Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Avcılar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 6 yıl arası

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

172 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 6 yıl arası

Başvuru Sayısı

172 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler:

İleri düzey Finans Yazılımları, Tahsilat ve Ödeme Çözümleri geliştiren şirketimizde “Satış Uzmanı” olarak görevlendirilmek üzere; 

BulutTahsilat ürünümüzün satışında görev alacak;

 • Web tabanlı ve bulut teknolojisi üzerine konumlanan yazılımlarımızın tanıtılmasında, satış ve pazarlamasında görev alabilecek,
 • Tercihen satış tecrübesi olan,
 • Tercihen finans sektöründe bilgi ve tecrübe sahibi,
 • Tercihen üniversitelerin finans, iktisat, bankacılık veya teknik bölümlerinden mezun ve yazılım terminolojisine hakim,
 • MS Office uygulamalarına hakim ve iyi derecede bilgisayar kullanıcısı olan,
 • İş geliştirme kapasitesi yüksek,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Aktif olarak araç kullanan,
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü tamamlanmış,
 • İstanbul AVRUPA yakasında, tercihen Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ve yakın ilçelerde ikamet eden

EK ÖZELLİKLER

 • İkna kabiliyeti yüksek,
 • Müşteri ilişkilerinde başarılı,
 • Sorumluluk alabilen ve inisiyatif kullanabilen,
 • Görünümüne önem veren ve temsil yeteneği yüksek,
 • Analitik düşünce yeteneğine sahip,
 • Dinamik, dikkatli, disiplinli, planlı, takipçi ve koordinasyon becerisi olan,
 • Hedef ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • İletişim becerisi yüksek, sosyal ilişkileri güçlü,
 • Tempolu ve yoğun ilişki yönetimi gerektiren ortama uyum sağlayabilen,

Takım arkadaşları arıyoruz.


İş tanımı:


 • Şirket stratejileri doğrultusunda yeni müşteriler bulunması ve pazar payının arttırılmasına destek olmak.
 • Satış potansiyeli olan firmalar ile iletişime geçmek ve ürünleri tanıtmak.
 • Yeni proje olasılıklarını araştırmak, izlemek, fırsat yaratmak ve satışa dönüştürmek.
 • Sorumluluk alanına giren ürünleri araştırmak ve yeni ürünleri takip etmek.
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında aktif rol almak.
 • Şirket içerisinde ilgili birimler ile koordineli çalışmak ve bilgi paylaşımını sağlamak.
 • Gerekli tüm raporları hazırlamak ve ilgili yöneticiler ile paylaşmak

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı
B sınıfı

Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Uzmanı Satış Uzmanı Maaşları Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Uzmanı Nedir? Satış Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Kayaport Teknoloji Hizmetleri, 2010 yılında inovasyona dayalı Web ve Bulut Çözümleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknokent içinde ARGE faaliyetlerine devam etmekte ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirmektedir. Hedefi, hizmet vermiş olduğu alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalarını kullanan firmaların personel ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır. Rutin olarak yapılan işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacımızdır.

Kayaport Teknoloji Hizmetleri, 2010 yılında inovasyona dayalı Web ve Bulut Çözümleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknokent içinde ARGE faaliyetlerine devam etmekte ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirmektedir. Hedefi, hizmet vermiş olduğu alanlarda ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamalarını kullanan firmaların personel ve zamandan kazanç elde etmelerini sağlayacak otomasyonları kusursuz bir şekilde sunmaktır. Rutin olarak yapılan işleri otomatikleştirmek, insan merkezli hataları tamamen ortadan kaldıracak çözümleri sunmak asıl amacımızdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz, Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ve iş ortaklarımızla paylaşılacaktır.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin meşru menfaati ve açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri, fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır.4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Kayaport Teknoloji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’ye başvurarak;• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vebu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesiniisteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;İnternet sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Cumhuriyet Mah. Şimşek Sok. Kaya Milenyum İş Merkezi Kat:11 Beykent, Beylikdüzü / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Uzmanı Satış Uzmanı Maaşları Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Satış Uzmanı Nedir? Satış Uzmanı İş İlanları