Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Aliağa, Menemen, Karşıyaka, Çiğli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

326 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

326 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamızın İzmir Aliağa'da bulunan merkez ofisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere uygun, “Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı”  arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili bölümlerinden mezun (İşletme, iktisat, İnsan Kaynakları, Çalışma Ekonomisi vb.), 
 • Bordro, tahakkuk, özlük işleri ve SGK uygulamaları konusunda en az 5-7 yıl deneyime sahip,
 • MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
 • Tercihen Yeraltı Maden sektöründe tecrübeli
 • İcmal ve ücret hesap pusulası çıkışlarının alınması
 • Muh-SGK, SGK İşveren sistemine hakim,
 • İyi derecede mikro personel programını kullanabilen,
 • İletişim becerisi gelişmiş, takım çalışmasına yatkın,
 • Aliağa veya yakınında ikamet eden veya edebilecek olan,


İŞ TANIMI

 • Puantaj, bordro ve tahakkuk işlem süreçlerinin gerçekleştirilmesi, banka işlemlerinin yönlendirilmesi ve maaş ödemelerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi,
 • Aylık İcra, BES kesintileri ve ödemelerinin yapılması ve takibi,
 • Yıllık izin planlarının oluşturulması ve takibinin yapılması,
 • İşten ayrılan personeller için kıdem-ihbar ve diğer alacak hesaplarının yapılması,
 • Aylık iş gücü çizelgeleri, SGK ve İŞKUR süreçlerinin takip edilmesi,
 • Şirketin, yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminat yükü hesaplamaları ve personel bütçesi hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Çalışanların İş sözleşmeleri, yönetmelik, talimat ve prosedürlere uyumunun kontrolü ve takibinin sağlanması,
 • Çalışanlara ait özlük, bilgi ve belgelerinin gerekli gizlilik içerisinde takibinin ve güncelliğinin kontrolünün yapılması,
 • Personel sayı/maliyet/devam durumu ile ilgili raporlarının hazırlanması,
 • Ücret, yan haklar ve sosyal haklar ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi,
 • PDKS sistemi üzerinden gerekli takipleri yaparak, devamsızlık, fazla mesai, izin süreçlerinin takip edilmesi,
 • Bağlı bulunduğu İnsan Kaynakları Yöneticisine ilgili tüm raporlamaları hazırlamak.

 

Aday Kriterleri

5 - 7 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Maaşları Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Nasıl Olunur? Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Nedir? Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

ES Group, which started its business life in Izmit in 2002, has been a symbol of trust and success in every step it has taken since its establishment. ES Group has taken its place among the reputable construction companies of Turkey by operating in a total of 4 different sectors including construction, mining, fabrication and energy with a total of over 1000 employees. Taking into account the importance of result-oriented work, ES Group acts by seeing the picture of the future in every project it has signed and takes responsibility accordingly. That's why Turkey's leading companies choose ES Group to join forces. ES Group has been working non-stop with its sustainable and technological future vision. With its professionalist staff, high quality projects, and financing power it takes firm steps forward. Constructing innovative, life-enhancing, domestic and international projects with 20 years of experience in the sector delivers all projects on time, ES Group as a source of trust “promises a sustainable future."

ES Group, which started its business life in Izmit in 2002, has been a symbol of trust and success in every step it has taken since its establishment. ES Group has taken its place among the reputable construction companies of Turkey by operating in a total of 4 different sectors including construction, mining, fabrication and energy with a total of over 1000 employees. Taking into account the importance of result-oriented work, ES Group acts by seeing the picture of the future in every project it has signed and takes responsibility accordingly. That's why Turkey's leading companies choose ES Group to join forces. ES Group has been working non-stop with its sustainable and technological future vision. With its professionalist staff, high quality projects, and financing power it takes firm steps forward. Constructing innovative, life-enhancing, domestic and international projects with 20 years of experience in the sector delivers all projects on time, ES Group as a source of trust “promises a sustainable future."

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı UyarıncaGenel Aydınlatma Metni1. Veri Sorumlusunun KimliğiEs Endüstriyel Yapı Malzemeleri İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (“Es Group” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, Es Group tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen proje ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuata ve Şirketimiz politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, sosyal medya üzerinden çekiliş, yarışma ve ödüllendirme süreçlerinin yürütülmesi, sosyal medya üzerinden yarışma, ödüllendirme, etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirket işyerlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının alınması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, Es Group internet sitesinin kullanılması ve tarafımızla bu kanal üzerinden iletişime geçilmesi halinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 5651 sayılı kanun gereğince erişim kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik (özel nitelikli kişisel verilerden olan din bilgisi ve sağlık verisi dolaylı olarak kimlik veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim ve görsel verileriniz, dijital iz verileriniz, işlenebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Es Group’a veya Es Group grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile AktarılabileceğiKişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile aktarılmasını gerektiren sebeplerle bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla; Şirketimizin hizmet verdiği ve hizmetlerinden faydalandığı firmalar ile bağımsız denetim, danışmanlık şirketlerine, resmi kurum ve kuruluşlar vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara ve Es Group grup şirketlerine aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifası, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden veya kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızKişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızıYenişehir Mahallesi Demokrasi Bulv. No:58/A K:4 İzmit/KOCAELİ ya da Atatürk Mahallesi İnönü Cad. No:30 K:4 Aliağa/İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat yapabilirsiniz.• Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Detaylı Bilgi

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Maaşları Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Nasıl Olunur? Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Nedir? Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı İş İlanları