudan/dolaylı hissedarlarımız, bağlı ortaklarımız; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz; güncel maaş bilgisi, medeni durum da dâhil olmak üzere başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgiler ile kurumda işe alınmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek üzere referans gösterdiğiniz kişilerden edinilen bilgilerdir. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin kontrol ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini, İşverenin mevzuat kapsamında personellerin işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, acil tıbbi müdahaleler, kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerimin paylaşılmasına yukarıda yer alan iradesinin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür iradenize dayalı olduğunu bilmektesiniz. Hak ve Yükümlülükler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nu uyarınca şirketin aydınlatma metni çerçevesinde tarafınızın bilgisi ile şirket ile her zaman iletişime geçme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığına ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsın aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğu konusunda bilgilendirildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Üçüncü bir kişi hakkında bilgi paylaşımı halinde (örneğin iletişim numarası..), söz konusu kişinin, KVKK kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.Verileriniz, iş başvurunuz sonucunda bizimle çalışmaya başlamasanız dahi KVKK’ daki yükümlülüklere ve sınırlamalara tabi olarak ileride açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Şirket tarafından tutulabilecektir. Eğer verilerinizin bu amaçla tutulmasını istemiyorsanız, lütfen ik@dogahospital.com adresine talebinizi iletiniz. Aday personel, işbu Muvafakatname’nin imza tarihinden itibaren, İşveren ile arasındaki istihdam ilişkisine dair performans değerlendirmesinin yapılabilmesi, mevzuata riayet edilmesinin temini için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve şirkete ait Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinin güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak bu muvafakatnameyi imzalamıştır.Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda bilgilendirildim ve□ Onay veriyorum □ Onay vermiyorum Adı Soyadı: Tarih: İmza:

Detaylı Bilgi

Diş Hekimi Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Diş Hekimi Asistanı Diş Hekimi Asistanı Maaşları Diş Hekimi Asistanı Nasıl Olunur? Diş Hekimi Asistanı Nedir? Diş Hekimi Asistanı İş İlanları