Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Hemşire / Hemşire Yardımcısı

Erdem Sağlık Grubu

İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

29 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Sağlık

Sağlık

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Sağlık

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Erdem Sağlık Grubu olarak, 30 yılı aşkın süredir topluma güvenilir, yüksek kaliteli  ve ulaşılabilir hizmet sağlayan, öncü uygulamalarımızla diğer kurumlar tarafından da örnek alınan bir kurumuz. Toplamda üç hastane, iki diyaliz merkezi, bir tıp merkezi ve Ağız & Diş Sağlığı merkezimiz ile 2000 kişilik büyük bir ekibiz. Tüm başarılarımızın arkasında işini tutku ile yapan, sorumluluk bilinci yüksek, kaliteli hizmet verme gayesiyle çalışan güçlü bir ekip var.    

Eğer sen de bu büyük aileye katılarak “Erdem’li Olmak” istiyorsan başvurunu şimdi tamamla ve bize katıl!


Özel Çakmak Erdem Hastanesi bünyesinde görev almak üzere;

Üniversitelerin Hemşirelik bölümlerinden,

Sağlık Meslek Lisesi ya da Sağlık Meslek Yüksek Okulu  Acil Tıp Teknisyenliği yada Paramedik bölümlerinden mezun,

Sorumluluk sahibi,

Güler yüzlü, hasta memnuniyeti odaklı çalışabilecek,

Alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek işine adapte eden,

İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip,

Analitik düşünebilen, yönetsel becerileri gelişmiş,

"Hemşire/Hemşire Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Hemşire pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Hemşire Hemşire Maaşları Hemşire Nasıl Olunur? Hemşire Nedir? Hemşire İş İlanları
Hakkımızda

Erdem Grubu, 1988’den bu yana sağlık ve eğitim sektöründe hizmetlerini sunmaya devam etmektedir. Sağlık alanında; hasta memnuniyetine önem veren, hizmette sınır tanımayan, hasta haklarına saygılı, uzman doktor kadrosuna sahip, eğitimli personeli ve sunduğu hizmetle halkı buluşturan Erdem Grubu’nun 3 hastahanesi, 2 diyaliz merkezi, tıp merkezi ile ağız ve diş sağlığı merkezi bulunmaktadır. Eğitim alanında ise deneyimli eğitim kadrosuna sahip anaokulu, ilkokul, ortaokulu, anadolu lisesi ve anadolu sağlık meslek lisesi ile birlikte faaliyet göstermektedir. Sağlık sektöründe ilk olarak; 1988 yılında Çakmak Köprüsü yanında küçük bir poliklinik ile hizmet vermeye başlayan Erdem Grubu, sonrasında alanını büyüterek 1994 yılında, 7 branşta, 40 çalışanı ve 22 yatak kapasiteye sahip Çakmak Erdem Hastahanesi’ni kurdu. Halkın taleplerini daha iyi karşılamak amacı ile 2003’te yine aynı yerinde, teknolojik alt yapıya uygun olarak yeniden inşa edilen hastahane, bugün tüm branşlarda 500 çalışanı ve 124 yatak kapasitesi ile 10.000 m² kapalı alanda sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Gelişme, büyüme, yenilenme çalışmalarına bundan sonra da devam edilerek, Üsküdar-Ümraniye sınırında 2009 yılının Mayıs ayında Çamlıca Diyaliz Merkezi, 2009 Ekim ayında da Çamlıca Erdem Hastahanesi halkın hizmetine sunulnuştur. Çamlıca Erdem Hastahanesi, 6000 m² kapalı alan üzerine kurulu, 77 yatak kapasiteli, 23 branşta 39 hekimle hizmet veren bir hastahanedir. Anadolu Yakasının en merkezi yerlerinden birinde konumlanan hastahane, çevresindeki ilçelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 2015’te ise Avrupa Yakasında bulunan hastalara hizmet vermek amacıyla Güneşli Erdem Hastahanesi açılmıştır. 20.000 m² kapalı alana sahip hastahane, 150 yatak kapasitesi ile hastaların her türlü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış hasta odaları ve suit odalar ile birlikte hastalara ve refakatçilerine konforlu bir ortam sunmaktadır. Erdem Grubu, her gün değişen ve gelişen tıbbi cihaz teknolojileri sürekli izlemekte olup, tüm yeniliklerin ve kolaylıkların halkla dünya ile eş zamanlı buluşturmak için çalışmaktadır. Uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları bünyesinde barındırmayı ve hastalarına sunmayı hedeflemektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ADAY ÇALIŞANLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASIBu politika Çakmak Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'nin (Bundan böyle “ERDEM” olarak adlandırılacaktır) aday çalışanlar tarafındanbilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.I. BÖLÜM – TANIMLARİlgili kişi/gerçek kişi : Kişisel veri sahibini,Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıylaotomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından veyönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu, ifade eder.II. BÖLÜM – ADAY ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİBu bölümde, işe alım sürecinde adayların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.III. BÖLÜM – İŞE ALIM SÜRECİNDE TOPLANAN VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERErdem, bu politikanın “Kişisel Verilerin Kategorizasyonu” başlıklı bölümünde belirtilen bilgilerin tamamını veya bir kısmınıyapılan başvurunun niteliğine göre işleyebilir. Erdem ayrıca, iş başvurusunda bulunan adaylardan aşağıdaki bilgileritoplayabilir ve işleyebilir:*İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,*Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, varsa dil testsonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler,*Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilenbilgilerin kayıtları,*Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıylayapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Erdem tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,*Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları.IV. BÖLÜM – ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARIErdem, aşağıda yer alan amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarak ve başvurunun niteliğini dikkate alarak adayınverilerini işleyebilir:*Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,*Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçipaday hakkında referans araştırması yapmak,*Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçindeveya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,*Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,*Erdem'in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.V. BÖLÜM – ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİİşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu politikada belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarakaşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir*Matbu başvuru formu,*Adayların Erdem'e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,*İstihdam veya danışmanlık Şirketleri ile LinkedIn, Kariyer.net, secretcv ve benzeri web siteleri,*Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,*Referans kontrolleri,*Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit edenişe alım testleri.Erdem, toplanan kişisel verileri, bilişim sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatikolmayan yollarla işler.VI. BÖLÜM – ADAYLAR HAKKINDA REFERANS ARAŞTIRMASI YAPILMASIErdem, adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerindoğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve Erdem açısından risklerindoğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gereklikişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.Adayların çalışmakta olduğu iş yerinden adayın bilgisi haricinde referans alınmamaktadır.Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman Erdem ile irtibat kurabilir.VII. BÖLÜM – ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN HAKLARIKVKK'dan kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu politikada açıklanan usul ve esaslar kapsamında Erdem'ebaşvurabilirler.VIII. BÖLÜM – ADAYLIK SÜRECİNDE TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERDEN İŞE ALIM HALİNDE İŞLENMESİNE DEVAMEDİLECEK OLANLARİşe alım süreçleri boyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdamedilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.IX. BÖLÜM – ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN SAKLANMASI SÜRESİErdem iş başvurusu olumsuz sonuçlanan aday çalışanların kişisel verilerini elektronik ortamda siler ve kağıt ortamda ise yokeder. Uygun pozisyon olmaması gibi nedenlerle daha sonra değerlendirilmek üzere muhafaza edilmek istenen adayçalışanlara ait kişisel veriler 1 yıl süre ile saklanır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz anonim hale getirilerek kullanılır.Adayın talebi halinde kişisel verileri yok edilir.X. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, AKTARIMI VE KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZINKULLANILMASIBizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Erdem nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.Erdem, işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleriengellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:*Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.*Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasınısağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.*Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikası (Aday Çalışan için) belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemlerikapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuzhaklar aşağıdaki gibidir:a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Bu haklarınızı kullanmak için işyerimizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimleher zaman irtibata geçebilirsiniz.XI. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİİş başvurusu dolayısıyla kişisel verilerini işlediğimiz aday çalışanlar paylaştıkları kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının,KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemliolduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyanetmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri bilgi@erdemhastahanesi.com.tradresine ulaşarak yapabilirsiniz.XII. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİİşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md.7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunlarınbelirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.Erdem ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, işlediği kişisel verileriKişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim HaleGetirilmesine İlişkin Rehber'de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan birveya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Giyim Yardımı.

Hemşire pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Hemşire Hemşire Maaşları Hemşire Nasıl Olunur? Hemşire Nedir? Hemşire İş İlanları