Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bursa(Nilüfer)

İş Yerinde

İş Yerinde

1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İplik tesislerinde tecrübeli  veya yetiştirilmek üzere,

Tercihen lise mezunu veya iplik konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip,

Tecrübeli veya tecrübesiz iplik üretim elemanları alınacaktır.


Aday Kriterleri

İlk Öğretim(Mezun), Lise(Öğrenci), Lise(Mezun)

İplik Üretim Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İplik Üretim Elemanı İplik Üretim Elemanı Maaşları İplik Üretim Elemanı Nasıl Olunur? İplik Üretim Elemanı Nedir? İplik Üretim Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

PENELOPE FİRMA PROFİLİ Ana konusu "döşemelik kumaş" üretimi olan PENELOPE, aynı zamanda ürettiği yüksek kalitedeki kumaşlarının kullanıldığı "ev tekstili" mamulleri de üretmektedir.1995 yılında kurulan firma, önceleri pazarlama şirketi fonksiyonuyla yola çıkmış olmasına karşın, 2000 yılı itibariyle üretim firmasına dönüşmüştür. Kendine ait dokuma tezgahlarında ve atölyelerinde çalışan yaklaşık 150 kişilik personeliyle, yarattığı eşsiz desenleri, servis kalitesi ile, konusunda önde gelen firmalardandır. Bursa, Akçalar Sanayi Bölgesi içinde üretimine devam ettiği yeni fabrikasında, son teknoloji dokuma tezgahları ve kendine özel makineleri ile, gelişen pazarın taleplerine son hızla cevap vermektedir. Firmamız, ihracat pazarını geliştirmek üzere, konusuyla ilgili önemli yurtdışı fuarlarda yer almaktadır. Yurtdışı satışlarında bölgesel acentelikleri bulunan firmanın, aynı zamanda Amerika pazarına yönelik olarak yoğunlaşan çalışmaları sürmektedir. Gelişen pazarı içinde yaklaşık 15.000.000 USD'lık satışlarının %90'lık kısmı ihracat olarak gerçekleşmektedir. Günün değişen trendlerini de yansıtarak senede iki kez koleksiyon hazırlayan firma, ev tekstili sektöründe gerek iç piyasada, gerekse dış piyasadaki yerini daha üst sıralara taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir. Kendi içindeki kurumsallaşma çalışması da devam eden firmada, sadece firma içi gelişimleri sağlamak üzere bir "sistem geliştirme" ekibi bulunmaktadır. Misyonu, farklı bakış açılarını hem üretim sistemlerine hem de firma kültürüne yansıtmak olan ekip, çalışmalarını son hızla yürütmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda kurumsal bilgi sistemini devreye sokmuş ve başarı ile uygulamakta olan tekstil firmalarından biri olmuştur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

PENELOPE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI KAPSAMINDAWEB SİTESİ ÇEREZLERİ VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİAYDINLATMA METNİBu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.Maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Şirketimizin internet sitesinin siteyi ziyaret eden ziyaretçilerin web sitesinin kullanımı sırasında kullanılan çerezler aracılığıyla veri sorumlusu (Penelope San. ve Ticaret A.Ş) olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.GİZLİLİK POLİTİKASI1. Kişisel VeriAşağıda PENELOPE tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.• Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Kullanıcı Bilgisi• Kullanıcı İşlem Bilgisi• İşlem Güvenliği Bilgisi• Finansal Bilgi• Pazarlama Bilgisi• Talep/Şikayet Yönetimi BilgisiKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme AmacıKişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.PENELOPE tarafından kişisel/özel nitelikteki verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;• Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerinin planlanması veya icra edilmesi,• Pazarlama süreçlerinin ve pazar araştırma faaliyetlerinin planlanması veya icrası,• Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası,• Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası,• Müşteri taleplerinin veyahut şikâyetlerinin takibi,• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması icrası ve güvenliğinin temini,• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi• Pazar Araştırması ve Sosyal Sorumluluk Aktiviteleri• Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkelerPENELOPE , kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,• İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,• İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.4. Veri GüvenliğiPENELOPE , elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.5. Kişisel Verilerin AktarılmasıPENELOPE , Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için PENELOPE ’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. PENELOPE , Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi' nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası' nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.6. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki SebebiKişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası' nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.7. Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında PENELOPE tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. PENELOPE, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.PENELOPE’ nin Taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;KişiselVerileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerleve/veya açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Akçalar Mahallesi Abdallar Cad. No:5/1 Nilüfer/ BURSA adresine iletebilirsiniz.ÇEREZ POLİTİKASIPENELOPE olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Site ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte Platform olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politakası Gizlilik Politikası'nın ayrılmaz bir parçasıdır. PENELOPE , bu Çerez Politikası'nı (Politika) Site'de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. PENELOPE tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası'nı incelemenizi tavsiye ederiz. Çerez Nedir? Neden Kullanılmaktadır?Çerezler, ziyaret ettiğimiz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için adreslerini ziyaret edebilirisiniz.Çerezler Neden Kullanılmaktadır ?İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca nedenleri aşağıda sıralanmaktadır:• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,• İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişileştirmek;• İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez TürleriOturum Çerezleri(Session Cookies)Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.Bu tür Çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.Kalıcı Çerezler(Persistent Cookies) Kalıcı Çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.Bu tür Çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.Kalıcı Çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.Kalıcı Çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.Teknik Çerezler (Technical Cookies) Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies) Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.Flash Çerezler (Flash Cookies) İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies) Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezleridir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.Web Sitesinde Bulunan Bilgi ve MateryalPENELOPE web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları yine PENELOPE firmasına aittir. Web sitemizde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyale dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent fikri ve sair mülkiyet hakları PENELOPE firmasında saklıdır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı.

İplik Üretim Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İplik Üretim Elemanı İplik Üretim Elemanı Maaşları İplik Üretim Elemanı Nasıl Olunur? İplik Üretim Elemanı Nedir? İplik Üretim Elemanı İş İlanları