Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Metal sektöründe faaliyet gösteren firmamız için ‘’ÜRETİM ELEMANI’ aranmaktadır.

  • Minimum Lise Mezunu
  • Pres, Punta Kaynak veya Gazaltı Kaynak ile ilgili tecrübeleri olan
  • Vardiyalı çalışabilecek
  • Takım çalışmasına uyum sağlayabilen, sorumluluk sahibi
  • Askerlik görevini yapmış (Erkek adaylar için)
  • Tüm adayların BURSA bölgesinde ikamet eden durumda olması


Niteliklere uygun adayların başvurularını bekliyoruz.Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Üretim Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Elemanı Üretim Elemanı Maaşları Üretim Elemanı Nasıl Olunur? Üretim Elemanı Nedir? Üretim Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

YPS Otomotiv 1973 yılından beri, müşteri memnuniyeti odaklı olarak pres soğuk sac şekillendirme, robotik ve manuel kaynak teknolojileri, kalıphane ve güçlü ekibi ile Otomotiv Sektöründe faaliyet göstermektedir. Gelişen teknoloji ve piyasa şartlarına uygun yatırımlar ile müşteri taleplerini karşılamakta, her geçen gün kapasitesini arttırmakta ve daima sektörde lider konumu hedeflemektedir. Misyonumuz Paydaş memnuniyetinin sağlanması, otomotiv teknolojisi ve bölgemizin ekonomik gelişimine çevre bilinci ile katkıda bulunmak. Vizyonumuz Sac Şekillendirme ve Kalıp üretiminde ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen firma olmak. Yalın Üretim prensipleri ile sürekli iyileştirme bilincinde süreçlerini yöneten ve geliştiren firma olmak.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

YPS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİI. Veri Sorumlusunun Kimliği İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla YPS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“YPS” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak YPS tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.II. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleriİlgili Kişi Kişisel Veri Üst Kategorisi Kişisel Veri Alt KategorisiÇalışan Adayı Kimlik Bilgisi Ad-Soyad; Doğum Tarihi; Uyruk; Cinsiyet; Ehliyet Bilgisi; Fotoğraf; Medeni Hali;İletişim Bilgisi Cep No; E-Posta; Ev Adresi;Eğitim ve İş Bilgileri CV/Özgeçmiş*; Askerlik Durumu; Mezun Olunan Okul, Bölüm, Başlangıç-Bitiş Tarihi; Eğitim Sertifikaları;Mesleki Deneyim Bilgileri Mesleki Gelişim Sertifikaları; Eski Çalışılan Yer, Görev, Adresi, Giriş-Çıkış Tarihi, Mesleki Bilgi, Eğitim Durumu;İşlem Güvenliği BilgileriLog kayıtları; Erişim Bilgileri; Özel Nitelikli Kişisel Veriler*Sağlık Verileri*: yapılacak görevi engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı bilgisi;* ile işaretli veriler, şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli verileri toplamak amacıyla, CV’ yi adayın kendi isteği ile paylaşması haline, sağlık verilerinin yalnızca açık rıza kapsamında işlenebiliyor olması sebebiyle çalışan adaylarının açık rıza göstermesi halinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.III. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri YPS’ye açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası, iş sözleşmesi kapsamında kanunda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:• Çalışan Adayı Başvuru, Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• Olumsuz Sonuçlanan İş Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi**** ile işaretli amaçlar adayın açık rızası kapsamında ileride açılacak pozisyonlarda ve/veya başkaca pozisyonlarda değerlendirmek üzere 6 ay/1 yıl süre saklanacak olup sonrasında imha edilecektir.IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan çalışan adayları kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; YPS Grup Şirketleri’ne, hissedarlarımıza, iş çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.V. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriYPS, kişisel verileri doğrudan çalışan adayının kendisinden ve kendi isteği ile paylaştığı özgeçmişinden, kariyer.net başvuru platformu üzerinden, iş başvuru formlarından, kanunen bildirimi yapılması gereken kamu kurumları formlarından, kariyer.net, www. yps.com.tr, e-posta, posta, fax ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:• Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: özel nitelikli kişisel verilerden sağlık verilerinizin işlendiği durumlarda),• Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: adayların askerlik bilgisinin işlenmesi),• Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: çalışan adayı ile iş sözleşmesinin kurulması amacıyla TCKN, ad-soyad, vb. bilgilerinizin işlenmesi)• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: Kanun uyarınca verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi yenilemenizi istememiz),• Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: başvurmuş olduğunuz pozisyona işe uygunluğunuzu değerlendirebilmemiz için CV/özgeçmişinizi paylaşmanız),• Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör: başvurusu onaylanan aday ile iletişime geçebilmemiz için iletişim bilgilerinin işlenmesi),• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: çalışan adaylarının mülakat notlarının tutulması ve muhafaza edilmesi).VI. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; YPS Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak YPS resmi e-mail adresi kvkk@yps.com.tr, üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Servis, Prim, Yemekhane, Yakacak, Giyim Yardımı, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Üretim Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Elemanı Üretim Elemanı Maaşları Üretim Elemanı Nasıl Olunur? Üretim Elemanı Nedir? Üretim Elemanı İş İlanları