Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Cost Accounting Specialist

Panasonic Electric Works Türkiye

İstanbul(Asya)

İş Yerinde

İş Yerinde

7 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Finance

Finance

Application Count

153 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

153 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS

 • Bachelors’ degree in Business Administration, Economics and/or related disciplines,
 • Minimum 2 years of experience in cost accounting, preferably in a manufacturing company
 • Excellent command of both written and spoken English,
 • Proficient in MS Office applications,
 • Excellent interpersonal skills with a result-oriented approach,
 • Strong reporting, analysis and follow up skills,
 • Highly motivated and eager to participate in a dynamic work environment,
 • For male candidates, military service has to be completed.

 

JOB DESCRIPTION

 • Analyzing actual manufacturing costs and preparing periodic reports comparing forecast and BP costs to the actual production costs,
 • Making estimates of new and proposed product costs,
 • Calculating, controlling, analyzing and reporting production costs,
 • Supporting stock counting processes,
 • Communicating with units and reporting product cost and preparing profitability analysis.
 • Preparing income statements on the basis of business units, analyzing changes and supporting business units.
 • Being active in internal audit, independent audit and global audit

  Preferred Candidate

  More than 2 years of experience
  Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
  Completed, Exempt
  English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
  Class B

  Maliyet Muhasebesi Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maaşları Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nasıl Olunur? Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nedir? Maliyet Muhasebesi Uzmanı İş İlanları
  Hakkımızda

  İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmak için… Panasonic Electric Works Türkiye, İstanbul’da yer alan endüstriyel tesislerinde faaliyet göstermekte olup; konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sağlayan yenilikçi ürün ve çözümlerini dünya pazarlarına ulaştırmayı ve insan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunmayı hedeflemektedir. 2014 yılında gerçekleştirdiği yatırımla birlikte, sektörünün öncü ve “Super Brand” statüsüne sahip markası VİKO’yu da bünyesinde bulunduran Panasonic Electric Works Türkiye, 60’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile markalarını dünya pazarlarında başarıyla temsil etmekte ve Türkiye’deki sektör liderliğini sürdürmektedir. Teknolojik dönüşümün gerektirdiği tüm otomasyon ve entegrasyonları başarı ile hayata geçiren endüstriyel tesislere sahip bulunan Panasonic Electric Works Türkiye, yaşam alanlarının konfor ve kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan ürün ve çözümlerini Dünya pazarlarına sunmak için ARGE, inovasyon ve tasarım çalışmalarını başarı ile yürütmektedir. Panasonic Electric Works Türkiye’nin ürün gamı içerisinde; Elektrik Anahtar ve Prizleri, Grup Prizler, Aksesuarlar, Kablo Kanalları, Alçak Gerilim Şalt Ürünleri, Sigorta Kutuları, Akıllı Ev ve Bina Otomasyon Sistemleri, LED Aydınlatma Ürünleri, Güneş Enerjisi Panelleri ve Yangın Algılama - Alarm Sistemleri yer almaktadır. Sürdürülebilirliği kurumsal sorumlulukları arasında ele alan ve geleceğe değer katan birçok proje gerçekleştiren Panasonic Electric Works Türkiye; ayrıca kalite, güvenlik ve çevre sorumluluğuna önem veren yaklaşımlarının sonucu olarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemleri sertifikalarına sahip bulunmaktadır. Panasonic Electric Works Türkiye, sektöründe dünyanın lider kuruluşları arasında yer almak ve iş alanlarını genişleterek konforlu ev ve yaşam alanlarına katkı sağlamak için hayata değer katmaya devam edecektir.

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  PANASONIC LIFE SOLUTIONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresinde mukim Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panasonic” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERPanasonic ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;  Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, cinsiyet, TCKN, vergi numarası, uyruk; İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon numarası; Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, kişilik envanteri bilgisi; Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri; Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf; Diğer-Referans Bilgileriniz: Çalışan referans bilgileri; Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, Panasonic ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.• İş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla, bir hakkın tesisi ve korunması ve meşru menfaat sebepleri ile aşağıda sayılan veri kategorileri:• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Özlük Bilgileri• Mesleki Deneyim Bilgileri• Referans Bilgileri• İşe giriş kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla, hukuki yükümlülük gereği aşağıda sayılan veri kategorileri:• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Kişilik envanteri uygulamalarının ve yabancı dil yeterlilik testinin yapılması amacıyla, meşru menfaat sebebi ile aşağıda sayılan veri kategorileri:• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Görsel ve İşitsel KayıtlarŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 6/2 ve 9. maddeleri uyarınca • İş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebi ile aşağıda sayılan veri kategorileri:• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Özlük Bilgileri• Mesleki Deneyim Bilgileri• İş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla, KVKK’nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebi ile aşağıda sayılan veri kategorileri:• Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler• Sağlık Bilgileri3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz gerektiğinde 3. kişi tedarikçilerimizle ve yurt dışındaki grup şirketimiz ile paylaşılmaktadır.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZİlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle verisorumlusupanasoniclife@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz..

  Detaylı Bilgi
  Yan Haklar

  Araba, Özel Sağlık Sigortası, Servis, Kreş, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Bayram Yardımı.

  Maliyet Muhasebesi Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maaşları Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nasıl Olunur? Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nedir? Maliyet Muhasebesi Uzmanı İş İlanları