Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Erzincan(Kemaliye), Sivas(Gürün, Kangal)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

134 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

134 başvuru

Departman

Mühendislik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin Erzincan İli Kemaliye İlçesi ileSivas İli, Gürün ve Kangal İlçelerindeki maden sahalarımızda görevlendirilmek üzere Maden Mühendisleri aramaktayız.

 

GENEL NİTELİKLER 

 • Üniversitelerin Maden Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Maden sektöründe en az 5 yıl deneyimli, tercihen metal madeninde çalışmış,
 • Daimi nezaretçi veya teknik eleman görevini üstlenecek,
 • MS Office ve mesleki programları (NETPRO/Mine, Micromine vb.) iyi derecede kullanan,
 • Yönetsel yönü güçlü, sonuç odaklı, disiplinli ve titiz,
 • Liderlik özellikleri olup, saha ekibini organize ederek yönetebilen,
 • Sözlü, yazılı iletişim ve raporlama yetkinlikleri yüksek,
 • Yoğun çalışma temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Gerektiğinde vardiyalı olarak çalışabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Aktif olarak araç kullanabilen,
 • Sahada konaklamaya engeli olmayan,

 

İŞ TANIMI 

 • Dekapaj ve cevher üretimini yönetmek,
 • Maden sahalarının üretim planlanmasını yapmak, planlanan üretimin maksimum kalite ve verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Madencilik ve fizibilite çalışmalarının planlanmasında görev almak, planlama kriterlerine göre sahanın faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek,
 • İşletmenin üretkenlik, verimlilik ve maliyet raporlarını hazırlamak ve üst yönetime raporlamak,
 • Sevkiyat sürecinin organizasyonunu en etkin şekilde sağlamak,
 • Aylık, günlük ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Tüm süreçlerin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre kurallarına uygun şekilde yürütülmesinde görev alacak “Maden Mühendisleri” aramaktayız.

Aday Kriterleri

5 - 15 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Maden Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Maden Mühendisi Maden Mühendisi Maaşları Maden Mühendisi Nasıl Olunur? Maden Mühendisi Nedir? Maden Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

2004 yılında kurulmuş olan firmamız, Hestaş Madencilik Petrol İnşaat ve Haritacılık Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız; bugün Türkiye`nin prestijli projelerinde görev almış, başarıyla tamamladığı projelerinin yanında devam etmekte olduğu projeler mevcut olup, genç ve dinamik kadrosuyla yeni proje arayışlarına devam etmektedir. Hestaş Madencilik, açık ocak madenciliğinin, makineleşmenin ve teknolojik ilerlemenin Türkiye`deki öncülerindendir. Ana faaliyet konusu madenciliğin yanı sıra Hes Projeleri, Sulama Göleti, Atık Alanı, Altyapı, Yol, Otoyol ve Hafriyat konularında tamamlanan birçok projesi bulunan mühendislik ve teknik odaklı bir şirkettir. Şirketimizin faaliyetleri, şeffaflık, doğaya ve çevreye saygı, çalışanlarımızın hayat kalitesi ve gelişimine odaklı ve ülkemizin milli değer ve yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması prensiplerine dayanmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HESTAŞ MADENCİLİK PETROL İNŞAAT HARİTACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.İş başvurunuz neticesinde Şirket çalışanı olmanız halinde ise kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirket Merkezinde ve Şubelerde İnsan Kaynakları Departmanı’nda yer alan Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çalışan Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.2. ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİşbu aydınlatma metni kapsamında çalışan adaylarının aşağıdaki verileri işlenmektedir.2.1. Kimlik VerisiÇalışan adayından toplanan;• Adı-Soyadı, • T.C. Kimlik Numarası, • Doğum Yeri, • Doğum Tarihi, • Cinsiyet,• Medeni Durum,• İmza/Paraf Bilgisi gibi bilgiler veÇalışan adayının özgeçmişinde referans olarak belirttiği gerçek kişilerden toplanan• Ad-Soyadı bilgisi anlamına gelmektedir.2.2. İletişim VerisiÇalışan adayından ve çalışan adayının özgeçmişinde referans olarak belirttiği gerçek kişilerden toplanan;• Telefon Numarası, • Açık Adres Bilgisi, • E-Posta Adresi (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil) gibi bilgiler anlamına gelmektedir.2.3. Fiziksel Mekân Güvenliği VerisiÇalışan adayından toplanan;• Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları verileri anlamına gelmektedir.2.4. Mesleki Deneyim VerisiÇalışan adayından toplanan;• Öğrenim Durumu,• Sertifika ve Diploma Bilgileri, • Yabancı Dil Bilgileri, • Mesleki Yeterlilik Bilgileri,• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Bilgileri,• Daha Önce Çalışmış Olduğu İş Yeri Bilgileri, Unvanı, Birimi, İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri gibi bilgiler anlamına gelmektedir.2.5. Görsel VeriÇalışan adayından toplanan;• Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ve görüntü kaydı gibi veriler anlamına gelmektedir.3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİKişisel veriler, Şirket ile temas edilmesi halinde, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo vasıtaları ile elektronik ve/veya fiziki ortamdan otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLERKişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak KVK Kanunu’nda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından kişisel veriler amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlenmektedir.KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.Bu doğrultuda şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorilerine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:4.1. Kimlik Verisi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde açık rıza aranmaksızın,• Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.4.2. İletişim Verisi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde açık rıza aranmaksızın,• Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.4.3. Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.4.4. Mesleki Deneyim Verisi• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde açık rıza aranmaksızın,• Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.4.5. Görsel Veri• Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Bu sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde ilgili kişinin açık rızasına dayanarak işlenmektedir.5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel veriler Şirket tarafından, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.• Başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, • Başvurmuş olduğu pozisyon ve/veya açık pozisyonlara uygunluğunun tespit edilmesi,• Çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi• Çalışan adaylarının mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyonlarının değerlendirilmesi,• Referans gösterilen kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleri, hakları, performansı, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileri, iletişim becerileri ve genel profili hakkında bilgi sahibi olunması,• Personel temini veya şirket güvenlik süreçleri için istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,• İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, • Ücret ve yan hakların belirlenmesi, • Aile bireylerinin/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi, • Uyruk uyarınca istihdamın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,• Şirkette çalışan başkaca yakınının olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,• İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,• Mecburi hizmet yükümlülüğü varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi, • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenebilecektir.6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Şirket, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak topladığı kişisel verileri, gerektiği hallerde hissedarlara, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecektir.7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI Şirket tarafından işlenen kişisel veriler ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Şirket tarafından, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Kanuni bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.Bu doğrultuda çalışan adaylarından elde edilen kişisel veriler, 2 (iki) yıl süreyle Şirket tarafından saklanmaktadır. Akabinde, Şirket internet sitesinde yer alan Şirketin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda saklama süresinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile ilgili kişisel veriler imha edilmektedir.8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİŞirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7’nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirket tarafından alınacak karar ile, Şirket tarafından belirlenen Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak periyodik imha süreçlerinde veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi; kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi, varsa yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar da göz önüne alınmaktadır.9. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR BAŞVURU YÖNTEMİ9.1. İlgili Kişinin HaklarıKVK Kanunu’nun 11’inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesi ile KVK Kanunu’nun öngördüğü çerçevede kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesi taleplerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktadır.Yukarıda sıralanan haklarına yönelik başvurular ilgili kişi tarafından, Şirket internet sitesi üzerinden veya “Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak Şirket’e fiziken iletilebilecektir.9.2. Başvuru AraçlarıKişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda başvuruların şirketin aşağıda yer alan adresine şahsen veya vekili aracılığıyla başvuru formunu ve kimliğini (vekili için ayrıca yetkisin gösterir noter onaylı vekaletnamesini) gösterir belgeler ile gelerek doğrudan yapılması, noter aracılığıyla veya şirketin aşağıda yazılı kayıtlı elektronik posta adresine kep iletisi göndererek ya da ilgili kişinin mail adresinin Şirketi’miz kayıtlarında yer alması halinde aşağıda yazılı elektronik posta adresi yoluyla iletilmesi yollarıyla mümkündür.10. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili kişisel veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.Ticari Unvan : Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim ŞirketiAdres : Mutlukent Mahallesi, 2058. Sokak, No:3/1, Çankaya/ANKARA Mersis No : 0462042285000002Telefon No : +90 (312) 221 10 06Faks No : +90 (312) 213 47 56

Detaylı Bilgi

Maden Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Maden Mühendisi Maden Mühendisi Maaşları Maden Mühendisi Nasıl Olunur? Maden Mühendisi Nedir? Maden Mühendisi İş İlanları