Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mersin(Akdeniz)

İş Yerinde

İş Yerinde

1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 9 yıl arası

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

463 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 9 yıl arası

Başvuru Sayısı

463 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


Genel Nitelikler 

 • Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun,
 • İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip,
 • Üretim alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Kalite alanında en az 2 yıl deneyimli,
 • SPC, Minitab,vb. bilgi sahibi olması tercih sebebidir.
 • ISO 9001, ISO 22000,  BRC sistemleri hakkında tecrübe sahibi olması iç denetçi sertifikalarına sahip olması tercih sebebidir.
 • MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliği güçlü,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü ve sonuç odaklı
 • İş Tanımı
 • Üretim süreçleri içerisinde, ürünün belirlenen kalite kontrol standartlarına uygunluğunu kontrol etmek ve kalite kontrol formlarının takibini yapmak,
 • Tüm kalite kontrol işlemlerinin, kalite plan ve talimatlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Ürün kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılıp önerilerde bulunmak,
 • İç ve belgelendirme denetlemelerinde aktif olarak rol almak,
 • Kalite Kontrol ile ilgili aksiyonların takibini yapmak,
 • Kalite Kontrol ile ilgili dokümanları düzenli olarak takip etmek ve gerekli güncellemeleri yapmak,
 • Raporlama ve yazışmaları (yurtiçi ve yurtdışı) yapmak,
 • İşletme içerisindeki kalite cihazlarının kalibrasyon ve performans takibini yapmak,
 • Gıda yönetmeliklerine bağlı olarak yapılan test ve analizlerin yapılmasını sağlamak, sonuçları analiz ederek gerekli aksiyonları almak.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Mühendisi Kalite Mühendisi Maaşları Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Mühendisi Nedir? Kalite Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde 60.000m2 Alan Üzerine, Türkiye'nin İlk YERLİ Alüminyum Teneke Kutu Hattını Kurmuş Bulunmaktayız. Hedefimiz Ülkemize Yararlı BEYAZ Yakalı Bireyler Yetiştirmek ve Dünya'nın 7 Kıtasına İhracat Gerçekleştirmektir.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde 60.000m2 Alan Üzerine, Türkiye'nin İlk YERLİ Alüminyum Teneke Kutu Hattını Kurmuş Bulunmaktayız. Hedefimiz Ülkemize Yararlı BEYAZ Yakalı Bireyler Yetiştirmek ve Dünya'nın 7 Kıtasına İhracat Gerçekleştirmektir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

LION ÇALIŞAN ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİKişisel Veri Nedir?6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Veri Sorumlusu Kimdir?KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Lion Paketleme A.Ş. (“Lion”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere web adresin de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?Elde edilen kimlik, iletişim, özlük (askerlik bilgisi, özgeçmiş) fiziksel mekan güvenliği kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, araç bilgisi, tarafınızca bilgilerinin paylaşılması konusunda kendisinden açık rıza alındığını belirttiğiniz referans kişi bilgisine,1 ilişkin verileriniz KVKK’ya ve KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi· İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması· Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,· Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz matbu başvuru formu, e-posta, kargo, referans, sözlü mülakatlar ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişler veya istihdam veya danışmanlık şirketleri(Kariyer.net, vb.) aracılığı ile olmak üzere fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecek olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla 1 yıl fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, hissedarlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı web adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.İşlenen kişisel verilerimi ve hangi amaçlarla işlendiğini anladım ve işbu metnin bir örneğini elden teslim aldım.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kalite Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Mühendisi Kalite Mühendisi Maaşları Kalite Mühendisi Nasıl Olunur? Kalite Mühendisi Nedir? Kalite Mühendisi İş İlanları