Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, Denizli, İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

567 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

567 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip “GES Proje Mühendisi” çalışma arkadaşı aramaktayız.

 

Genel Nitelikler

 • Tercihen Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun
 • Pvsyst, PvSol ,Helioscope programlarından en az birini iyi derecede kullanabilen
 • Autocad, Excel, Word, PowerPoint, Outlook programlarını iyi düzeyde kullanabilen
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna kabiliyeti gelişmiş, müzakere yeteneği yüksek
 • EMO’ya kayıtlı
 • Aktif araç kullanabilen, gerektiğinde seyahat engeli olmayan
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

 

İş Tanımı

 • Potansiyel müşterilerin GES ihtiyaçları doğrultusunda müşteriler ile iletişimin sağlanması
 • Müşterinin GES ihtiyaçları doğrultusunda teknik keşif yapılması
 • GES iş planlaması ve koordinasyonunun yapılması, iş takviminin yönetimi ve işin takibi
 • Teknik ofisten gelen teklifin müşteriye sunumunun gerçekleştirilmesi
 • GES çağrı mektubu alma süreçlerinin ve GES kabul süreçlerinin takibinin yapılması
 • İSG yönetmeliklerine uyulması, denetlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanması ve takibinin yapılması

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Yapılmadı, Muaf
B sınıfı

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 8949-13 sayılı Kurul Kararı ve ETS/8949-13/04374 lisans numarası ile tüm Türkiye’de elektrik enerjisi ticareti, serbest tüketicilere satışı, ithalat ve ihracatı faaliyetine başladık. Sektörün gelişimine uzun yıllar yön vermiş nitelikli ekibimiz ile; tecrübemizi, üstün müşteri memnuniyeti politikalarımız ve yenilikçi yaklaşımlarımızla birleştirerek müşterilerimize artı değer sunuyoruz. Ekvator Enerji olarak, 2019 yılının Aralık ayında Şanlıurfa ilinde 60.000 m2’lik bir sahada 3,47 MW’lık kurulu güce sahip Parkgün GES ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ilk yatırımlarımıza başladık. 2020 yılının Şubat ayında Konya’da 235.000 m2’lik bir sahada 41.385 adet panel ile 10,76 MW’lık kurulu güce sahip Başka GES güneş enerjisine dayalı 2. yatırımımızı tamamladık. 2021 yılının Temmuz ayında Şanlıurfa’da 100.272 m2’lik bir sahada 25.944 adet panel ile 6,88 MW’lık kurulu güce sahip Yılmaz GES güneş enerjisine dayalı 3. Yatırımımızın ardından 2021 yılının Eylül ayında yine Şanlıurfa’da 100.627 m2’lik bir sahada 26.195 adet panel ile 9,94 MW’lık kurulu güce sahip Batman GES güneş enerjisine dayalı 4. yatırımızı tamamladık. 2021 yılı Aralık ayında toplamda 8 adet olmak üzere Adana, Iğdır, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde gerçekleştirdiğimiz Hidroelektrik Enerjisi Santralleri yatırımlarımız ile kurulu gücümüze 118,10 MW daha ekleyerek toplamda 146,15 MW kurulu güce ulaştık. Toplamda 12 enerji santrali ile 146,15 MW kurulu güce sahip Ekvator Enerji, yatırımlarıyla yılda 222 Bin Ton karbondioksit azalımına katkı sağlayarak, 83.131 meskenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir enerjiye dayalı santrallere sahiptir. 2025 yılına kadar 300 MW’lık yenilenebilir enerji santralleri yatırımları yaparak, enerjik bir ekiple bir yandan ayrıcalıklı hizmetlerimizi müşterilerimizle buluşturmayı, diğer yandan da elektrik üretimindeki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Ekvator Perakende Enerji Ticaret AŞ (Şirket, Ekvator), başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda, aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar kişisel verileri işlemekte ve korunması için gereken tüm idari ve teknik tedbirlerde azamî özen ve dikkati göstermektedir.KVKK kapsamında gerçek kişinin kimlik, iletişim, ikamet, özgeçmiş gibi bilgileri başta olmak üzere fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim ve sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında elde edilen, biyometrik veya genetik verilerde dahil olmak üzere her türlü bilgi, kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.Bu nedenle Ekvator’a yapmış olduğunuz iş/staj başvurusu kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya iş görüşme süreçlerinde elde edilen kişisel verileriniz, KVKK ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hâllerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.1. Veri SorumlusuEkvator, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKVKK’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.İş sözleşmesi imzalanması amacıyla yaptığınız başvurunuzda, staj başvurunuzda veya işe alım/staj kabul süreçlerinde yapılan görüşmelerde, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, ilerde doğabilecek iş imkânlarından yararlanabilmeniz ve/veya iş sözleşmesinin yapıldığı esnada, sözleşmenin yapılması ve yerine getirilebilmesi için tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan tüm kişisel bilgiler, şirketimizce adayın ihtiyaçlar kapsamında işe yerleştirilebilmesi ve iş sözleşmesinin yapılması ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenebilecektir.3. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, kontrol kuruluşları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya 5.maddesinin ikinci fıkrası ve 6.maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un 9.maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hâllerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebiİş/staj başvurunuz kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK 5.maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, iş sözleşmesinin kurulabilmesi/staj sürecinin işletilebilmesini teminen veya Kanun’da öngörülen hâllerde açık rızanız alınarak, elektronik, sözlü, yüz yüze, yazılı, görsel ortamlarda toplanmaktadır.5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarKVKK 11.maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin;a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,b. İşlenmişse bilgi talep etme,c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini,Talep etme hakkına sahipsiniz.6. Şirkete Yapılacak Başvuru YöntemiKişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Ekvator’a iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili şirket politikasına web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.Veri Sorumlusu : Ekvator Perakende Enerji Ticaret Anonim ŞirketiAdres : Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower Kat:22 35530 Bayraklı /İzmirMersis No. : 0388135476000001KEP Adresi : ekvatorenerji@hs01.kep.tr

Detaylı Bilgi

Proje Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Mühendisi Proje Mühendisi Maaşları Proje Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Mühendisi Nedir? Proje Mühendisi İş İlanları