Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Audit Experienced Assistant

Mazars Denge

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Assistant Specialist

Department

Audit

Audit

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Position Level

Assistant Specialist

Application Count

999+ application

Department

Audit

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

  Mazars Denge was founded by two partners as an accounting firm in 1977 and was integrated with Mazars in 1999.  Mazars Denge serves a portfolio of nearly 1,500 companies with more than 382 professionals, at Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Denizli and Gaziantep offices.

Mazars is a leading international audit, tax, accounting and advisory firm. Operating as a united partnership, we work as one integrated team, leveraging expertise, scale and cultural understanding to deliver exceptional and tailored services in audit and accounting, as well as tax, financial advisory, consulting services. Mazars has grown into a global, connected partnership of over 42,200 professionals with a presence in over 90 countries and territories.

We are looking for an Experienced Assistant to join our Audit Team in Istanbul. The ideal candidates should have the following qualifications;

 • Bachelor’s degree in Economics, Business Administration or related areas,
 • Excellent command of both written and spoken English,
 • Minimum 1-2 years of audit experience in a well-known audit company,
 • Good knowledge of MS Office applications,
 • CPA qualification is an asset,
 • Strong communication and problem solving skills,
  Good team player and effective in time management, able to work with deadlines,
 • Strong analytical skills, ability to get into details,
 • Has respect for human rights,
 • Abides by ethical principles
 • Aware of social responsibility and sustainable development,
 • Has respect for ethnical, cultural, sexual, religious, political and all kinds of diversity. Being aware and imroving perspective on diversity.
 • Able to work in flexible hours and in a dynamic working environment,
 • No obstacles for travelling,
 • No military obligation for male candidates.

 

Job Description:

 • Supporting the audit team for preparation of documents according to client’s requirements and specific business,
 • Prepare audit paperwork in accordance with standards and requirements,
 • Working effectively as a team member, to perform the audit tests.

Preferred Candidate

1 - 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt, Delayed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Kıdemli Denetçi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Denetçi Kıdemli Denetçi Maaşları Kıdemli Denetçi Nasıl Olunur? Kıdemli Denetçi Nedir? Kıdemli Denetçi İş İlanları
Mazars Denge

Control services

Hakkımızda

MAZARS GLOBAL Mazars is an international, integrated and independent organisation, specialized in audit and assurance, accountancy, financial and business advisory, tax and legal services. We assist clients of all sizes, from SMEs to mid-caps and global conglomerates as well as start-ups and public bodies at every stage of their development. As of January 1st 2020, Mazars operates throughout 104 countries. 91 of these countries and territories are part of Mazars’ international integrated partnership, in addition to 15 Mazars correspondents. We draw upon the expertise of 40.400 women and men led by more than 1.100 partners working from 318 offices worldwide. MAZARS DENGE With its experience of 43 years, Mazars Denge serves a portfolio of over 1.500 companies from different industries (over 50% are global businesses) with more 360 professionals, including 35 partners of whom 15 are certified public accountants, working in 7 offices in 6 cities across Turkey Istanbul, Ankara(2), Bursa, Denizli, Gaziantep and İzmir. Mazars Denge is one of Turkey’s top 5 audit firms, providing exclusive, quality services to its clients. Dünyanın en saygın denetim ve müşavirlik kuruluşlarından olan Mazars yeni ekip arkadaşları arıyor! DÜNYADA MAZARS Mazars denetim, muhasebe, danışmanlık ve vergi hizmetleri konusunda uzman, uluslararası, entegre ve bağımsız bir kuruluştur. Mazars, 91’i Mazars’ın uluslararası entegre ortaklığının bir parçası, 15’i ise Mazars’ın irtibat ofisleri olmak üzere 104 ülkede ve bölgede faaliyet göstermektedir. Praxity Alliance, profesyonel ekipler aracılığıyla Mazars’a ilave 19 ülkede çalışma olanağı sunmaktadır. Mazars tüm dünyadaki 318 ofiste çalışan 1.100’e aşkın partnerin yönetimindeki 40.400 çalışanın uzmanlığından faydalanmaktadır. KOBİ’lerden global oyunculara, girişimlerden kamu kuruluşlarına kadar her büyüklükteki müşterimize, gelişmelerinin her aşamasında yardımcı olmaktadır. MAZARS DENGE Mazars Denge, Türkiye’nin 6 ili ve 7 ofisinde çalışan 360 profesyonelle ve 1.500’ün üzerinde müşterisiyle 43 yıldır hizmet vermektedir. İstanbul, Ankara (2), Bursa, İzmir, Denizli ve Gaziantep ofislerinde aynı kalite standartlarında Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri alan Mazars Denge müşterilerinin ayrıcalığı, butik hizmet anlayışıyla üst düzey ilgi görmeleridir. Mazars Denge’nin 15’i YMM 35 partneri, müşterilerin ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgilenerek bu üst düzey ilgiyi sağlamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI KAPSAMI VE TANIMLAR1.1. Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.1.2. Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.1.3. İşbu Aydınlatma Metni’nin konusu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirket bünyesinde iş akdiyle çalışma niyetinde olan adayların kişisel verilerinin işlenmesinde ve aktarılmasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere çalışanların temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilmesi ve haklarının açıklanmasıdır.1.4. İşbu metin aynı zamanda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi kapsamında kişisel verileri işleme amaçlarını, hukuki sebeplerini, aktarılmasını ve toplama yöntemlerini açıklamaktadır.1.5. İşbu metinde geçen;1.5.1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,1.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,1.5.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,1.5.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,1.5.5. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,1.5.6. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.1.6. Bu kapsamda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle, kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4 üncü maddesinde yer alan a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, d) işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, e) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.2. VERİ SORUMLUSU2.1. Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, elde ettiğimiz kişisel verileri, ticari veya iş ilişkilerimiz kapsamında verilerin işlenmesini gerektiren amaç dahilinde, bu amaçla bağlı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olarak işleyebiliyor, kaydedebiliyor, muhafaza edebiliyor, yeniden düzenleyebiliyor, yurt içi veya yurt dışına aktarımını sağlayabiliyoruz.3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI3.1. Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle, Şirketimizin meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız diğer amaç ve sebeplerden dolayı sizlerden talep etmiş olduğumuz veya doğrudan sizlerin bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz -özellikle özgeçmişinizde (CV) yer alan- kişisel verilerinizi iş başvurunuz sırasında, istihdam sağlama platformları veya elektronik ortamda, birden fazla kişinin kullanımına ve üçüncü kişilerin kullanımına açık olarak kaydettiğiniz uygulama, sunucu ve programlar vasıtasıyla toplamaktayız.3.2. Bunların dışında, özel istihdam büroları ile kariyer portallarından bizlere iş başvurusu yapmanız vasıtasıyla (veya bu portallarda paylaştığınız bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasını tercih etmeniz dolayısıyla) bu portallarda paylaştığınız kişisel verilerinizi; işyerinin güvenliğini sağlamaya yönelik yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için, yine yasalara uygun olarak işyerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel kişisel verilerinizi; bir başka hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla ve web sitemizi kullanmanız halinde Çerez Politikamız doğrultusunda web sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız.3.3. Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz kapsamında zorunlu olması; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olan verileriniz ise, KVKK’nın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI4.1. Çalışan adaylarımıza ait işlemeye konu olabilecek kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgileri, özel nitelikli kişisel verileri, eğitim ve görsel verisi, performans ve kariyer verileri, askerlik durum bilgisi gibi diğer kişisel verileri tarafımızca aktarılmasını gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilmektedir.4.2. Ayrıca çalışan adaylarımıza ait kişisel verileri, istihdamın sağlanabilmesi kapsamında İK danışmanlarına, sizler ile iletişimin kurulabilmesi adına bu alanda görevlendirilmiş personelimize, şirket içi güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile giriş-çıkış denetlenmesi verilerini bina yönetimi ve adli ve idari birimlere, gerekmesi halinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına avukatlarımıza, hukuk desteği aldığımız firmalara ve resmi yargı mercilerine ve açık rızanıza başvurarak Şirketimizin bağlı bulunduğu yurt içi veya yurt dışı grup şirketlerine veya yine açık rızanıza başvurarak istihdam potansiyelinizin artırılması amacıyla yakın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu misalen insan kaynakları desteği alış verişi sağladığı üçüncü kişi ve kuruluşlara 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, ölçülülük ilkesi gözetilerek, veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve/veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurarak aktarabilmekteyiz.5. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERKİŞİSEL VERİKATEGORİZASYONU BU KAPSAMDA TOPLANANKİŞİSEL VERİLERKİMLİK BİLGİSİ Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı suretiİLETİŞİM BİLGİSİ Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.FİNANSAL BİLGİLER Maaş detayları, özel sağlık sigortası bilgisi.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER Özgeçmişinizde veya başvuru formunda belirttiğiniz sendikal, dernek / vakıf faaliyetleri ve mensubiyeti, sağlık bilgileri, kan grubu, hamilelik durumu, engelli olma durumu, sigara kullanımı alışkanlığı vb veriler.GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER Fotoğraflar, görüntüler, kamera kayıtları.ELEKTRONİK VERİLERİ Şirkete ilişkin üyelik kayıtları, internet şifre ve parola bilgileri, IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, loglar, çerez (cookie) kayıtları.EĞİTİM VERİLERİ Öğrenim durumu, mezun olduğu okullar, sertifika ve diplomalar, yabancı dil bilgileri ve seviyeleri, özel yetenekleri ve becerileri, CV (özgeçmişi), yatkınlığı, gittiği kurslar, sanat ve spor geçmişi.ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ Özgeçmiş, mülakat notları, işe alım testleri sonuçları vb.DİĞER VERİLERİ Askerlik durumu, aile yakını verileri, referans verileri, araç kullanmaya elverişliliği, ehliyet sureti, stajyerlik durumu, giriş-çıkış bilgileri, görüşme kayıtları ve benzer kayıtlar.6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI6.1. Şirketimiz tarafından çalışan adaylarının kişisel verileri, çalışan adayı – işveren arasında kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde gerekli olması amacıyla istihdamın sağlanabilmesi için kimlik bilgilerinizi, istihdam edilecek adayın işe uygunluğunun incelenebilmesi için; özgeçmiş bilgilerinizi, geçmiş finansal bilgilerinizi, aday geçmiş performans ve kariyer gelişim bilgilerinizi, referans bilgilerinizi, görsel verilerinizi, şirket için güvenliğin sağlanması amacıyla; işyeri giriş çıkış bilgilerinizi, işleyebilmekteyiz.7. HAKLARINIZ7.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.7.2. Bu haklarınızın kullanımı ve taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve kayıt sistemimizde kaydı bulunan bir elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.7.3. Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.7.4. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.8. VERİ GÜVENLİĞİ VE AYDINLATMA METNİMİZDE YAŞANABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER8.1. Şirketimiz KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.8.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Toplanma Yöntemleri ve Aktarılması ve Kişisel Verileri İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metni’nde bir değişiklik olması halinde, misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.9. İLETİŞİM BİLGİLERİ9.1. Unvan:9.2. Mersis Nu.:9.3. İletişim Linki:9.4. Adres:Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirip imzaladığımı arz ederim.Çalışan Adayı Adı Soyadı ve İmzası

Detaylı Bilgi

Kıdemli Denetçi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Denetçi Kıdemli Denetçi Maaşları Kıdemli Denetçi Nasıl Olunur? Kıdemli Denetçi Nedir? Kıdemli Denetçi İş İlanları