Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Darıca, Gebze, Çayırova), İstanbul(Asya)(Pendik, Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Staff

Department

Purchasing 

Purchasing 

Application Count

194 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Staff

Application Count

194 application

Department

Purchasing 

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Purchasing Engineer

We are looking for an "Purchasing Engineer" who meets following qualifications to be employed Wittmann Battenfeld Plastik Makineleri Limited Şirketi at the factory in Dilovası KOBİ OSB/Kocaeli.

General qualifications:

Graduated from at least one of Mechanical, Industrial, Metallurgical and Materials or Electrical&Electronics Engineering of degree programs of universities,

Analytical thinking, prone to teamwork,

Advanced level of English (speaking, writing, reading),

Strong bargaining and persuasion skills,

Successful in human relations and has high skills of coordination,

Will be able to adapt to an intense and dynamic working environment,

No travel restrictions,

ERP experience in production companies,

Able to use MS Office programs at a level to report,

Capable of multitasking,

Developing new approaches to problem solving,

Have experience and knowledge in logistics,

At least 2 years of experience in the fields of Procurement,

Residing or able to reside in Pendik,Tuzla, Gebze, Darıca regions,

Having driver licence and able to drive.

Job Description:

Ensuring that the needed materials are supplied in the desired quality and technical specifications, at the optimum price and time,

Make the necessary transactions / reporting of purchasing processes,

Determining domestic and international supply sources, making long-term supply agreements with appropriate bargaining and competitive conditions,

Carrying out the procurement process from the Inter Company sources for materials that cannot be procured from domestic and foreign third parties,

To ensure coordination with the Foreign Trade, Order Management, Production, Planning and Accounting departments regarding the materials supplied,

Researching alternative materials and potential supplier companies and reporting to the management,

Preferred Candidate

2 - 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Wittmann Battenfeld Plastik Makineleri Ltd. Şti. WITTMANN BATTENFELD: Plastik işleme endüstrisi için , Plastik Enjeksiyon Makineleri, Servo Robotlar ve çevresel ekipmanlar konusunda dünya çapında lider tedarikçilerden biridir. Holding merkezi Viyana/Avusturya’dadır. Dünya genelinde beş kıtada sekiz üretim tesisi ve 34 ülkedeki kendi satış ofisiyle, tüm büyük pazarlarda faaliyet yürütüyor. 2006 yılında Türkiye'de ofis olarak faaliyetlerine başlayan “Wittmann Battenfeld” ailesine katılmanızı bekliyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Wittmann Battenfeld (*)Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma MetniWİTTMANN BATTENFELD olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.“Wittmann Battenfeld Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”, KVKK’ nın 10. maddesindeki “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ile hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve haklarınızla ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi bakımından sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. “Wittmann Battenfeld Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, firmamız ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmamız ve bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, firmamız ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Toplanan kişisel verileriniz; • Firmamız ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların Firmamız ve/veya Firmamıza bağlı merkez, şube ve ilgili birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların firmamızca yapılabilmesi,• Firmamız ve/veya Firmamıza bağlı merkez, şube ve ilgili birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,• Firmamız merkez ve şubeleri ile bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin tedarik, kullanım şekli vb hizmetlere ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve firmamız ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,• Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi, • Sunulan tüm ürün ve hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz gerektiğinde; işlenmek üzere Wittmann Battenfeld merkez, şube ve/veya birimlerine, iş ortaklarına, bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4- Veri işleme süresi:Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme, c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.Başvurular, aşağıda yer alan yöntemlerle yapılabilecektir Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;Islak imzalı talep yazısını, Firmamıza hitaben kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘Girne Mah. Irmaklar sk. Küçükyalı iş merkezi No: 72/20F - 34852 Maltepe İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;Talep yazısını, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Firmamızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan wittmann@hs02.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.Firmamıza ilettiğiniz talepler, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.(*) Wittmann Battenfeld Plastik Makineleri Limited Şirketi

Detaylı Bilgi

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları