Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ DOKUMA FABRİKAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE;

 

· Dokumacılık alanında deneyimli

· Ekip çalışmasına yatkın

· Vardiyalı olarak çalışabilecek

· İletişimi kuvvetli

· Bay-Bayan (erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış)

Çalışma arkadaşları aranmaktadır.

 

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
İlk Öğretim(Mezun)
Yapıldı

Dokuma Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dokuma Operatörü Dokuma Operatörü Maaşları Dokuma Operatörü Nasıl Olunur? Dokuma Operatörü Nedir? Dokuma Operatörü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİAYDINLATMA BEYANI1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Savcan Grup (ki bu beyanda Savcan Tekstil A.Ş., Safran Tekstil Ltd. Şti, Savcan Pazarlama Ltd. Şti, Sadık Gündemir A.Ş., Gündemir Gayrimenkul A.Ş’yi kapsamaktadır) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışan adaylarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACISavcan Grup tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilmek üzere işlenecektir. a) İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,b) İş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,c) Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,d) Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,e) Kurum kültürü ve kurallarına uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,f) İletişimin sağlanması,g) İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,h) Ücret bilgisi ve skalasının belirlenmesi.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASIAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; a) Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,b) Grup şirketlerimizde oluşabilecek olan işe alım süreçlerinde,c) Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterlerini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.4. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMISavcan Grup tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİÇalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Savcan Grup tarafından;a) Çalışan adayı beyanları, b) Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle iletilen özgeçmişler ile diğer bilgi ve belgeler,c) Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,d) Referans kişiler, e) Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve adaylarca doldurulan başvuru formlarıaracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZHaklarınıza ilişkin taleplerinizi, şirketimizin internet sayfasında bulunan formu doldurup imzalayarak, iletebilirsiniz. Savcan Grup talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret, talep sahibinden alınacaktır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.7. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİTopladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.10.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.Savcan Grup veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, şirketimiz internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Saklanması, İmha ve Anonimleştirme Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Dokuma Operatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dokuma Operatörü Dokuma Operatörü Maaşları Dokuma Operatörü Nasıl Olunur? Dokuma Operatörü Nedir? Dokuma Operatörü İş İlanları