Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Onsite Support Uzmanı

MTEK Bilişim A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

148 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

148 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yenilikçi dijital fikirlerle sürdürülebilir faydalar üreterek kurumları geleceğe taşıma misyonunu üstlenen dijital ve analitik çözüm ortağı müşterimiz için ‘’Onsite Support Uzmanı’ pozisyonunda çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz. 

Genel Nitelikler:

• En az meslek yüksek okulu, tercihen üniversitelerin bilişim bölümlerinden mezun

• Tercihen minimum 1 yıl son kullanıcı desteği sağlamış

• Tercihen intermediate (B1) düzeyde İngilizce bilen

• Bilgisayar donanımları ve MS işletim sistemleri konusunda uzman

• PC Notebook donanımları ve işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi

• Tercihen ITIL sertifikası/bilgisi olan

• Endüstriyel IT ekipmanları (el terminal, barkod okuyucu, barkod yazıcı) konusunda bilgi sahibi

• Active Directory konusunda bilgi sahibi

• Tablet ve akıllı telefon konusunda kullanıcı desteği sağlamış

• Şirkete özel uygulamalar konusunda uzaktan destek verecek

• Planlı ve disiplinli

• Problem çözme becerisine sahip, analitik düşünebilen

• Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde iyi, ikna yeteneğine sahip

• İletişimde yetkin, dinamik, sonuç odaklı

• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya minimum 2 yıl tecilli

 İş Tanımı:

•  Servis masasından veya kullanıcıları tarafından bildirilen problem ve talepleri karşılamak, analiz etmek, uzaktan çözüm üretmek

• SLA zamanlarına göre problemlere müdahale edebilmek

• Gereken durumlarda problem ve talepleri ilgili destek gruplarına yönlendirmek

• Destek verilen uygulamalar ile ilgili diğer birim veya tedarikçilerle irtibat halinde kalarak problem ve taleplerin zamanında çözülmesini sağlamak

• Yönlendirilen kayıtların çözüm sürecini takip etmek

• Kullanıcılara veya kaydı açan birimlere kayıtları hakkında geri bildirimde bulunmak

• Kullanıcılar veya destek birimleri tarafından iletilen bilgileri güncellemek

• İlk kontakta çözülemeyen ya da hızlıca yapılamayacak talepler ile ilgili ticketları,  L2 ekibine eskale etmek ve takip etmek

• Çözülen kayıtların hedeflenen zamanda kapatılmasını sağlamak

• Stres ve zaman yönetimi yapabilmek

• Gereken durumlarda kayıt süreci ile ilgili raporlama yapmak

• Çözüm/İyileştirme süreçlerinde etkin rol oynamak

• Müşteri memnuniyeti sağlamak


   * Hibrit çalışma modeli uygulanacaktır, dönüşümlü şekilde ekibin %60'ının müşteri lokasyonunda bulunması beklenmektedir.


Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Tecilli, Yapıldı

Helpdesk Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Helpdesk Uzmanı Helpdesk Uzmanı Maaşları Helpdesk Uzmanı Nasıl Olunur? Helpdesk Uzmanı Nedir? Helpdesk Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI, SAKLANMASI VE PAYLAŞILMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİSayın Çalışan Adayı,MTEK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.’ne (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle Şirketimize gönderdiğiniz özgeçmişinizde yer alan ve iş görüşmelerinde Şirketimizle paylaştığınız genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz yalnızca işe alım süreci kapsamında Şirketimiz tarafından işlenmektedir.Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz;• Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,• İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,• Tarafınızla iletişim sağlanması,• Kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması,• İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,• Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,amacıyla işlenmektedir.Kişisel verileriniz elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.Şirketimiz tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için iş ortaklığı yaptığı müşterileri ile paylaşabilecektir.Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca belirtiriz:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltme, silme ve yok etme işlemleri için, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, Şirketimiz başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 3 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir. İş başvurusu nedeniyle bu Aydınlatma Metni’ni imzalamak zorunda olmadığınızı, paylaşmak istemediğiniz bilgilerinizin bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını hatırlatırız. Ancak her halde kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Helpdesk Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Helpdesk Uzmanı Helpdesk Uzmanı Maaşları Helpdesk Uzmanı Nasıl Olunur? Helpdesk Uzmanı Nedir? Helpdesk Uzmanı İş İlanları