Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 5 yıl arası

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

131 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

131 başvuru

Departman

Satınalma

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İsmak Group İstanbul/Tuzla'da iki farklı yerleşkede yer alan üretim tesislerinde Ürün Tasarım, Mekatronik Tasarım, Plastik Enjeksiyon Kalıp İmalatı, Enjeksiyon, Montaj Hattı ve Test altyapısı ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler grubudur.

İsmak Group otomotivin önde gelen firmalarının tercih ettiği marka olup, cirosunun %85’i ihracata dayalıdır ve yenilikçi yaklaşımıyla gelişimine devam etmektedir.

İsmak Group bünyesindeki Otomotiv fabrikamızda görev alacak aşağıdaki özelliklere sahip "Satınalma Mühendisi " aramaktayız.,

 •   Mühendislik Fakültesi ilgili bölümlerinden mezun,
 •   İyi derecede İngilizce bilen, (yazışma yapıp, konuşabilecek)
 •   Satınalma ve proje yönetimi konusunda en az 1 yıl tecrübeli,
 •   Temsil, raporlama, sözlü ve yazılı ifade yeteneği,
 •    Veri Yönetimi, Dijitalleşme ve önemi konusunda bilgi sahibi
 •    Müzakere becerileri ve ikna kabiliyeti yüksek,
 •    MS Office programlarını iyi derecede bilen
 •    Analitik düşünebilen, planlama ve organizasyon konusunda yetenekli.
 •    ERP, tercihen (Canias) programını kullanabilen,
 •    Aktif olarak araç kullanabilen, yurtiçi/yurtdışı seyahat engeli olmayan
 •   Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

İŞ TANIMI

Müşterilerle yürütülen projeler için seri üretim başlangıcına kadar saatin alınması öngörülen, düşünülen ve istenilen mallar/hizmetler için firma prosedür ve kurallarına göre en iyi fiyatı bulmak, tekli surecini başlatmak ve yürütmek, bu mal ve hizmetlerin istenilen kalite ve termin süreside tefariğini sağlamak, bu sure zartanda fişkan teknik ve ticari sorunların çözülmesinde etkin rol oynamak, raporlamak ve sonuçlandırmak, tüm bilgilerin güncel biçimde ERP üzerinde doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak, ivil estirme fırsatların değerlendirerek verimliliği arttırmak, gereksiz maliyetleri kısmak, süreçlerini olabildiğince hızlandırmak, yurtiçi ve dışı tedarikçilerle olan teknik ve ticari ilişkileri iyileştirmek, gelen bilgileri firma içinde doğru biçimde konsolide etmek, sözleşmelerin ve anlaşmaların yönetimini üstlenmek, yeni tedarikçiler arattırarak onayla yan sanayi listesini zenginleştirmek

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
B sınıfı

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ a) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İsmak Otomotiv Plastik Parçaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli hallerde referans görüşmelerinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5 / 2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5 / 2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Kanun m. 5 / 2(ç) “hukuki yükümlülük” sebebine dayalı olarak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ile veri paylaşımı yapılabilecektir. Ayrıca şirketimizin veri depolama ve bulut hizmetlerinden yararlanması kapsamında ilgili hizmeti sağlayan tedarikçi ile Kanun m. 5 / 2(f) “meşru menfaat” hukuki sebebine dayalı olarak paylaşım yapılabilecektir.ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları