Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

7 - 20 yıl arası

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

7 - 20 yıl arası

Başvuru Sayısı

218 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Fotoniks Askeri Elektronik ve Elektro Optik A.Ş. 2010 tarihinden bu tarafa %100 yerli sermaye ile Elektronik ve Elektro Optik Konularda Mühendislik, Araştırma Geliştirme, Tasarım -Üretim alanlarında  faaliyet göstermektedir.

Takımımıza katılmak üzere ;  aşağıdaki niteliklere sahip ''Kalite Yönetim Müdürü'' çalışma arkadaşı arıyoruz.

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun
 • Kalite bölümünde en az 7 yıl iş tecrübeli,
 • Kalite Yönetim Müdürü olarak en az 3 yıl görev almış,
 • Kalite yönetim sistemleri kurma, kalite kontrol ve ürün belgelendirme konularına hakim,
 • AS 9100 , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  standartlarında tecrübe sahibi,
 • Tedarikçi iyileştirme ve geliştirme konularında tecrübeli,
 • Kalite yönetim sistemi süreç ve standartlarına hakim,
 • İyi seviyede İngilizce bilgisi olan,
 • Üretim ve tedarik yönetimi süreçlerinde bilgi sahibi,
 • Ölçüm yöntemleri, muayene ve test bilgisi konusunda bilgi sahibi,
 • Şirket içi veya tedarikçi denetimleri konusunda bilgi sahibi,
 • Birimler arası koordinasyon ve sağlıklı bilgi akışını sağlayabilme yeteneği olan, ekip çalışmasına yatkın, iş takibi kuvvetli ve iyi insan ilişkileri kurabilen,
 • Analitik düşünme ve zaman yönetimi yeteneğine sahip, çözüm odaklı olan,
 • Yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Aktif araç kullanabilen,

İŞ TANIMI

 • Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında kalite süreçlerinin yönetilmesi ve denetlenmesi,
 • Tedarik edilen malzemelerin gereksinimlere, teknik isterlere uygunluğunun sağlanması için muayene ve test faaliyetleri ile tespit edilen tedarikçi uygunsuzluklarının kök nedenlerini giderecek önlemlerin alınması,
 • Tedarikçi geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Müşteriye teslim edilecek ürünlerin, teknik resimlere, üretim ve test yönergelerine,  süreçlere uygunluğunun sağlanması için üretim içi muayene faaliyetlerinin yürütülmesi ve tespit edilen uygunsuzlukların kök nedenlerini giderecek önlemlerin alınması, üretim hatlarında denetim ve iyileştirme faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Denetim dokümanlarını hazırlaması ve hazırlanmasının koordine edilmesi
 • Tekrarlanan veya önemli uygunsuzluklar, sorunlar, kuruluş içi tetkikler, müşteri istekleri veya diğer nedenlerle gereken düzeltici çalışmaları başlatılması, faaliyetlerin koordine edilmesi ve sistemsel iyileşmenin sağlanması,
 • İç Tetkikleri planlamak, icrasına destek verilmesi ve bulguların değerlendirilmesi,
 • Y.G.G. toplantılarında alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takip edilmesi,
 • Kalite Yönetim Sisteminde kullanılacak olan form, çizelge, belge vb.destek dökümanların oluşturulmasına destek verilmesi,
 • Şirket bünyesinde kurulu olan Kalite Yönetim Sistemi dahilinde bulunan Prosedür, Talimat ve Yönergelere uymak ve uyulmasının sağlanması,


Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Kalite Yönetim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Yönetim Müdürü Kalite Yönetim Müdürü Maaşları Kalite Yönetim Müdürü Nasıl Olunur? Kalite Yönetim Müdürü Nedir? Kalite Yönetim Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

FOTONİKS firması Türkiye’de Gece Görüş Teknolojileri ve özellikle Termal ve Lazer sistemler, Göz Önü Gösterge, Başüstü Gösterge ve Görüntü + Bilgi Füzyon Teknolojileri üzerine araştırmalar yapmak ve yerli üretimi sağlamak üzere, 100% yerli sermaye ile kurulmuştur.

FOTONİKS firması Türkiye’de Gece Görüş Teknolojileri ve özellikle Termal ve Lazer sistemler, Göz Önü Gösterge, Başüstü Gösterge ve Görüntü + Bilgi Füzyon Teknolojileri üzerine araştırmalar yapmak ve yerli üretimi sağlamak üzere, 100% yerli sermaye ile kurulmuştur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

FOTONİKS ASKERİ ELEKTRONİK VE ELEKTRO OPTİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 1. Veri Sorumlusu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla FOTONİKS Askeri Elektronik Ve Elektro Optik Sistemleri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi (“FOTONİKS”) tarafından, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, a. FOTONİKS’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi, b. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, c. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi, d. İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi, e. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, f. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, g. Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması, h. Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, i. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, j. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması k. İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir. 3. Kişisel Verilerin Kapsamı FOTONİKS olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yürürlükte olan Kanun ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin, tarafımızla paylaşması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yürürlükte olan Kanun ve Yönetmelikler gereği, Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 4. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak; a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. FOTONİKS ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve FOTONİKS’e doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi FOTONİKS’e ileten tarafa aittir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Kalite Yönetim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Yönetim Müdürü Kalite Yönetim Müdürü Maaşları Kalite Yönetim Müdürü Nasıl Olunur? Kalite Yönetim Müdürü Nedir? Kalite Yönetim Müdürü İş İlanları