Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Sakarya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

224 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

224 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmamızın “Üretim Müdürlüğü“ bölümünde görevlendirmek üzere “Üretim Müdürü“ arıyoruz. 

 • Tercihen üniversitelerin Makine, Mekatronik veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun, 
 • Üretim sektöründe min. 10 yıl yönetici tecrübesine sahip, 
 • Plastik Enjeksiyon, Hidrolik/Eksantrik Pres ve Kalıp proseslerine hakim
 • MS Office programlarına hakim, ( ERP programlarının üretim ve raporlama modüllerini kullanmış olmak tercih sebebidir ) 
 • Tercihen İngilizce dil bilgisine sahip
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan, 
 • Aktif araç kullanabilen, 
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, 
 • Sakarya’da ikamet eden veya edebilecek olan, 
 • Problem çözme , iletişim, takım çalışması becerileri gelişmiş,  

İŞ TANIMI 

 • Üretim faaliyetlerini yürütmek; sipariş, kalite, maliyet ve teslimat seviyesini en üst düzeye çıkarmak, 
 • Kendisine bağlı bölümlerin üretim planını yaptırmak, uygulandığından emin olmak
 • Üretim planlarının aksamaması için gerekli tedbirleri almak
 • Verimlilik ve kalite artışı için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, 
 • Uygun olmayan ürüne yönelik zamanında düzeltici ve önleyici faaliyetler alınmasını sağlamak, 
 • Ekip içinde ve diğer bölümlerle gereken iletişim akışını sağlamak, 
 • Sorumluluğu altındaki alanlarda doğru raporlamaların yapılmasını sağlamak, 
 • Ekibini ve iş akışlarını müşteri ve şirket beklentilerine paralel olarak yönlendirmek, 
 • 5S ,yalın üretim ,kaizen aktiviteleri ve kalite konularının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, 
 • Süreç performans göstergelerinin iyileştirilmesini sağlamak, 
 • Problemlere etkin çözüm bulmak ve üretimdeki uygunsuzlukları takip ederek, düzeltici ve önleyici tedbirler almak, 
 • Ekibindeki insan kaynağını en üst seviyeye ulaşacak şekilde yönlendirmek, 
 • Kayıpları kontrol ederek şirket hedeflerine en etkin kaynak kullanımıyla ulaşmak, 

Aday Kriterleri

10 - 15 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA “ÇALIŞAN ADAYI”AYDINLATMA METNİİşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Şirketimizin Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizi aydınlatmak ve aşağıdaki sayılı hususlarda onayınızı almak amacıyla hazırlanmıştır.Türkiye’ de kurulu, Sakarya Organize Sanayi Bölgesi, 1 Yol No:25 Hanlı Arifiye/SAKARYA adresinde mukim, 9359 Ticaret Sicil Numaralı, 0385003187400010 mersis numaralı FEDERAL ELEKTRİK YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET) olarak ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Şirketimiz adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:Şirketimiz ile iş başvurusu esnasında açık rızanıza istinaden paylaşmış olduğunuz Kişisel Verilerinizi [(Ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali vb.), İletişim Verisi (Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi vb.); Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi), Eğitim Verisi (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş, aldığı kurslar vb.), Görsel ve İşitsel Veri (fotoğraf, ve kamera kayıtları) Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi (Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri vb.), Çalışma Verisi (Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri)]; akdedilecek iş sözleşmesinin ifası, Şirketin meşru menfaatleri ve kanunlarda öngörülen nedenler ile olduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, Şirket kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin tespiti, İletişimin sağlanması, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için başvurunuzun değerlendirilmesi, ücret bilgi ve limitlerinin belirlenmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacı ile işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işlenebilecek ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenebilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar saklanabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından iş başvurunuz esnasından tarafınızdan iletilen bilgi ve belgeler ile internet sitesi, kamera kayıt sistemi, özgeçmiş ve diğer formlar, iş sözleşmesi, elektronik posta, gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirketin meşru menfaati gereği; bina giriş ve çıkış saatleriniz ve şirket binasına yerleştirilmiş kamera görüntüleriniz dijital ortamda kaydedilmekte ve iş sebebi ile tarafınıza teslim edilen şirket araçlarının yakıt kullanımı ve konum bilgileri gerek güvenlik gerekse hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile özel nitelikli veri kategorisinde yer alan sağlık verileriniz ise hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve ilgili kanunlarda öngörülmesi nedeni ile İşyeri Hekimi aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar:Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; ilgilinin açık rızası alınmak koşulu ile KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları uygun olarak teknik ve idari tüm tedbirler alınmak sureti ile Personel Temini Süreçlerinin Yürütülmesi amacı ile grup şirketlerimiz, şirket çatısı altında bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklar, ana hissedarlarımız ve bölüm yöneticileri ile paylaşılabilecektir. Veriler ancak yasal zorunluluk halinde, yargı merci, idari otorite, kamu kurum ya da kuruluşu kararı ile üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız:KVKK’nun11. maddesi uyarınca Şirkete yazılı olarak başvurarak;a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir so-nucun ortaya çıkmasına itiraz etme veı) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın gide-rilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu açık, anlaşılır bir şekilde doldurarak ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak, elden, postayla, noter kanalıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi 1.Yol No:25, Hanlı Arifiye/SAKARYA adresine ulaştırmanız veya “Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak “federalelektrik@hs01.kep.tr” adresine göndermeniz ve gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla tarafınızdan ek bilgiler talep edilebilir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.FEDERAL ELEKTRİK YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları