Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Alacak Takip Uzmanı

EMİR ALACAK YÖNETİM A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenler)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Departman

Müşteri Hizmetleri / Çağrı M...

Müşteri Hizmetleri / Çağ...

Başvuru Sayısı

355 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

355 başvuru

Departman

Müşteri Hizmetleri / Çağrı Mer...

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


GENEL NİTELİKLER

 • Alacak Yönetim, Varlık Yönetim şirketlerinde, hukuk bürolarında ve bankaların tahsilat birimlerinde en az 1 yıl çalışmış,
 • Bankacılık ürünleri bilgisine vakıf olan,
 • Temel icra hukuku bilgisine sahip,
 • Telefonda ikna kabiliyeti ve iletişim becerisi yüksek,
 • Performans ve hedef odaklı çalışabilen,
 • Zamanı iyi yöneterek planlı sonuç üretebilen,
 • Takipçi ve sonuç odaklı,
 • Diksiyonu düzgün,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Tercihen MS Office programlarına hâkim.

 

İŞİN TANIMI

 • Portföyündeki finansal kuruluşlardan temlik alınmış olan yasal takip dosyalarının yönetiminden sorumlu olmak,
 • Portföyündeki kişilerle tahsilat sağlanmasına yönelik düzenli bir sıklıkta telefon ile iletişim kurmak,
 • Hukuk birimi ile uyum içinde çalışarak, dosyaların hukuki sürecini takip ve koordine etmek,

Yapılandırılan borçların düzenli bir şekilde takibini sağlamak.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Yapılmadı, Muaf

Alacak Takip Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Alacak Takip Uzmanı Alacak Takip Uzmanı Maaşları Alacak Takip Uzmanı Nasıl Olunur? Alacak Takip Uzmanı Nedir? Alacak Takip Uzmanı İş İlanları
EMİR ALACAK YÖNETİM A.Ş

Finans ve Yatırım Danışmanlığı

Hakkımızda

?EMİR ALACAK YÖNETİM A.Ş

?EMİR ALACAK YÖNETİM A.Ş

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİEmir Varlık Yönetim A.Ş. olarak özel hayatınızın gizliliği ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Emir Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi işe alım işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde yani kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel hali korunarak kişisel verilerinizin kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZTarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Veri Kategorisi AçıklamaKimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi, sicil kaydı bilgileri T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri numarası, cüzdan numarası, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, hane numarası, sayfa numarası kayıt numarası, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti vb.İletişim Verisi Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler Finansal Veri Finansal durum sorgulamaları, maaş bilgisi, banka hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veri, gelir durumu, malvarlığı durum sorgulamaları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb.Özel Nitelikli Kişisel Veri Sendika üyelik bilgileri, cezaevi ve tutukluluk bilgileri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri vb.KVKK’ nın 6/1. maddesi uyarınca, özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’ nın 6/3. maddesi uyarınca ise Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,Sağlığa ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları vb.İşlem Güvenliği Verileri Elektronik bankacılık kanallarına giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler vb.Ticari Hayata Ait Veriler Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler vb.Hukuksal Veriler Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, tarafımıza tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler vb.Aile ve Yakını Verisi Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası vb.Eğitim ve iş Yaşamına ilişkin Bilgiler Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi, sicil numarası, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi numarası, sicil numarası, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, BAĞ-KUR giriş tarihi, BAĞ-KUR sicil numarası.Performans değerlendirme raporları, işe uygunluk durumunuz, sınav sonuç belgeleriniz, terfi ve tayin verileriniz vb.Diğer Ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları, askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil numarası, şehit yakını olma durumu vb.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat Şirketimizce talep edilmiş olan, iş başvurunuz sırasında web sitemiz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz yukarda detaylandırılan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda;• Şirketimizin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin veriler Şirketimize ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla,• Şirketimizin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirilmiş olan görüntü ve ses kaydı alan kameralar aracılığıyla,• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle, iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetimi tarafından kişisel verileriniz fiziksel veya elektronik olarak, • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,• Şirketimiz platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.Şirketimizin yükümlülüklerinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;• Çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi• Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; • İşyeri güvenliğinin sağlanması• Şirket merkezinin bulunduğu binaya çalışanın giriş çıkışının temin edilmesiAmaçları doğrultusunda gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARIKanunun 6. maddesine göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. KVKK’ nın 6/1. maddesi uyarınca, özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’ nın 6/3. maddesi uyarınca ise Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür: Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde, Sağlığa ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde iş süreçlerimize uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Saklanması veya İmhasına Yönelik Politika” esas alındığında, kişisel verisi hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine işlenen tüm veriler Emir Varlık tarafından silinebilir, yok edilebilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamda iletmiş olabilirsiniz. Başvuru anında sizleri çalıştırabileceğimiz açık bir pozisyon olmayabilir veyahut da görüşmeler neticesinde iş sözleşmesi yapılmamış olabilir. Bu hallerde, bizlere ilettiğiniz mesleki bilgilerinizi, ileride değerlendirmek üzere “Kişisel Verilerin İmhası ve Anonimleştirilmesine Yönelik Politika” sına uygun şekilde saklıyor ve/veya belirlediğimiz süreler sonunda imha ediyoruz. Kişisel verilerinizin imha edilmesini talep etmeniz durumunda, imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Şirketimiz dış mevzuata uyumlu olacak şekilde periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARIGüvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;• İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;• Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.• Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.HAKLARINIZKVKK' nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,• KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.Başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimiz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Başvurunuzu Türkçe ve yazılı olmak kaydı ile;• Bizzat veya noter vasıtası ile Emir Varlık ‘’Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok Kat:23 Esenler/ İstanbul’’ adresine,• Güvenli elektronik imza ile imzalanarak, Emir Varlık’ın emirvarlik@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,• Elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@emirvarlik.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.Kimlik bilgilerinin doğrulanması esas olduğundan, doğrulama yapılmadan cevap verilmeyecektir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda kimlik doğrulaması için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.Başvurunuza,• Adınızı ve soyadınızı,• TC. Kimlik Numaranızı, yabancı uyruklu iseniz, pasaport numaranızı,• Tebligata esas yerleşim yeri adresinizi,• İletişim için elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı,• Talep konunuzu ve ayrıntılarını eklemeniz gerekmektedir. Bilgi talebiniz Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince talebinizin niteliğine göre, tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, en geç otuz gün içinde cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife ücreti talep edilebilecektir. Emir Varlık politikasında belirlediği yöntemle, yazılı veya elektronik ortamdan sizlere cevap verebilir.Kişisel verilerinizin imha edilmesini talep etmeniz durumunda, imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Alacak Takip Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Alacak Takip Uzmanı Alacak Takip Uzmanı Maaşları Alacak Takip Uzmanı Nasıl Olunur? Alacak Takip Uzmanı Nedir? Alacak Takip Uzmanı İş İlanları