Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Çankaya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

711 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

711 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Çeşitli platformlardaki projeler için fonksiyonel, performans ve operasyonel ihtiyaçları karşılayan Doğrulama ve Kalifikasyon testleri yapacak,
 • Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü boyunca sistem/alt sistemlerin testlerini yapacak,
 • Sistemlerin/Alt Sistemlerin birbirleriyle uyumunu ve entegrasyonunu sağlayacak,
 • Sahada entegrasyon/test faaliyetleri esnasında çıkan sorunları çözümleyecek, teknik problemleri çözecek,
 • Proje teknik isterlerine göre test isterlerini oluşturacak ve planlayacak,
 • Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan doğrulama, laboratuvar v.b. tüm test faaliyetlerini yürütecek,
 • Yeni sistemler ortaya koymak için araştırma, analiz ve çalışmalar yürütecek,
 • Yeni sistemler için teknolojik gelişmeleri yakından takip edecek,
 • Sistemlerin/Alt sistemlerin doğrulama metodolojisini geliştirecek ve test yöntemlerini belirleyecek,
 • Alt yapıda kullanılan test sistemlerinin denetimini yaparak iyileştirme ve geliştirme gibi faaliyetleri yürütecek takım arkadaşları arıyoruz.

Tercihen aşağıdaki askeri test standartlarında tecrübeli olması bekleniyor.

MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-STD-464, MIL-STD-1275, RTCA DO-160 v.b.

Temel Mesleki Yetkinlikler: 

 • Mühendislik Fakültesi Elektronik veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden Mezun olmak,
 • Tercihen Test Mühendisliği/Test Sistemleri eğitimi almış olmak,
 • En az 3 yıl Savunma Sanayi iş tecrübesi,
 • Tercihen IBM Doors, Windchill v.b. araçları kullanmak,
 • Bilgisayar, güncel ofis yazılımlarını ve tasarım programlarını kullanmak,
 • İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

Temel Davranış ve Beceri Yetkinlikleri:

 • Analitik düşünebilme,
 • Sistematik yaklaşım,
 • Planlama, koordinasyon ve organizasyon yapabilme
 • Şirket prosedürleri, kuralları ve yönetim talimatlarına uyum,
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Test Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Test Mühendisi Test Mühendisi Maaşları Test Mühendisi Nasıl Olunur? Test Mühendisi Nedir? Test Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

FOTONİKS firması Türkiye’de Gece Görüş Teknolojileri ve özellikle Termal ve Lazer sistemler, Göz Önü Gösterge, Başüstü Gösterge ve Görüntü + Bilgi Füzyon Teknolojileri üzerine araştırmalar yapmak ve yerli üretimi sağlamak üzere, 100% yerli sermaye ile kurulmuştur.

FOTONİKS firması Türkiye’de Gece Görüş Teknolojileri ve özellikle Termal ve Lazer sistemler, Göz Önü Gösterge, Başüstü Gösterge ve Görüntü + Bilgi Füzyon Teknolojileri üzerine araştırmalar yapmak ve yerli üretimi sağlamak üzere, 100% yerli sermaye ile kurulmuştur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

FOTONİKS ASKERİ ELEKTRONİK VE ELEKTRO OPTİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 1. Veri Sorumlusu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla FOTONİKS Askeri Elektronik Ve Elektro Optik Sistemleri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi (“FOTONİKS”) tarafından, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, a. FOTONİKS’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi, b. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, c. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi, d. İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi, e. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, f. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, g. Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması, h. Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, i. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, j. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması k. İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir. 3. Kişisel Verilerin Kapsamı FOTONİKS olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yürürlükte olan Kanun ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin, tarafımızla paylaşması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yürürlükte olan Kanun ve Yönetmelikler gereği, Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 4. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak; a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. FOTONİKS ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve FOTONİKS’e doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi FOTONİKS’e ileten tarafa aittir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Test Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Test Mühendisi Test Mühendisi Maaşları Test Mühendisi Nasıl Olunur? Test Mühendisi Nedir? Test Mühendisi İş İlanları