Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Avcılar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

124 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

124 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler:

İleri düzey Finans Yazılımları, Tahsilat ve Ödeme Çözümleri geliştiren şirketimizde “Grafik ve Web Tasarım Uzmanı” olarak görevlendirilmek üzere; 

BulutTahsilat ürünümüzün geliştirilmesinde görev alacak;

 • Grafik Tasarımı, Web Tasarımı ve Dijital Pazarlama konularında  en az 2 yıl deneyimli
 • Adobe uygulamalarına hakim (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro)
 • Web ve mobil platformlar için responsive tasarım deneyimine sahip
 • HTML, CSS ve JavaScript geliştirme bilgisine sahip
 • SEO, sosyal medya ve dijital reklamcılık kampanyaları konusunda bilgi sahibi
 • Google AdWords kampanyalarını oluşturma ve optimize etme konusundaki deneyimli
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü tamamlanmış / muaf 
 • İstanbul AVRUPA yakasında, tercihen Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt Küçükçekmece ve yakın ilçelerde ikamet eden


Takım arkadaşları arıyoruz.

Başvurularda portfolyo veya referans proje linklerinin yer almasını özellikle rica ederiz.

İş Tanımı:

 • Mevcut web sitelerimizin yeniden tasarlanması ve güncel tutulması
 • Web ve mobil uygulamalarının ön yüz tasarımlarının yapılıp yazılım ekibine aktarılması
 • Ürün sunum, broşür ve katalog çalışmalarının yapılması
 • Sosyal medya sayfalarının oluşturulması ve güncel tutulması
 • Tüm web, SEO, sosyal medya ve dijital reklam kampanyalarını planlama ve uygulama
 • Google AdWords kampanyalarını oluşturma ve optimize etme

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Grafik Tasarım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafik Tasarım Uzmanı Grafik Tasarım Uzmanı Maaşları Grafik Tasarım Uzmanı Nasıl Olunur? Grafik Tasarım Uzmanı Nedir? Grafik Tasarım Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Kayaport Teknoloji Hizmetleri, 2010 yılında inovasyona dayalı Web ve Bulut Çözümleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknokent içinde ARGE faaliyetlerine devam etmekte ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirmektedir. Hedefi, hizmet vermiş olduğu alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalarını kullanan firmaların personel ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır. Rutin olarak yapılan işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacımızdır.

Kayaport Teknoloji Hizmetleri, 2010 yılında inovasyona dayalı Web ve Bulut Çözümleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknokent içinde ARGE faaliyetlerine devam etmekte ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirmektedir. Hedefi, hizmet vermiş olduğu alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalarını kullanan firmaların personel ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır. Rutin olarak yapılan işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacımızdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz, Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ve iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin meşru menfaati ve açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri, fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır.4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’ye başvurarak;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vebu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesiniisteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;İnternet sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Cumhuriyet Mah. Şimşek Sok. Kaya Milenyum İş Merkezi Kat:11 Beykent, Beylikdüzü / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

Grafik Tasarım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafik Tasarım Uzmanı Grafik Tasarım Uzmanı Maaşları Grafik Tasarım Uzmanı Nasıl Olunur? Grafik Tasarım Uzmanı Nedir? Grafik Tasarım Uzmanı İş İlanları