Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 10 years of experience

Department

IT

IT

Application Count

205 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 10 years of experience

Application Count

205 application

Department

IT

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

With its customer-oriented approach and its deep field experience in data, GTech offers end-to-end services under Data Management and Banking solutions business lines.

We are looking for a Business Analyst in the Financial Solutions team.

Strong teams deliver the best results. We are too excited to welcome you on board. Join GTech, strengthen our team - strengthen your career!


Here is the details of our position:


What skills do you have?

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Industrial Engineering, MIS, CTIS, or related fields,
 • Minimum 2 years of experience in IT Business Analysis (in the banking sector),
 • Experienced in SQL,
 • Talented on Requirements Gathering and Elicitation,
 • Comfortable on Business Analysis Modeling tools,
 • Team player,
 • Customer oriented and smiling,
 • Solution oriented and creative thinking ability,
 • Analytical thinker.


What will you do?

 • Gathering, negotiating and documenting the requirements,
 • Preparing light-weight functional specification documents and test scenarios,
 • Contributing to the technical design and development to ensure all business needs are satisfied,
 • Functional testing, giving UAT support, and regression testing to eliminate any defects,


About Us 

GTech is a technology company offering value-added services and solutions in digital transformation processes by merging its’ experiences in various sectors with global technological developments.

GTech provides Data Management Services to enable organizations to make strategic decisions by analyzing their data and in the implementation of modern data-driven decision support systems.

In banking, GTech offers solutions that meet all financial services of a bank. With its extensive field experience, GTech Financial Services team develops technology-leading products while offering recommendations suitable for customer needs. 


Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student)

İş Analisti pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Analisti İş Analisti Maaşları İş Analisti Nasıl Olunur? İş Analisti Nedir? İş Analisti İş İlanları
G Teknoloji Bilişim San. ve Tic. A.Ş.

Information Technologies Consultancy

Hakkımızda

2000 yılında kurulan GTech, farklı iş alanlarında uzmanlaşmış ve teknolojiyi yakından takip eden danışman kadrosuyla, müşterilerine dijital dönüşüm süreçlerinde değer yaratmaktadır. Finansal Teknolojiler alanında yeni nesil bankacılık ihtiyaçlarını karşılayan ve sektördeki hızlı değişime kolay adapte edilen Symphony Banking (Ana Bankacılık Çözümü), Symphony Lending (Tüketici Finansmanı), Magic Reports (Yasal Raporlama Çözümü), Smartbank (İleri Analitik Çözümü, Profit 4.0 (Kârlılık Analizi Çözümü) ve Moody’s Analytics Risk Yönetimi çözümlerini sağlamaktadır. Analitik alanında şirketlerin veri yapısını daha modern platformlara taşıyarak, veriden daha büyük katma değer almalarını sağlayan Büyük Veri, İş Zekası, Veritabanı Yönetimi, Bütçe Planlama ve Finansal Konsolidasyon (EPM) gibi hizmetleri sunmaktadır. GTech, konusunda deneyimli kadrosu ile müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayarak Striim, Oracle, Microsoft, Moody’s Analytics, DataStax, MongoDB, Gluent,Elastic Search gibi temsilcisi olduğu güçlü teknoloji iş ortakları ile anahtar teslim projeler sunar. İstanbul’daki ve Ankara’daki Ar-Ge merkezi ve Teknokent ofisleri ile tüm müşterine de yakından hizmet sağlamaktadır. Uzun süredir Avrupa ve İngiltere’deki müşterilerine hizmet veren GTech, 2020 yılının ilk yarısında Pakistan ofisini açarak Körfez Bölgesi, Güney Asya ve Afrika’ya da hizmet vermeye başlamıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık verisi) insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak açık rızanız alınarak işlenecektir.Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:• İnternet üzerinde kariyer siteleri aracılığı ile iş başvurusunun gerçekleştirilmesi• İş başvuru formunun fiziki olarak doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesiİşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, Şirket’in danışmanlık sunduğu firmalar bünyesinde proje tabanlı olarak yürütülen hizmetler kapsamında, çalışan adayının özgeçmişine uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla, KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca, çalışan adayının açık rızasının alınması hukuki sebebine dayanarak Şirket’in kurumsal iş ortakları ile paylaşılacaktır.Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,• “Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,• gteknoloji@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gtech.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.Sorumsuzluk KaydıYapmış olduğunuz başvurular sadece GTECH İnsan Kaynakları birimi tarafından görüntülenebilecek olup tüm başvurular, gizlilik esası içinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca insan kaynakları süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla Çalışan/Stajyer Adayları Aydınlatma Metni kapsamında değerlendirilir. İş başvurularınızın değerlendirilmesinde ihtiyaç duyacağımız bilgiler: • Ad-soyadınız ve size geri dönüş yapabileceğimiz bir iletişim adresiniz,• Eğitim bilgileriniz, ilan konusu görev ve pozisyona ilişkin geçmiş deneyimleriniz ve bu deneyimlerine ilişkin referans temini için iletişim kurulmasına dair sizin ve referansın rızalarınızın bulunup bulunmadığı bilgisi,• Yabancı dil kullanım durumunuz,• İş arama ve bizimle çalışma sebeplerinizden ibarettir. İhtiyaç dışı bilgi paylaşımından ve harici kanallardan paylaşılan bilgilerden dolayı Şirketimizin sorumluluğu bulunmadığını ve kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

G Teknoloji Bilişim San. ve Tic. A.Ş. İş İlanları

İş Analisti pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Analisti İş Analisti Maaşları İş Analisti Nasıl Olunur? İş Analisti Nedir? İş Analisti İş İlanları