Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Uluslararası Faktoring Uzmanı

Vakıf Faktoring A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Dış İlişkiler

Dış İlişkiler

Başvuru Sayısı

206 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

206 başvuru

Departman

Dış İlişkiler

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürlüğümüz, Dış İşlemler Biriminde görevlendirmek üzere Uluslararası Faktoring Operasyon Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • 2- 5 yıl deneyimli,
 • İngilizce bilen,
 • Faktoring sektöründe kendini geliştirmeyi hedefleyen
 • Problem çözebilme yeteneği gelişmiş ve çözüm odaklı,
 • İş takibi kuvvetli ve sonuç odaklı,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Analitik düşünme becerisi kuvvetli ve detaylara önem veren,

İş Tanımı:

 • İhracat ve ithalat faktoring işlemlerinin uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde, yerel ve uluslararası kural ve mevzuata uygun şekilde operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Uluslararası alacak kayıtlarının tutulması ve takibi,
 • Müşteri ödemelerinin ve limit takiplerinin yapılması,
 • Tüm tahsilat süreçlerinin takibi.

Aday Kriterleri

2 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Faktoring Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Faktoring Uzmanı Faktoring Uzmanı Maaşları Faktoring Uzmanı Nasıl Olunur? Faktoring Uzmanı Nedir? Faktoring Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. T.Vakıflar Bankası T.A.O. iştiraki olan Vakıf Faktoring A.Ş., 28 Ocak 1998 tarihinde faktoring ve her türlü finansman işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket’in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa (factor) satılmasını içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemde factor bir komisyon karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememe riskini üstlenir. Vakıf Faktoring A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti vermekte olup faaliyetlerini 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde sürdürmektedir.

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. T.Vakıflar Bankası T.A.O. iştiraki olan Vakıf Faktoring A.Ş., 28 Ocak 1998 tarihinde faktoring ve her türlü finansman işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket’in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa (factor) satılmasını içeren bir finansman yöntemi olup, bu yöntemde factor bir komisyon karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememe riskini üstlenir. Vakıf Faktoring A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti vermekte olup faaliyetlerini 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

VAKIF FAKTORİNG A.Ş.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni1. Veri Sorumlusunun KimliğiVakıf Faktoring A.Ş. (“Vakıf Faktoring” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarından elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmenin kurulması amacıyla aday değerlendirme süresince toplanabilmektedir.Vakıf Faktoring çalışan adayı olmanız nedeniyle Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz sağlık, dernek/vakıf üyelikleriniz dahil kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; iş sözleşmesinin kurulması amacıyla, başvuru sürecinin takibi ve verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesini teminen ve bu amaçlarla sınırlı olarak 12 ay süre ile Şirket tarafından işlenecektir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile AktarılabileceğiKişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere, Şirket iç politikası gereği bilgilendirme amacıyla, İştirakler Müdürlüğü’ne, Şirketin bağlı olduğu Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’na ve bünyesinde bulunan iştirakler ve onlarla ortak olarak kullanılan sunuculara ve hizmet alınan üçüncü taraflara aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması hukuki sebebine dayalı ve bununla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla; Şirketimizin internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ve işbirliği içinde bulunulan işe alım firmalarından temin edilen bilgiler aracılığıyla toplanmaktadır. 5. Veri Sahibinin Hakları İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;• Vakıf Faktoring A.Ş. Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 34775 Ümraniye / İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya• Şirketimizin vakiffactoring@hs01.kep.tr posta adresine; veya • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@vakiffaktoring.com.tr adresine veya• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir

Detaylı Bilgi

Faktoring Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Faktoring Uzmanı Faktoring Uzmanı Maaşları Faktoring Uzmanı Nasıl Olunur? Faktoring Uzmanı Nedir? Faktoring Uzmanı İş İlanları