Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Saha Satış Uzmanı

Waternet Su Hizmetleri A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

421 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

421 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER 

  • Hizmet, perakende ya da gıda sektöründe en az 2 yıllık satış deneyimine sahip,
  • En az Lise mezunu (tercihen ön lisans)
  • Müşteri kazanımı ve yeni portföy oluşturma konusunda deneyimli,
  • Müşteri ziyareti ve randevu alma konusunda deneyimli,
  • Güçlü insan ilişkileri ve iletişim becerilerine sahip,
  • Araştırmacı ve yenilikçi bakış açılarına sahip, gelişim odaklı,
  • Satışa yönelik ikna ve iletişim becerisi güçlü,

İŞ TANIMI

  • Şirket hedefleri doğrultusunda satış sürecinin yönetimini gerçekleştirmek,
  • Sorumlu olduğu bölgede aktif ziyaretler ve kaynak yaratma aktiviteleri planlayarak müşteri potansiyeli yaratmaya yönelik yeni fırsatlar geliştirmek,
  • Planlı ve düzenli olarak müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek, bu ziyaretler sonucunda portföy oluşturmak .

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Saha Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Uzmanı Saha Satış Uzmanı Maaşları Saha Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Saha Satış Uzmanı Nedir? Saha Satış Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Waternet Su Hizmetleri A.Ş., 2012 yılında sağlıklı suyu en güvenilir ve kolay şekilde tüketicilerle buluşturmak amacıyla kurulmuştur. Şirketimiz, 'Taze İçme Suyuna Ulaşmanın En Kolay Yolu’ ilkesini benimser.Waternet, yenilikçi  yaklaşımıyla  ev ve işyerlerinde sağlıklı içme suyuna erişimi zahmetsiz bir hizmete dönüştürür.Ekibimiz, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda bizlerle beraber büyümek isteyen profesyonellerden oluşur.

Waternet Su Hizmetleri A.Ş., 2012 yılında sağlıklı suyu en güvenilir ve kolay şekilde tüketicilerle buluşturmak amacıyla kurulmuştur. Şirketimiz, 'Taze İçme Suyuna Ulaşmanın En Kolay Yolu’ ilkesini benimser.Waternet, yenilikçi  yaklaşımıyla  ev ve işyerlerinde sağlıklı içme suyuna erişimi zahmetsiz bir hizmete dönüştürür.Ekibimiz, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda bizlerle beraber büyümek isteyen profesyonellerden oluşur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

WATERNET SU HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ADAYÇALIŞAN AYDINLATMA METNİWaternet Su Hizmetleri A.Ş. olarak, siz değerli aday çalışanlarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişiselverilerin işlenmesi hususunda, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem ve 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Amacımız, faaliyetimiz doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları,hukuki nedenleri, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak sizlerle olan iş ilişkimizdâhilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülüşekilde, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncel halinikoruyarak, depolanacağını, kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunenbu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğüşartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini veKVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZŞirketimizle paylaştığınız ve işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, TC kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihiİletişim Bilgisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresiİŞLEME AMAÇLARIWaternet Su Hizmetleri A.Ş. tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlıolmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.Kişisel verilerinizin aktarılması, Waternet Su Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “İŞVEREN” olarakanılacaktır.) bünyesindeki temsilcilere ve denetçilere, İşveren’in hizmet sağlayıcılarına vedüzenleyicilerine bununla birlikte idari veya kanuni icra mercilerine, kredi referans kuruluşlarına,dolandırıcılık önleme kurumlarına veya yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda kanuniolarak gerekli olan ilgili yasal mercilere, sözleşmesel hak ve/veya yükümlülüklerimizin devrine ilişkinolarak iş faaliyetlerimizin halihazırdaki veya potansiyel alıcılarına ve bunların ilgili danışmanlarına vesigortacılarına, işçi işveren ilişkisini yönetme görevini üstlenen veya iş biriminize ilişkin hizmet sağlayanüçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıya açıklanabilecektir.ADAY ÇALIŞAN VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIWaternet Su Hizmetleri A.Ş. olarak yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesiamacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, adli ve idari birimler, hukukservisleri vb. kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektir.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİWaternet Su Hizmetleri A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğermevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadankalkmadığı müddetçe işlenecektir.KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZKVKK madde 11 kapsamındaki haklarınız şu şekildedir:✓ Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna dair bilgi talep edebilme,✓ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığını düşünüyorsanız aktarılan üçüncükişileri bilme,✓ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme ve yapılanişlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,✓ KVKK’ya uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,✓ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizebir sonuç çıkarsa buna itiraz etme,✓ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararıngiderilmesini talep edebilirsiniz.YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZÜçüncü bir kişinin kişisel verisini işe başvurunuz sırasında bize verdiğiniz takdirde söz konusu kişinin,Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda siziyetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Özgeçmişinizde belirtilen önceki işyeri çalışanları vereferanslarınıza ilişkin iletişim bilgilerini açık rızaları ile alıp bize bildirdiğinizden emin değilseniz bubilgileri özgeçmişinizden çıkartmalısınız.BAŞVURU YOLLARIYukarıda belirtilen haklarınızı talep etmek adına Waternet Su Hizmetleri A.Ş.’ne başvurudabulunabilirsiniz. İşbu başvuruları yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla “FlatofisOtakçılar Caddesi No:78 Kat:2 34050 Eyüp İstanbul Türkiye” adresimize iletebilir ya da kimliğinizi ispatetmeniz kaydıyla şahsen yapabilirsiniz.İLETİŞİM BİLGİLERİWaternet Su Hizmetleri A.Ş.İletişim Linki:waternet.com.trAdres: Flatofis Otakçılar Caddesi No:78 Kat:2 34050 Eyüp İstanbul TürkiyeE-posta: kvkk@waternet.com.trTelefon: 0850 250 22 22

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Saha Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Saha Satış Uzmanı Saha Satış Uzmanı Maaşları Saha Satış Uzmanı Nasıl Olunur? Saha Satış Uzmanı Nedir? Saha Satış Uzmanı İş İlanları