Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

İthalat/İhracat

İthalat/İhracat

Başvuru Sayısı

246 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

246 başvuru

Departman

İthalat/İhracat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

We are looking for an Import Assistant to be appointed in the Gebze office of our company operating in the metal sector.


Job Description

 • Organization of shipments and operations for import,
 • Planning new logistics strategies, processes and procedures to improve logistics operations,
 • Planning delivery times and transportation costs,
 • Daily shipment tracking and preparation of logistics reports,
 • Responsible for the facilities and the country approved of orders contracts, delivery in logistics operations according to the conditions required to ensure optimal supply plan, execute and finalize,
 • To ensure that the whole process is completed at the optimum cost, in the right way and in the shortest time,
 • Making logistics invoice checking and confirmation processes,
 • To make the necessary cooperation and information sharing with all internal and external process stakeholders,
 • To make performance and cost reporting of the logistics operations of the enterprise for which it is responsible,
 • Preparation of periodic reports and presentations,
 • Taking an active role in communication with all teams,
 • Solution-oriented approach to problems.


General Qualifications

 • Foreign Trade, Logistics, Economics, Business Administration, etc. of universities have received education ay undergraduate level in departments and/or faculties of Engineering/Maritime,
 • Have a good knowledge of written and spoken English,
 • Have a good knowledge of MS Office programs,
 • Team player, result oriented, strong planning/organization and good time management skills,
 • Advanced analytical thinking, presentation and reporting skills,
 • Enjoy doing research and data analysis,
 • Open to continuous imrovement, easily adaptable to intense work pace and change,
 • Have strong communication, coordination and time management skills,
 • Domestic and international travel without barriers,
 • Completed military service for male candidates,
 • Able to drive actively 

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

İthalat İhracat Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İthalat İhracat Uzmanı İthalat İhracat Uzmanı Maaşları İthalat İhracat Uzmanı Nasıl Olunur? İthalat İhracat Uzmanı Nedir? İthalat İhracat Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Şirketimiz 1987 yılında yerel bir firma olarak kurulmuş olan KMC Steel Service Center günümüzde Türkiye'nin önde gelen lider kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Şirketimiz Türkiye’nin en büyük stokçu ve servis merkezlerinden biridir. Yaklaşık 75.000 ton civarında yassı karbon çelik stoğumuz bulunmaktadır. Firmamız soğuk, sıcak, levha, galvaniz, boyalı galvaniz, alusi, aluzinc gibi ürünleri boy kesme ve dilme konusunda uzmanlaşmıştır. KMC, Gebze-Diliskelesi-İzmir-Ereğli-İskenderun olmak üzere Türkiye'nin bütün liman şehirlerinde ve Kayseri'de toplam 100 000 m2 alan üzerinde 50.000 m2 kapalı alanda ve fabrikalarıyla Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet vermektedir. KMC, ihracat Pazarları ve Türkiye’deki İhracatçı müşterileri için Gebze Tesislerinde Antrepo Hizmeti de vermektedir. KMC, Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde CRC-HRC-HDG-Levha-PPGI- Aluminised ürünlerinin tamamını stoklayabilen, işleyebilen tek bağımsız firma olma özelliğine sahiptir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİAydınlatma Metni Amacı ve KapsamıKAYSERİ METAL CENTER SAN. VE TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.1- Veri Sorumlusu ve TemsilcisiKVKK (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KAYSERİ METAL CENTER SAN. VE TİC.A.Ş. (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” veya “Firma” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Veri sorumlusu : Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş.VKN : 5400380130Adres(ler) : Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 55 Kayseri: Barış Mahallesi 1805/3 Sokak No:10 Gebze, Kocaeli: 7 Eylül Mahallesi Ümit Tunçağ Caddesi No:5 Torbalı, İzmirTelefon : 0 352 322 08 80Kep Adresi : kayserimetalcenter@hs01.kep.trE-posta : ik@kmc.com.tr2- İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz;  İş başvuru sürecinizin yürütülmesi, Başvuru yapılan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda daha sonraki dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, İş akdinin kurulması halinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:Ad-Soyad, TCKN, Adres, Cep Tel No, Tel No, Cinsiyet, Askerlik Durum Belgesi, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayısı, Çalışan Adayı Çalışmak İstediği Bölüm, Çalışan Adayı İstediği Aylık Net Ücret, En Son Kurumdan Aldığınız Net Ücret, Çalışan Adayı İşe Başlayabileceği Tarih, Eğitim Durumu, Yabancı Dil Bilgisi, Adli Sicil Kayıt Bilgisi, Hastalık Bilgisi, Seyahate Engel Durum Bilgisi, Geçmiş İş Deneyimi, Ehliyet Bilgisi, Çalışan Adayı Referans Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, Teknik Bilgiler, Çalışan Adayı Katıldığı Eğitim Ve Kurs Bilgileri, Tarih ve İmza3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak işlediğimiz Kişisel Verilerinizi iş başvurusu aşamasında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından ilgili kişiden fiziki ortamda “İş Başvuru Formu” vasıtasıyla toplanmakta ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yolla işlenmektedir.5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Bu Haklarını KullanmasıKişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarıKişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,e. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.İlgili kişinin Haklarını KullanmasıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kmcgorup. com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu konuda kapsamlı düzenleme Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır.

Detaylı Bilgi

İthalat İhracat Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İthalat İhracat Uzmanı İthalat İhracat Uzmanı Maaşları İthalat İhracat Uzmanı Nasıl Olunur? İthalat İhracat Uzmanı Nedir? İthalat İhracat Uzmanı İş İlanları