Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tedarik Zinciri Uzmanı

Tpi Kompozit

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Logistics

Logistics

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

999+ application

Department

Logistics

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

TPI,  hızlı büyüyen rüzgar enerjisi pazarı için küresel rüzgar türbini üreticilerini destekleyen, ABD merkezli en büyük bağımsız kompozit rüzgar kanatları üreticisidir. TPI, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da kompozit ürünler üretim tesisleri işletmektedir.

Ürünlerimiz, yüksek mukavemet, hafiflik ve dayanıklılığın gerekli olduğu yerlerde üstün performans gösterir. TPI, müşterilerimize rekabetçi bir toplam maliyetle en yüksek kalitede büyük ölçekli kompozit yapılar üretme konusunda elli yılı aşkın bir süredir yenilik ve uzmanlığa sahiptir. Gelişmiş kompozit üretim teknolojimiz, endüstriyel fiyatlarla havacılık ve uzay sınıfına yakın parçalar üretmemizi sağlar.

Tedarik Zinciri Departmanı bünyesinde “Tedarik Zinciri Uzmanı” olarak aramıza katılacak istekli ve yetenekli takım arkadaşları arıyoruz. Pozisyon, İzmir Menemen'de yer almaktadır.

Neler Belirleyici Olacak:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, tercihen Endüstri Mühendisliği,
 • Minimum 2 yıl planlama süreçlerinde deneyimli,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office programlarına hakim,
 • İletişimi kuvvetli,
 • Analitik ve pratik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri güçlü,
 • Planlama süreçlerine hakim, toplam maliyet yönetimi bakışına sahip,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.


Katkılarınız Neler Olacak: 

 • Ana operasyon planındaki üretim hedeflerini, BOM listeleriyle eşleştirip, malzeme ihtiyaçlarını çıkartır,
 • Tedarikçi parametreleri ve stok hedeflerini göz önünde bulundurarak, sipariş listelerini hazırlar,
 • Sisteme siparişlerin girilmesi ve gerekli onayların alınmasını sağlar. Onaylı siparişleri tedarikçilerle paylaşıp, termin ve teyit takibini yapar,
 • Tedarikçi ve malzeme geçişlerinde minimum maliyetle transferlerin yapılması için Global Satınalma ve Proses Mühendisliğiyle beraber çalışır,
 • Şirket nakit akışının verimli sürdürülebilmesi için, sipariş terminlerini ve gümrük çekişlerini organize eder,
 • Kritiğe düşen malzemelerin, lojistik proseslerini yakında takip eder, tedarikçiyle bağlantıları yapar, gerekirse Global Satınalmayla koordineli çalışır, 
 • Üretim maliyetlerini düşürmek için, malzeme sevkiyat tiplerine karar verir,
 • Toplam maliyet yönetimi bakış açısıyla, envanter, lojistik ve satınalma maliyetlerini eşleştirir, optimum noktayı yakalar,
 • Şirket envanter maliyetinin azaltılması için, stok politikalarını aylık ve dönemlik gözden geçirip, iyileştirici faaliyetleri yönetir.

Preferred Candidate

More than 2 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Exempt, Completed

Tedarik Zinciri Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tedarik Zinciri Mühendisi Tedarik Zinciri Mühendisi Maaşları Tedarik Zinciri Mühendisi Nasıl Olunur? Tedarik Zinciri Mühendisi Nedir? Tedarik Zinciri Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Kişisel Verilerin Korunması6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. 1. Sok. No.66, Sasalı Çiğli, İzmir adresinde mukim TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim TPI Türkiye TPI Şirketi (“TPI SASALI”) ve İzmir Serbest Bölge Söğüt sokak 158 Ada 24 Parsel Menemen / İzmir adresinde mukim TPI Kompozit Kanat 2 Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“TPI MENEMEN”) (“TPI SASALI” ve “TPI MENEMEN” bundan böyle birlikte “TPI Türkiye” ya da “Şirketimiz”)’nin nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştirKişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimiz web sitesinde bulunan kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.2. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemlerKişisel verileriniz Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, Şirket’e ait Kariyer platformu, istihdam sağlama ve eğitim uygulama portalları, insan kaynakları firmaları kanalıyla, Şirketimize iş başvurusu kapsamında göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, bilgi formları, birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3. Kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz ile mülakat esnasında fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirket, bu kanalları kullanarak iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası ve mevzuattan doğan mesuliyetlerin yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayalı olarak; KVKK 5. VE 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel verileriniz, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gerekendurumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi : T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, doğum tarihiİletişim Verisi : Adres, Telefon, E- PostaÖzlük : Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim, Dil ve Bilgisayar Kullanım Becerileri BilgisiGörsel ve İşitsel Kayıtlar : Vesikalık FotoğrafDiğer : Askerlik Durumu, Seyahat Engeli Olup Olmadığı Bilgisi, Referansın Adı Soyadı, Referansın Çalıştığı Şirket BilgisiKanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.3. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,• İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi• İşe Alım Faaliyetinin Yürütülmesi,• İletişim Faaliyetlerinin YüRüTüLmesi,• İşe Uygunluk ve Yetkinliğinizin Değerlendirilmesi,• İşe Kabul ve Girişleriniz İçin Gereken Kayıtların Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi,amaçları kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçlabağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.4. SüreŞirketimiz tarafından kişisel verileriniz işe alınmanız halinde iş sözleşmenizin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl, işe alınmamanız halinde 3 (üç) yıl yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.5. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma AmaçlarıŞirketimiz kişisel verilerinizi;• İşe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi,• İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,• Şirketimizlerimiz nezdinde tarafınıza uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürebilmesi, bu amaçla başvuru formlarının, görüşme ve referans notlarının saklanması• Bulut Bilişim altyapısının kullanılması, • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,• Ortak veri tabanı kullanılması ve ortak iş süreçlerinin yönetilmesi,• Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla; referans olarak sunduğunuz kişiler ile TPI Türkiye olarak tanımlanan işyerlerimize , belirttiğimiz amaçları sağlamak için gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurum ve kişilerine veya yurt içinde ve yurt dışındaki bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara aktarılabilecektir.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan HaklarıŞirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre web sitemizde bulunan Başvuru Formunu doldurarak ve formda belirtildiği biçimde direkt elden, KEP, posta veya hali hazırda kayıtlarımızda bulunan e-posta adresiniz ile tpi_sasali_kvkk@tpicomposites.com ya da tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com adresi vasıtası ile tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Talebin niteliğine ve yöntemine göre şirket, başvurunun gerçekten size ait olup olmadığını anlayabilmek ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep edebilir.7. Başvuru Hakkının İstisnaları KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veyadüzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olmasıGörüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Lojman, Yemekhane.

Tedarik Zinciri Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tedarik Zinciri Mühendisi Tedarik Zinciri Mühendisi Maaşları Tedarik Zinciri Mühendisi Nasıl Olunur? Tedarik Zinciri Mühendisi Nedir? Tedarik Zinciri Mühendisi İş İlanları