Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yönetici Asistanı

Prodek

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Sancaktepe)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Sekreterya

Sekreterya

Başvuru Sayısı

442 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

442 başvuru

Departman

Sekreterya

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

  •       Konusuyla ilgili üniversite veya yüksek okullardan mezun,
  •       Telefon ve yüz yüze diyalogları kurumsal zeminde başarıyla yönetebilen,
  •       Sorunlara hızlı ve akılcı çözümler üretebilen,
  •       Organizasyon yeteneği gelişmiş,
  •       Evrak/arşiv düzenini bilen,
  •       İngilizce yazıp konuşabilen (tercihen),
  •       Yüksek sorumluluk anlayışına sahip,
  •       Sonuç odaklı düşünüp çalışabilen,
  •       İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden (tercihen Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy)

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Yönetici Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı Maaşları Yönetici Asistanı Nasıl Olunur? Yönetici Asistanı Nedir? Yönetici Asistanı İş İlanları
Prodek

Mobilya & Aksesuar

Hakkımızda

1995 yılında, ahşap dekorasyon ürünleri üretimini gerçekleştirmek üzere kurulan Prodek,kurulduğu yıldan itibaren kapasitesinin %95'ini ilgi ürün grupları üretimi için ayırırken,2005 yılı itibari ile kapalı üretim alanını 10.000m2'nin üzerine çıkararak ahşap yapı dekorasyonunun yanı sıra,Vanucci markalı mutfak ve banyo mobilyaları üretimine ağırlık vermiştir.2005 ve 2006 yıllarında pazardaki gelişmeleri yakından takip ederek ürün yelpazesini sürekli geliştirerek,modüler,mutfak ve banyo mobilyaları sektöründeki şeçkin yerini almıştır.Bugün itibari ile 26 yurtiçi,2 yurt dışı satış noktası ile Türkiye geneline yayılmış Perakende mağazacılık yapmanın yanı sıra,ülkemizin önemli ve kaliteli projelerine mutfak ve banyo mobilyaları,ahşap yapı dekorasyonu ürünleri sunarak hizmet vermektedir.Mobilya üretiminde kullanılar kulp,menteşe,aydınlatma üniteleri ve aksesuar malzemelerini Avrupa'nın önde gelen firmalarından ithal eden Vanucci,yurt dışına mutfak ve banyo ihraacatı yapmaya başlamış olup,bunu daha yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam etmektedir.Girdiği ortamlara değer katmak, kullanıcılarının yaşam kalitesini artırmak, tasarım ve kalitesiyle farklılık yaratmaküzerine odaklanmış bir marka olarak, tasarımın yanı sıra ürün kalitesine de önem veren kişilere hizmet sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz!

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve TemsilcisiKişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Sinpaş Holding A.Ş. (“Sinpaş”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, Sinpaş insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Sinpaş'ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Sinpaş ve Sinpaş ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verilerinizin Şinpaş tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.sinpasholding. com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Sinpaş Holding A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması’ndan ulaşabilirsiniz.3. Kişisel Verilerinizin İşlenme AlanlarıTarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Kimlik Verisi: Sizden aldığımız özgeçmişlerde yer alan ad, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.İletişim Verisi: Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.Askerlik Verisi: Şirket içi iş süreçlerinin yürütülebilmesi için askerlik yapmış veya yapmamış olma durumunuz gibi askerlik verilerinizi sizden talep ederek elde etmekte ve işlemekteyiz.Eğitim Verisi: İşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan eğitim gördünüz okullar, katıldığınız seminer ve kurslar gibi eğitim verilerinizi işlemekteyiz.İş Deneyimi Verisi: İşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla daha önce çalıştığınız yerler, çalıştığınız pozisyonlar, işe giriş ve çıkış tarihleriniz gibi verileri elde etmekte ve işlemekteyiz.Görsel ve İşitsel Veri: Şirket güvenliğini sağlamak amacıyla kamera kayıtlarındaki görüntünüz gibi verileri elde etmekte ve işlemekteyiz.Üçüncü Kişi Verisi: İşe alım süreci kapsamında verdiğiniz bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla sizden aldığımız referans kişi verilerini işlemekteyiz.4. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıŞirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve kayda alınması İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması İstihdam edilecek çalışan adayının duruma göre şirketlerimizden birinde görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti Çalışan Adayları hakkında referans alınması Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması Şirket içi güvenliğin sağlanmasıKişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında bulunan, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere de aktarılabilecektir.6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Sinpaş tarafından matbu formlar, kariyer internet sitemiz ve diğer kariyer siteleri, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, Sinpaş veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması halinde açık rızanıza dayanılarak toplanabilmektedir.7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kanun’da öngörülen diğer yöntemler ile Sinpaş’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Sinpaş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.İLETİŞİM BİLGİLERİSinpaş Holding Anonim ŞirketiMersis No: 0771032887700011İletişim linki: http://www.sinpasholding. com/Adres: Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:3634349 Beşiktaş, İstanbul

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis.

Yönetici Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı Maaşları Yönetici Asistanı Nasıl Olunur? Yönetici Asistanı Nedir? Yönetici Asistanı İş İlanları