Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Eskişehir

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Depo / Antrepo

Depo / Antrepo

Başvuru Sayısı

395 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

395 başvuru

Departman

Depo / Antrepo

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1979 yılında Bursa'da kurulan, eczane ürünleri depolama ve dağıtım sektöründe, yurt genelinde kurulu bulunan 30 şubesi ile faaliyet gösteren Kurumumuzun Eskişehir Şubesi'nde görevlendirilmek üzere; 

  • El forklifti ve transpalet kullanma konusunda iş deneyimine sahip, 
  • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, 
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 
  • Vardiyalı çalışabilecek,                                                            

Depo Çalışanı arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Ürün Hazırlama Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ürün Hazırlama Operatörü İş İlanları
Hakkımızda

BEK, eczane ve ilaç sektörünün sağlıklı oluşumuna katkıda bulunmak, ortaklarının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş bir kooperatiftir. Depoculuk harici hizmetlerini de her geçen gün geliştiren BEK, Türkiye’nin en güçlü eczacı örgütü olma başarısını göstermiştir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

1. Kişisel veri nedir, kim işler?6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. İşbu İş Başvuru Formu ile paylaştığınız kişisel bilgileriniz, S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi (“Kooperatif”) tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen süreler öncelikle dikkate alınarak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar “veri sorumlusu” sıfatıyla kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, işlenecek ve üçüncü kişilere açıklanabilecek ve aktarılabilecektir.2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurunuza ilişkin kayıt açılması, başvurunuzun en iyi şekilde değerlendirilmesi, irdelenmesi ve gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından da faydalanmanızı sağlamak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesine uygun şekilde işlenebilecektir.3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amacı gerçekleştirmek için gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işe alım süreçlerindeki değerlendirmeler bakımdan ve işe alım koşullarına yönelik sağlık durum tespiti bakımından gerekli olması halinde işyeri hekimi ile paylaşılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, uygun pozisyon olması halinde değerlendirilmek üzere iştirak şirketleri ile paylaşılabilecektir.4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle topluyoruz?Kişisel verileriniz Kooperatifimiz tarafından bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden, ilgilinin açık rızasının bulunması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebepleri ile, İş Başvuru Formları, internet sitesi iletişim formları ve benzeri fiziki ve elektronik ortamda, sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na uygun olarak ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca Kooperatifimiz tarafından gerekli görülmesi halinde, bilgilerini paylaştığınız referansınız ve eski çalıştığınız işyeri ile iletişime geçilerek, gerekli görülen kişisel verileriniz toplanabilecektir.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin silinip silinmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, işleme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini, Kanun’da düzenlenen hallerde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu iki durumun verilerinizin paylaşıldığı kişilere bildirilmesini isteme, verilerinizin münhasıran otomatik bir sistem vasıtası ile işlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkması halinde itiraz etme ve kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi halinde zararlarınızın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.6. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kooperatifimize daha önce bildirilen ve Kooperatifimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Kooperatifimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için başvuru adresi Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi No:523/H Nilüfer/Bursa’dır. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Kooperatifimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.

Detaylı Bilgi

S.S.BURSA ECZ ÜRE.TEMİN VE DAĞ KOOP BURSA ECZA KOOP. İş İlanları

Ürün Hazırlama Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ürün Hazırlama Operatörü İş İlanları