Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Departman Asistanı

Emaar Türkiye

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 4 yıl arası

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

93 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 4 yıl arası

Başvuru Sayısı

93 başvuru

Departman

Satınalma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı :

Finans işbirimi dahilinde yer alan Satınalma departmanımız için; Direkt ve Indirekt satınalma süreçlerine destek olmak üzere Departman Asistanı arayışımız mevcuttur.

  • Fatura Onay Süreçlerinin takibini yapmak,
  • Faturaların ve Siparişlerin sistem üzerinde kontrol ve girişlerini yapmak,
  • Departmanlardan gelen taleplere istinaden Tedarik Araştırma, Geliştirme ve Teklif Süreçlerinin yürütülmesine destek olmak.


Genel Nitelikler : 

  • Tercihen Üniversite ve/veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili birimlerinden mezun,
  • Ms Office Programlarına hakim,
  • Tercihen Satınalma birimlerinde 3 yıl deneyim sahibi

Aday Kriterleri

Lise(Mezun)

Departman Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Departman Asistanı Departman Asistanı Maaşları Departman Asistanı Nasıl Olunur? Departman Asistanı Nedir? Departman Asistanı İş İlanları
Emaar Türkiye

Hizmet / Gayrimenkul, Emlak İşleri 2+

Hakkımızda

Emaar Properties PJSC's Turkish subsidiary, Emaar Turkey opened its Istanbul office in June of 2006. As befits a global leader in real estate development, the company's debut project in the Turkish market was the ambitious Tuscan Valley project, Turkey's first fully integrated planned community. The first two phases of the Tuscan Valley project have been delivered to their owners, and residents began living at the project in 2009. Emaar's second project in Turkey, Emaar Square, is located in the Çamlıca district on the Asian side of the city. Emaar Square is being developed on a 66,000 square meters parcel of land and will feature approximately 1,000 residential units, 48,000 square meters of office space, a five-star The Address Hotel, a shopping mall with an over 150.000 square meters gross leasable area, including central outdoor square, underwater zoo and entertainment and recreation centres. Emaar aims to be a long-term player in the Turkish market creating high levels of added value, with future projects to include not only residential, but also investments in the tourism and entertainment, shopping mall development and retail and commercial leasing sectors, with excellence being the objective of all of its lifestyle projects.

Emaar Properties PJSC's Turkish subsidiary, Emaar Turkey opened its Istanbul office in June of 2006. As befits a global leader in real estate development, the company's debut project in the Turkish market was the ambitious Tuscan Valley project, Turkey's first fully integrated planned community. The first two phases of the Tuscan Valley project have been delivered to their owners, and residents began living at the project in 2009. Emaar's second project in Turkey, Emaar Square, is located in the Çamlıca district on the Asian side of the city. Emaar Square is being developed on a 66,000 square meters parcel of land and will feature approximately 1,000 residential units, 48,000 square meters of office space, a five-star The Address Hotel, a shopping mall with an over 150.000 square meters gross leasable area, including central outdoor square, underwater zoo and entertainment and recreation centres. Emaar aims to be a long-term player in the Turkish market creating high levels of added value, with future projects to include not only residential, but also investments in the tourism and entertainment, shopping mall development and retail and commercial leasing sectors, with excellence being the objective of all of its lifestyle projects.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Emaar olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar” ve veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, web sitemizde yer alan Emaar Group Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.İşlenen Kişisel VerilerinizKVKK uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmakta olup; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, Emaar tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:• Kimlik Verileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, medeni hal)• İletişim Verileriniz (e-posta adresi, ev telefonu numarası, iş telefonu numarası, cep telefonu numarası, ev adresi, iş adresi)• Meslek Verileriniz (meslek, unvan, sektör, firma ismi)• Diğer (eğitim durumu ...) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından KVKK m.5-2 kapsamında; (i) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ii) “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirketimiz bünyesinde yer alan açık pozisyonlara uygunluğu değerlendirilmek amacıyla KVKK m.5-1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları Emaar tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 8-1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde, Emaar’ın hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet ve veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. Bunun yanında, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.8-2 uyarınca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.Ayrıca, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; KVKK m. 8-1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, Emaar’ın yurt içinde mukim grup şirketleri Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar Properties”) ve Emaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar Gayrimenkul”) ve KVKK m.9-1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında mukim grup şirketleri Emaar Properties PJSC (“Emaar PJSC”) ve bağlı grup şirketleri (Emaar Properties, Emaar Gayrimenkul ve Emaar PJSC ve bağlı grup şirketleri bundan sonra birlikte “Emaar Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) ve bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt dışında mukim iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.Kişisel Verilerinizi Toplama YöntemimizKişisel verileriniz, Emaar’ın işbirliği yaptığı Kariyer.net adresi üzerinden yapılan başvurular sırasında veya diğer otomatik yöntemlerle Emaar tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Şirketimiz'e başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) KVKK m. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, (vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Belirtilen haklarınıza ilişkin olarak web sitemizde yer alan mail adresine elektronik posta gönderimi ile veya web sitemizden ulaşabileceğiniz Emaar Türkiye KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:82F, K:1, Üsküdar-İstanbul başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde adresindeki Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Departman Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Departman Asistanı Departman Asistanı Maaşları Departman Asistanı Nasıl Olunur? Departman Asistanı Nedir? Departman Asistanı İş İlanları