Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Düzce
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

124 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

124 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Üniversitelerin  Makine  , Endüstri ,İmalat Mühendisliği bölümlerinden mezun, 
  • Çelik Konstrüksiyon veya otomotiv  üretim sektöründe minimum 5 yıl tecrübeli ,
  • Yalın üretim faaliyetlerinde tecrübe sahibi,
  • Kalite yönetimi uygulamalarında tecrübe sahibi,
  • İyi derecede İngilizce bilen,
  • Aktif olarak araç kullanabilen,
  • Ekip yönetimi konusunda tecrübe sahibi,
  • Düzce’de  ikamet eden/edebilecek olan

İŞ TANIMI

·      Ürünlerin standartlara ve mühendislik yayınlarına uygun üretilmesinin sağlanması,

·      Verimsizliklerin yok edilmesi için gerekli aksiyonların uygulanması,

·      Değer akış analizleri (Vsm) yapılarak iş akışlarının düzenlenmesi,

·      Gerekli layout değişikliklerinin yapılması,

·      Teknolojik gelişimlerin yakından takibi ve atölyeye adaptasyonunun sağlanması,

·      Arge faaliyetlerine üretim olarak destek verilmesi,

·      Üretim ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi.

·      Satış, Satın Alma, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri, Depo Yönetimi, Müşteri İlişkileri alanlarında bilgi sahibi, departman işleyişlerine hâkim, departmanlar arası iş birliği konusunda uyumlu, 

·      Sistem kurma, iç denetim ve organizasyonel gelişim süreçlerinde deneyimli,

·      Malzeme ihtiyaçlarını belirleyip stok seviyesi oluşturup takip edebilecek,

·      Kalite yönetim sistemi ve ürün kalite kontrol konularına aşinalığı olan ve bu konuda da çalışabilecek,

·      MS Office uygulamalarına hâkim,

·      Liderlik vasfı yüksek, İletişimi ve müzakere yeteneği kuvvetli ve personel yönetimi konusunda tecrübeli, Yöneticisi olduğu birimin beyaz ve mavi yaka çalışanlarının gelişimi ve yönetimi konularında gerekli tecrübe ve liderlik vasıflarına sahip,   

·      Çözüm odaklı, hızlı aksiyon alabilen,

·      İş Sağlığı, Emniyeti ve Çevre Yönetimi konularında üst düzey farkındalığı olan,

·      Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, Dinamik ve pratik çözüm yolları üreterek çalışma verimini artırma çalışmaları yapabilecek.

·      Üretim birimlerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak, 

·      Makine, tezgâh ve işgücü kapasitelerindeki kayıpların nedenlerini araştırıp, kayıpları azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak,

·      Hedeflenen kapasite doğrultusunda uygun makinelerin tespit edilmesi, satın alınması ve yerleşimini planlamada yönetime destek olacak,

·      Müşteriden gelen siparişlerin istenen termin, adet  ve öngörülen işçilik maliyetlerine göre planlamak,

·      Kalite Güvence ve Yönetim Standartlarına göre yönetim anlayışı ile uygunsuzluklar durumunda önleyici ve düzeltici faaliyetleri yürütmek, kurumsal katkı sağlamak,

·      Stok seviyelerini kontrol ettirmek ve planlamaya bildirilmesini sağlamak,

·      Üretim işçilerine rehberlik etmek ve işe alım süreçlerine katılmak. Çalışanların izinlerini, refahını, performanslarını incelemek ve değerlendirmek. 

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

RÖDER, başta merkezi Almanya olmak üzere 32 ülkede en üst kalite seviyesinde ve dünya standartlarında çadır sistemleri üretim ve kiralama hizmeti veren uluslararası bir firmadır. Kuruluş yılı olan 1959'dan beri, projeleri amacına ulaştırmanın yolunun detayların kusursuz birleşmesinden geçtiğine inanan RÖDER, alanında oluşabilecek her türlü ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte teknik ekip ve konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çadır satış ve kirama hizmeti sunmaktadır.

RÖDER, başta merkezi Almanya olmak üzere 32 ülkede en üst kalite seviyesinde ve dünya standartlarında çadır sistemleri üretim ve kiralama hizmeti veren uluslararası bir firmadır. Kuruluş yılı olan 1959'dan beri, projeleri amacına ulaştırmanın yolunun detayların kusursuz birleşmesinden geçtiğine inanan RÖDER, alanında oluşabilecek her türlü ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte teknik ekip ve konusunda uzman çözüm ortaklarıyla birlikte çadır satış ve kirama hizmeti sunmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİAYDINLATMA FORMURöder Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.(bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerliaday çalışanlarımız başta olmak üzere,Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesiŞirketolarak bizler siz değerli aday çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta Kanun olmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim durumu, mesleki bilgiler gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz. 2. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki DayanaklarŞirketimiz nezdindebulunan ve toplananmevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Şirketimizintabi olduğumevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Şirket ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Şirket’e ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilindeŞirket’in iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Şirket nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarakişlenmekte ve muhafaza edilmektedir.İlgili kişisel verileriniz Şirketnezdinde çalışmanız süresince ve sonrasındaticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği dönem ve hukuki zamanaşımısüreleri boyunca işlenecek olup sonrasında Şirket imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir.3. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı HaklarıBu kapsamda değerliaday çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olanŞirket’ebaşvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre, veri sahipleri;a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.4. Başvuru Usulü ve İçeriğiYukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;a) Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. No: 25/A K:18 D:62 Üsküdar İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle roderyapi@hs01.kep.tr adreslerineelektronik posta yoluyla yapılabilecektir.Bu yollar haricindeaday çalışanlarımız yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, vee) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.5. Başvuruların CevaplandırılmasıŞirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANITarafıma ait olan ve Röder Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin yukarıda aydınlatma metninde belirlenen sebeplerle nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerimin Şirket’in Almanya’da çatı şirketi mahiyetinde bulunan Röder Zeltsysteme Und Service GmbH Şirketine işe giriş süreçlerinde değerlendirme yapılması ile istatistiki bilgi analizi maksadıyla paylaşılmasına özgür irademle izin verdiğimi beyan ediyorum.

Detaylı Bilgi

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları