Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Mustafakemalpaşa)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

472 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

472 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bursa Mustafakemalpaşa’da bulunan sandviç panel sektöründe faaliyet gösteren Rollpanel firmamızda üretim tesisinde görevlendirilmek üzere “ Üretim Operatörü” arayışımız bulunmaktadır.

  • Meslek yüksekokulu veya teknik meslek lisesi mezunu,
  • Üretim fabrikalarında tercihen sandviç panel üretiminde çalışmış,
  • Vardiyalı sistemde çalışabilecek,
  • Disiplinli, uyumlu ve takım çalışmasına yatkın,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,
  • Hatasız ve zamanında iş yapma sorumluluğuna sahip olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
  • Bursa Mustafakemalpaşa’da ikamet eden.

İŞ TANIMI

  • Hat talimat ve prosedürlerine uygun olarak üretim ve bakım faaliyetlerinde çalışmak.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Üretim Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Operatörü Üretim Operatörü Maaşları Üretim Operatörü Nasıl Olunur? Üretim Operatörü Nedir? Üretim Operatörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

BİZE PROJE GELİŞTİRME A.Ş. VE GRUP ŞİRKETLERİ AYDINLATMA METNİŞirketimiz ve Şirketimizin Grup Şirketleri; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve işe alma ve yerleştirme süreçlerini yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası, sağlık bilgileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİBize Proje Geliştirme A.Ş., Demetal Kalıp ve Makina San. Tic. A.Ş., Azimech Bilişim ve Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Mkp Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Rollpanel Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. Asmadan Tarım Ürünleri ve Bağcılık San. ve Tic. A.Ş., Bursalama Gıda Pazarlama San.Tic.A.Ş. Tam ünvanı yazılan şirketler (bundan böyle grup şirketleri olarak anılacaktır) siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.Adres: BTSO Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cd. No.15 16140 Nilüfer-BursaE-posta: bizeik@bize.comKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIAday verileri; BİZE PROJE VE GRUP ŞİRKETLERİ herhangi bir yöntem/kanal ile iş başvurusunda bulunmuş, özgeçmişi herhangi bir insan kaynakları ya da danışmanlık şirketi tarafından aktarılmış, iş birimleri ve/veya İnsan Kaynakları yetkilileriyle iş görüşmesi gerçekleştirmiş ya da herhangi bir zamanda iş başvuru ve aday değerlendirme sürecine dahil olmuş, gerçek kişilere ait verilerdir.Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde BİZE PROJE tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; BİZE PROJE ile tarafınız arasında iş sözleşmesi kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.Bu kapsamda verileriniz• Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,• Başvuru ve işe alım süreci hakkında adaylar ve referans gösterdikleri kişiler ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurt içinde veya yurt dışında açılan herhangi bir pozisyon için adaylar ile iletişime geçmek.KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASIToplanan kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; BİZE PROJE ile tarafınız arasında kurulan/kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini için, işbu aydınlatma metninde belirtilen grup şirketlerine yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki sistemler ile danışmanlık hizmeti alınan yetkili firmalarda saklanabilmekte ve üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.Ayrıca kişisel verileriniz BİZE PROJE ile aranızda kurulan/kurulacak sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcıları, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Ancak; verileriniz her halükarda BİZE PROJE tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ• Fiziki (basılı) ya da elektronik başvuru formu,• Adayların BİZE PROJE’ye e-posta, referans aracılığıyla, kariyer portalları veya benzer yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,• İstihdam veya danışmanlık şirketleri,• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat ve/veya sınav yapılan hallerde,• Mülakat sırasında aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller,• BİZE PROJE tarafından yapılan araştırmalar,• Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri (Adaylar tarafından online olarak gerçekleştirilen teknik bilgi, yetenek ve kişilik testlerinde; testin ilgili aday tarafından yapılıp yapılmadığının kontrolü amacıyla, öncesinde bilgilendirilmek ve rızalarının alınması şartıyla adayın görüntüsü alınabilir.)KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİKVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZKanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak adaylar;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; noter kanalı ile gönderebilir veya dilekçe ile imzalı bir nüshasını bize@hs03.kep.tr mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.Kişisel verilerin işlenmesinden önce yukarıda yer alan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Bireysel Emeklilik.

Üretim Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Operatörü Üretim Operatörü Maaşları Üretim Operatörü Nasıl Olunur? Üretim Operatörü Nedir? Üretim Operatörü İş İlanları