Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Kadıköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

363 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

363 başvuru

Departman

Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yeni nesil kurye platformu Grafik Tarasımcısını arıyor!

Vigo Türkiye'nin birçok ilinde operasyonu bulunan kurye pazaryeri firmasıdır. 2019 yılında hizmet vermeye başladık ve 3000’i aşkın kurye ile gitgide büyüyoruz! Sen de bu büyümeye dahil olmak istersen okumaya devam et :)


Bazı özellikler:

- Grafik Tasarım veya benzeri lisans bölümlerinden mezun ya da olanlardan daha iyi iş çıkarabilecek,

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign gibi programlara hakim,

- Üstüne bir de Adobe Premiere, After Effects gibi programlara aşinaysan harika,

- Kurumsal kimlik klavuzu hazırladıysan, 

- Renk yönetimi konusunda bilgi sahibiysen,

- Dijital reklam banner tasarımı konusunda tecrübeli,

- Kadraj, kompozisyon ve ışık bilgisi konusunda kendisine güvenen,

- UI/ UX design anlayışına göre tasarım yapabilecek,

- Dünyada tasarım, teknoloji ile ilgili neler olup bittiğine meraklı,

- Hayal gücü yüksek,

- Hızlı ve yaratıcı fikirler üretip uygulayabilen, ara sıra da olsa şapkadan tavşan çıkarabilecek,

 

 

Başka başka özellikler:

- Vigo’yu büyütüp okutacak, dünyaya faydalı bir marka olarak yetiştirecek,

- Bazı arkadaşlarını Vigo logosundan daha az görmeyi kabullenmiş, (en azından işleri oturtana kadar)

- Fikirlerini aslanlar gibi savunabilecek, yaptığı iş 10 kere ret yediğinde 11.’yi de aynı şevkle hazırlama azmine sahip,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Terminlere Japon treni kadar duyarlı,

- Bilgisayarın başında ikamet eden takım arkadaşımızı arıyoruz.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)

Grafik Tasarımcı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafik Tasarımcı Grafik Tasarımcı Maaşları Grafik Tasarımcı Nasıl Olunur? Grafik Tasarımcı Nedir? Grafik Tasarımcı İş İlanları
Hakkımızda

Vigo, marka ve işletmelerin kurye ihtiyaçlarına çözüm getiren, yenilikçi ve teknoloji odaklı hızlı teslimat platformudur. Dinamik, yaratıcı, etkin ve her biri kendi dalında uzman yetenekleri aynı çatı altında toplayan VİGO'nun bir parçası olmak için bizimle iletişime geçebilirsin.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma MetniVigo Teknoloji ve Lojistik A.Ş. (“Vigo” veya “Şirket”) olarak, çalışan adaylarının kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.I. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?Kişisel verileriniz, fiziki ortamlar, e-posta, telefon şeklindeki iletişim kanalları, bilgi sistemleri ve işe alım portalları aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.II. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özgeçmiş ve referans bilgisi ile iş başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin verileriniz işlenmektedir.III. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket’in, kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Adayın becerilerini, niteliklerini, başvurulan pozisyona ve Şirket’in politika ve kurallarına uygunluğunu değerlendirmek,• Uygun bulunması durumunda çalışan adayına iş teklifi yapmak,• Adayın iş teklifini kabul etmesi halinde işe yerleştirilmesi süreçlerini yürütmek.Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerini yürütmek ve bu kapsamda adaya ilişkin seçme ve değerlendirme süreçlerini yürütmek.• Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Çalışan adayının işe alım sürecinde referans kontrolü gerçekleştirmek,• İnsan kaynakları ve işe alım süreçlerini planlamak ve yürütmek,• İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi. Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:• Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).IV. Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?Kişisel verileriniz, “Kişisel verileri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz nelerdir?” başlığındaki amaçlar doğrultusunda, iş süreçlerimizin yürütülmesinde destek aldığımız tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin, çalışanlarımıza ilişkin yasal bildirimler yapmamız gereken durumlarda), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.V. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca,• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden KVKK@vigo.ist adresine e-posta göndererek veya Nidakule İş Merkezi Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. No:18 K:7 Bağ.No.16 Kadıköy/İstanbul adresine posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

Grafik Tasarımcı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafik Tasarımcı Grafik Tasarımcı Maaşları Grafik Tasarımcı Nasıl Olunur? Grafik Tasarımcı Nedir? Grafik Tasarımcı İş İlanları