Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Rehberlik ve Psikolojik Danışman

TEMA EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ.

İstanbul(Avr.)(Büyükçekmece, Beylikdüzü)

İş Yerinde

İş Yerinde

2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

505 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

505 başvuru

Departman

Eğitim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Beylikdüzü/Büyükçekmece bölgesinde 2013 yılında kurulan Tema Okulları "Yaparak/Yaşayarak Aktif Öğrenme" modeliyle kaliteli eğitimde öncü kurumlar arasında yer alıyor.


TEMA EĞİTİM KURUMLARI’NDA 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında “ANAOKULU PSİKOLOĞU - REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMAN” olarak  görevlendirilmek üzere uygun adaylar aramaktayız.


İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu, 
 • Pedagojik formasyon sertifikasına sahip,
 • MEB atama kriterlerine uygun, 
 • Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Anaokulu çocuklarıyla anlaşabilen,
 • Güncel mesleki gelişmeleri takip eden,
 • İletişim becerileri ve temsil yeteneği güçlü,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Üretken, pozitif, enerjisi ve özgüveni yüksek,
 • Öğrenme odaklı ve yenilikleri takip eden,
 • Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanabilen,
 • Diksiyonu düzgün,
 • Dış görünümüne özen gösteren,
 • Mesleğinde gelişim ve kariyeri hedefleyen

ANAOKULU PSİKOLOĞU - REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMAN alınacaktır.

Başvurular gizli tutulacaktır ve başvuruların fotoğraflı olması önemlidir.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)

Rehberlik ve Psikolojik Danışman pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Rehberlik ve Psikolojik Danışman Maaşları Rehberlik ve Psikolojik Danışman Nasıl Olunur? Rehberlik ve Psikolojik Danışman Nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışman İş İlanları
Hakkımızda

Beylikdüzü/Büyükçekmece bölgesinde 2013 yılında kurulan Tema Okulları "Yaparak/Yaşayarak Öğrenme" modeliyle kaliteli eğitimde öncü kurumlar arasında yer alıyor.

Beylikdüzü/Büyükçekmece bölgesinde 2013 yılında kurulan Tema Okulları "Yaparak/Yaşayarak Öğrenme" modeliyle kaliteli eğitimde öncü kurumlar arasında yer alıyor.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TEMA EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Pınartepe mah. Orhangazi cad. No:43/A Beykent Büyükçekmece, İstanbul adresinde mukim TEMA EĞİTİM KURUMLARI LTD. ŞTİ. olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERTEMA EĞİTİM KURUMLARI ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Uyruk, Medeni Durum, Cinsiyet, Sürücü Belgesine İlişkin Bilgi.İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon,Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Meslek Bilgisi, Meslek İçin Eğitim Bilgileri, Profesyonel ve Kişisel Yetkinlikler, Hobileri.Başvuru Değerlendirmeleriniz: Mülakat ve İşe Giriş Değerlendirmeleri.Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf.Referans Bilgileriniz: Referans Verecek Kişinin Ad Soyadı, Telefon Numarası, Meslek Bilgisi.İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri.Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel Sağlık Verileri, Kan Grubu Bilgisi, Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIKişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresincesizlerden olmak kaydıyla basılı form aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş Başvurunuzun Değerlendirilmesi Sözleşmenin kurulması ve ifası Kimlik Bilgisiİletişim BilgisiMesleki Deneyim BilgisiGörsel Kayıtlara İlişkin BilgilerBaşvuru DeğerlendirmeleriFiziksel Mekân Güvenliği Temininin SağlanmasıMeşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olmasıFiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin BilgiReferans Araştırmasının YapılmasıMeşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olmasıReferans Bilgisi 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesiKanunlarda açıkça öngörülmesiHukuki yükümlülüğün yerine getirilmesiİşlem Güvenliğine İlişkin BilgilerŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş Başvurunuzun DeğerlendirilmesiAçık rızasının bulunması Sağlık BilgisiKan Grubu BilgisiCeza Mahkûmiyetine İlişkin BilgilerBaşvurunuzun Olumsuz Değerlendirilmesi Halinde TEMA EĞİTİM KURUMLARI Nezdinde İleride Açılacak Diğer Pozisyonlar İçin SaklanmasıKimlik Bilgisiİletişim BilgisiMesleki Deneyim BilgisiGörsel Kayıtlara İlişkin BilgilerReferans BilgisiBaşvuru DeğerlendirmeleriSağlık BilgisiKan Grubu BilgisiEngellilik Durumuna İlişkin Bilgiler3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar ile yurtiçinde yer alan sözleşmesel ilişkisi içerisinde bulunduğumuz gerçek ve/veya tüzel kişilere aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Pınartepe mah. Orhangazi cad. No:43/A Beykent Büyükçekmece, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tema@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca TEMA EĞİTİM KURUMLARI’na daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan TEMA EĞİTİM KURUMLARI’nda bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgiislem@tema.k12.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Rehberlik ve Psikolojik Danışman Maaşları Rehberlik ve Psikolojik Danışman Nasıl Olunur? Rehberlik ve Psikolojik Danışman Nedir? Rehberlik ve Psikolojik Danışman İş İlanları