Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kıdemli Proje Tasarım Mühendisi- Mekanik Tesisat

MCA YAPI ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul(Asya)(Kadıköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

73 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

73 başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Merkez Ofisimizin “Proje Tasarım Departmanında” görevlendirilmek üzere, mekanik tesisat proje tasarımlarını gerçekleştirecek, Kıdemli Proje Tasarım Mühendisi çalışma arkadaşları arıyoruz.

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Mekanik tesisat proje tasarım ve çizimlerinde +5 yıl tecrübeli,
 • Ulusal ve uluslararası teknik standartlar konusunda bilgi sahibi ve bunları proje tasarımlarında uygulayabilme yetkinliğine sahip,
 • Detaylara önem veren ve organize çalışabilen,
 • Etkin zaman yönetimi konusunda başarılı,
 • Projelere ilişkin detayları sunabilme ve kendisini iyi ifade etme yeteneğine sahip,
 • Sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın,
 • Kendisinden daha az tecrübeli takım arkadaşlarının eğitimi, doğru yönlendirilmesini sağlayarak gelişimlerine katkı verebilecek,
 • AutoCAD, HAP, MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Zorunlu,
 • Revit ve OmniCADD yetkinliği (Tercihen,
 • İngilizce okuma, anlama ve konuşma yetkinliği (Tercihen),
 • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Zorunlu).

İş Tanımı:

 • Mekanik tesisat proje tasarımlarını başından sonuna kadar tamamlamak.
 • Görevlendirildiği projeleri minimum gözetim altında hazırlamak.
 • Teknik standartlara göre performans ve maliyet etkin tasarımlar projelendirmek.
 • Projelere ilişkin görevleri tam, doğru, uygulanabilir ve zamanında sunmak.
 • Müşterilere projenin sunumunu yapmak ve sorularını yanıtlamak.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Makine Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Mühendisi Makine Mühendisi Maaşları Makine Mühendisi Nasıl Olunur? Makine Mühendisi Nedir? Makine Mühendisi İş İlanları
MCA YAPI ANONİM ŞİRKETİ

Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve HVAC / Tesisat 2+

Hakkımızda

Tüm yapılarda mekanik tesisat proje, uygulama ve danışmanlık hizmeti yürüten MCA, faaliyetlerine 2010 yılında başladı. Genç mühendis kadrosunun dinamizmi ile tecrübeyi bir araya getiren MCA, kısa zamanda sektörde saygın bir yer edindi. Farklı mühendislik organizasyonlarından oluşan proje ve taahhüt departmanlarını bünyesinde barındıran MCA, kurulduğundan bu yana birçok başarılı “uygulanabilir proje”ye ve “tasarıma sadık uygulama”ya imza attı. MCA bugüne dek gerçekleştirdiği proje ve uygulamalarda Yatırımların mekanik sistemlerle çevreci, enerji verimliliği yüksek, nitelikli ve akıllı yapılara dönüştürülmesi prensibini esas aldı. MCA, uygulama tecrübesi ve uygun altyapısı sayesinde, ilk yatırım ve işletme maliyetlerini ortaya koyarak tasarım öncesi doğru sistem seçiminde yardımcı olurken, kullandığı mühendislik teknolojileriyle, yapı niteliğine uygun karakteristikte proje üretmeye devam ediyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA ve RIZA METNİTC. KİMLİK NUMARASI :ADI SOYADI :VERİ SORUMLUSU ADI : MCA YAPI LTD. ŞTİ.VERİ SORUMLUSU ADRESİ : Kaya Sultan Sokak. Sembol İş Merkezi No: 77/4 Kozyataği-İSTANBULVERİ SORUMLUSU VERGİ NUMARASI : 61307007281) Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.2) Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; iş sözleşmesi dâhilinde işe girişinizden itibaren iş başvuru formunda ve personel özlük dosyanızda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.3) Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’ nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve Grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.4) Şirketimiz başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğü ilgili Bakanlıklar vb.) tarafından yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.5) Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.6) Biyometrik verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir.7) Kişisel Verileriniz, iş sözleşmenizin devamı süresince iş sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; Şirketler Grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan yurtiçi / yurtdışı / uluslararası, kamu / özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz ; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.ONAY: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, Şirketler Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.TARİH ONAYADI SOYADI – İMZA

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane.

Makine Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Mühendisi Makine Mühendisi Maaşları Makine Mühendisi Nasıl Olunur? Makine Mühendisi Nedir? Makine Mühendisi İş İlanları